دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی- اخبار نشریه
دریافت نسخه چاپی مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/20 | 

دوستان
به استحضار  می‌رساند تعداد محدودی از شماره های مجله نظریه و عمل موجود است. با توجه به اینکه مجله ما برای چاپ وجهی دریافت نمی کند از نویسندگان محترم و علاقمندان درخواست می‌شود در صورتی‌که نیاز به نسخه چاپی مجله دارند برای حمایت از مجله به ازای هر نسخه۴۰ هزار تومان به حساب  148070369 نزد بانک تجارت واریز و برای دریافت مجله با مدیر اجرایی (CURRICULUM_THP@YAHOO.COM )هماهنگ نمایند.
لطفاً با توجه به محدودیت قبل از واریز هماهنگ نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی:
http://cstp.khu.ac.ir/find-1.43.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب