جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای گودینی

سکینه اشرفی فشی، بیژن عبدالهی، فاطمه گودینی،
جلد 4، شماره 34 - ( بهار و تابستان 1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اکتشافی نقش و وظایف مشاوران مدارس شهر نورآباد می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های کمی با تأکید بر روش همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معلمان و مشاوران مدارس متوسطه اول و دوم شهر نورآباد بود که به روش تصادفی طبقه‌ای 250 نفر انتخاب شدند. به منظور بررسی نقش و وظایف مشاوران مدارس، پرسش­نامه­ای­ پژوهشگر ساخته با 28 سؤال استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از نرم­افزار spss از شاخص­های آمار توصیفی(درصد، فراوانی، میانگین و همبستگی) و آمار استنباطی( تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک‌طرفه)استفاده شده­است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج مؤلفه نقش برنامه‌ریزی و توسعه راهنمایی تحصیلی، نقش رشد و توسعه قوای فکری و معنوی دانش­آموزان، نقش ارزشیابی دانش­آموزان، نقش رشد و توسعه شخصیت دانش­آموز، و نقش مشورت و همکاری با کارکنان و انجام کارگروهی درمجموع 5/57درصد از کل واریانس را تبیین کرده­اند. همچنین ادراک مدیران، معلمان و مشاوران مدارس از سه نقش مشاور مدارس برنامه‌ریزی و توسعه راهنمایی تحصیلی،رشد و توسعه شخصیت دانش­آموزان و نقش مشورت و همکاری با کارکنان و انجام کارگروهی با هم تفاوت دارد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb