جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای نصیری ولیک بنی

فخرالسادات نصیری ولیک بنی، الهه قنبری،
جلد 2، شماره 31 - ( پاییز و زمستان 1394 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیع­شده با اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهر همدان است که از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر همدان در سال 1393 است. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 335 نفر­ انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه‌های استاندارد سبک رهبری توزیع­شده و اثربخشی سازمانی مدارس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف- اسمیرونوف، آزمون t یک‌طرفه، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت رهبری توزیع­شده و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه بالاتر از حد متوسط (3) است. بین سبک رهبری توزیعی مدیران، با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، مؤلفه توسعه حرفه­ای بیشترین تأثیر را برای اثربخشی سازمانی دارد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb