جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای قدم پور

عزت اله قدم پور، پروانه رادمهر، لیلا یوسف وند،
جلد 3، شماره 33 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش­آموزان دختر متوسطه اول انجام گرفت. مطالعه حاضر به شیوه نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر متوسطه اول شهر خرم­آباد در سال تحصیلی 95- 1394 بود. حجم نمونه به تعداد 50 نفر(25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه گواه) با استفاده از روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردید. گروه آزمایش، تحت آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر به صورت گروهی قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه، پس­آزمون و مجدداً  2 ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش پرسشنامه­های اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2001) و سرسختی تحصیلی کوباسا و همکاران (1982) بود. تحلیل داده­ها با استفاده از  spss-19و روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش امید بر افزایش میزان اشتیاق تحصیلی(001/0>P) و سرسختی تحصیلی(01/0>P) تأثیر معنادار دارد. این ­ نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb