نشریه پژوهش‌های تربیتی- اخبار نشریه
اولویت چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/11 | 
مجله پژوهش‌های تربیتی با دارا بودن امتیاز علمی، با مقررات و رویه‌­ای نوین تمام مقالاتی که با روش علمی- پژوهشی، میدانی، تحلیلی و تک‌نگاری تا آخر سال ۹۸ انجام شده‌اند را در اولویت چاپ قرار می ‌‌دهد. از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دعوت می‌شود که برای ارسال مقالات خود در این شماره اقدام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.36.fa
برگشت به اصل مطلب