نشریه پژوهش‌های تربیتی- اخبار نشریه
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/20 | 

ثبت DOI مقاله های سه شماره ۳۱ٰ، ۳۲ و ۳۳ نشریه انجام شد.

کد DOI ، مقاله های نشریه را در گوگل اسکالر نمایه کرده و آمار بازدید و دانلود مقالات را در محیط گوگل اسکالر مشخص می سازد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب