جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای سلسبیلی

دکتر نادر سلسبیلی،
دوره 4، شماره 8 - ( 11-1395 )
چکیده

مجموعۀ تجارب و برداشتها، روند ها وجوانب کوشش های صورت گرفته در حوزه برنامه درسی ملی در نظامهای آموزشی مورد هدف، شامل ده کشور در چهار قاره جهان در قالب شش مؤلّفه زیر که در واقع ملاک ارزیابی و ترسیم تصویری از تجارب و برداشت های این نظامها از برنامه درسی ملی بوده است، مورد تحلیل و ارزیابی و جمع بندی قرار گرفته اند. مولفه های شش گانه ارزیابی شامل:1- هدفها و دیگر عناصر اصلی برنامه درسی، 2- برداشتها و مفهوم سازی ها از برنامه درسی ملی، 3- الزاماتِ قبلی، زمینه سازی ها، شرایط پذیرش، 4- ویژگی های ساختاری و اجرایی، 5- توجه به برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روند های نوآورانه، 6- توجه به حوزه دیدگاه های برنامه درسی، بوده است. مطالعه انجام شده، از نوع توصیفی و تحلیلی در حوزه برنامه درسی ملی است و از طریق بررسی نظری (تحلیل اسنادی کیفی) به قصد تحلیل و بازنمایی ویژگی های نظام های آموزشی جهانیِ مورد هدف باتوجه به ملاک های شش گانه، انجام شده است. با بررسی و تامّل مجددِ یافته های بدست آمده از جستجوگری در حوزه برنامه درسی ملی در نظامهای اموزشی مورد هدف، مقاله به جمع بندی و نتیجه گیری با توجه به مولفه های شش گانه پرداخته و توصیه هایی برای توجه به موضوع برنامه درسی ملی، ویژگی هدفها و عناصر آن، ‌زمینه سازیها و الزامات و ویژگیهای ساختاری و روند های نوآورانه در تدوین آن، عرضه کرده است.


دکتر نادر سلسبیلی،
دوره 8، شماره 15 - ( 1-1399 )
چکیده

سوال اساسی این مطالعه آن استکه ویژگیهای چارچوب برنامه درسی مرجع زبان آموزی که متکی‌به مبانی‌نظری وتجربیات نظامهای آموزشی در حوزه برنامه درسی و آموزش مهارتهای زبانی دوره ابتدایی باشد، چیست؟ و اینکه کدامیک از این ویژگی‌ها، از دید متخصصان برنامه‌درسی و موضوعی زبان‌آموزی فارسی دوره‌ابتدایی،‌ برای کاربرد در تدوین برنامه‌درسی زبان‌آموزی فارسی دورۀ اول ابتدایی، دارای‌اعتبار است؟ بررسی منابع مطالعاتی و پژوهشیدر حوزه زبان آموزی و استخراج ویژگیهای مؤلفه های برنامه درسی مرجع آن باتوجه به مبانی ‌نظری و دانش موجود، از طریق مطالعه توصیفی و سنتزپژوهی صورت ‌پذیرفته. در بخش اعتبارسنجی ویژگی های مولفه‌های تشکیل دهنده برنامه درسی زبان‌آموزی نیز، از روش بررسی‌میدانی و ابزار پرسش‌نامه نگرش‌سنج در جامعه و نمونه متخصصان مورد‌نظر، استفاده شده است و در‌قالب جداول‌اعتبار‌سنجی مولفه‌های برنامه‌درسی مرجع زبان‌آموزی و مولفه بستر اجراء، جمع‌بندی و خلاصه‌سازی ‌شده‌است. اظهارنظر متخصصان و میزان توافق آنها با ویژگی‌های برنامه درسی مرجع در‌این‌جداول مشخص شده است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Theory & Practice in Curriculum Journal

Designed & Developed by : Yektaweb