نشریه پژوهش‌های تربیتی- اخبار نشریه
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/17 | 
کاربران گرامی، مشکل سیستم ارتباطی سایت نشریه برطرف شده و تبادل پیام و اطلاع رسانی از مراحل مختلف رسیدگی به مقالات دریافتی در حال انجام است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.25.fa
برگشت به اصل مطلب