جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای ذبیحی حصاری

خانم نرجس خاتون ذبیحی حصاری، آقای محمدرضا چاجی، آقای علی زارع مقدم،
جلد 4، شماره 35 - ( پاییز و زمستان 1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خردمندی با بهزیستی روان‌شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان متوسطه دوم شهرستان خوسف است و تعداد 317 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خردمندی آردلت، پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسش‌نامه سرزندگی تحصیلی دهقانی­زاده و حسین چاری بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، مؤلفه­های انعکاسی و عاطفی خردمندی پیش‌بینی­کننده بهزیستی روان‌شناختی بودند و مؤلفه­های شناختی و انعکاسی پیش‌بینی کننده سرزندگی تحصیلی بودند. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که خردمندی به عنوان پیش‌بینی کننده‌ای قابل‌اعتماد برای بهزیستی روان‌شناختی و سرزندگی تحصیلی در بین دانش­آموزان است و دانش­آموزان خردمند از بهزیستی روان‌شناختی و سرزندگی تحصیلی بالاتری برخوردارندصفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb