دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی- درباره نشریه
اعتبار درجه علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسنده گرامی با توجه به تغییر دامنه دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمائید
https://www.jcstpicsa.ir


 این نشریه صرفا مقالات پژوهشی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد
اعتبار درجه علمی- پژوهشی دوفصلنامه «نظریه و عمل در برنامه درسی» طبق نامه شماره ۱۲۴۹۸۹ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا گردیده است.

علاقه‌مندان برای ارسال مقالات خود به این نشریه لازم است پیش از ارسال مقالات،راهنمای نگارش مقاله در بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و مقاله خود را بر این اساس تنظیم نمایند. سپس اقدام به ثبت نام در وبگاه نشریه و ارسال مقاله خود از این طریق نمایند.

 


 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی:
http://cstp.khu.ac.ir/find-1.40.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب