جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای حسنی

آرش شهبازیان خونیق، امید حسنی،
جلد 4، شماره 35 - ( پاییز و زمستان 1396 )
چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مؤلفه های اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 96-95 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 355 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ اضطراب امتحان فریدمن (1997)، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (1994) و سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش (2002) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین مؤلفه‌های اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود داشت (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از بین مؤلفه‌های اضطراب امتحان، مؤلفه خطای شناختی و از بین مؤلفه‌های نارسایی هیجانی، مؤلفه دشواری در شناسایی احساسات توانستند بخشی از واریانس نمرات فرسودگی تحصیلی را پیش‌بینی کنند. با توجه به ارتباط نزدیک این سه مشخصه باهم در هرگونه برنامه‌ریزی برای پژوهش و اصلاح امور، لازم است این رابطه در نظر گرفته شود.


نسرین محمدحسنی،
جلد 7، شماره 41 - ( پاییز و زمستان 1399 )
چکیده

فناوری ردیاب چشمی چند سالی است که توجه پژوهشگران را به عنوان ابزاری برای یافتن داده­‌های عینی از فرایندهای ذهنی به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربست­‌های فناوری نامبرده در انجام مطالعات حوزه‌­ی یادگیری، به روش مرور نظامند به تحلیل پژوهش‌­های انجام شده طی سال‌­های 2010  -2020 پرداخته است. تعداد 24 مقاله بعد از اعمال ملاک‌­های ورود و خروج مورد بررسی قرار گرفت. یافته­‌ها نشان داد که تثبیت و مدت زمان خیرگی، از جمله مقیاس­‌های اندازه‌­گیری ردیاب چشم بوده که در اکثر مطالعات یادگیری، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین بررسی توجه بصری در حین پردازش‌­های شناختی، بررسی گذار بین اطلاعات متنی و تصویری، مقایسه­‌ی استراتژی­‌های افراد موفق در حین خواندن، تصمیم‌­گیری، حل‌­مسئله و الگوسازی پردازش اطلاعات از جمله کاربردهای رصد حرکات چشم در مطالعات یادگیری بوده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که ابزار ردیاب چشمی، امکانی را پیش­ روی محققان تعلیم و تربیت قرار می‌­دهد تا نتایج یادگیری را به پردازش­‌های شناختی پیوند بزنند؛ که این مهم دلالت­‌هایی را برای طراحی محیط­‌های یادگیری به همراه دارد.

دکتر صدیقه احمدی، دکتر نسرین محمدحسنی،
جلد 9، شماره 43 - ( پاییز و زمستان 1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی، اعتباریابی و اثربخشی چندرسانه­ای آموزشی تربیت جنسی کودکان (با توجه به مبانی دینی و فرهنگی)، بر آگاهی والدین و مربیان بود. پژوهش حاضر با روش شبه آزمایشی، طرح پس آزمون با گروه گواه در سه فاز: طراحی و تولید چندرسانه­ای، اعتباریابی و بررسی اثربخشی انجام شده است. جامعه آماری بخش اعتباریابی، 10 نفر از متخصصان حوزه چندرسانه­ای و مشاوره بوده که با استفاده از چک­لیست محقق­ساخته با 26 سوال در سه گویه­ به داوری در خصوص محتوا و کیفیت طراحی پرداختند. جامعه آماری فاز سوم، والدین و مربیان شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، تعداد 70 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گمارش شدند. ابزار پژوهش، آزمون دانش تربیت جنسی محقق ساخته بود. نتایج آزمون  tتک نمونه­ای نشان داد که چندرسانه­ای آموزشی تربیت جنسی کودکان، طبق نظر متخصصان از اعتبار لازم برخوردار است(000/0 sig: 319/23 (t:و همچنین آموزش صورت گرفته بر آگاهی والدین و مربیان، از تربیت جنسی، اثربخشی معناداری داشته است(3.602t: ، 0.001 sig:). بر اساس یافته­ها، روند تولید این چندرسانه­ای آموزشی ضمن داشتن دلالت­هایی برای طراحی محتواهای سلامت­محور می­تواند نقش بسزایی در بالا بردن سطح آگاهی والدین و مربیان در خصوص ترببیت جنسی کودکان داشته باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb