جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای شبکه های اجتماعی

مریم بناهان، افسانه نیرویی،
جلد 7، شماره 40 - ( 1-1399 )
چکیده

با توجه به اقبال روزافزون دانش‌­آموزان به فضای مجازی و شبکه‌­های اجتماعی، بیش از پیش نقش خطیر توانمندسازی معلمان در بهره­‌گیری صحیح از امکانات فضای مجازی آشکار می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمندی معلمان با میزان استفاده دانش‌­آموزان از شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. روش مطالعه توصیفی- همبستگی و جامعه پژوهش شامل تمامی معلمان و دانش‌­آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی دخترانه منطقه پنج شهر تهران بود که از میان آن‌ها 100 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌­ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌­آوری داده­‌ها پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر و پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه‌­های اجتماعی بودند. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. داده­‌ها با استفاده از روش­‌های آماری توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته­‌ها نشان داد: بین شاخص­‌های توانمندی معلمان شامل معنی‌­داربودن (404/0=r)، شایستگی (352/0r=) و خودمختاری (364/0r=) با استفاده دانش‌­آموزان از شبکه­‌های اجتماعی رابطه منفی و معنادار (01/0p<) و بین ویژگی موثر بودن معلمان با استفاده دانش‌­آموزان از شبکه­های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار (05/0p<) وجود دارد.  همچنین متغیر شایستگی به میزان 4/20 درصد و متغیر موثر بودن به میزان 7/23 درصد، از واریانس استفاده از شبکه‌­های اجتماعی را تبیین کردند. لذا نتایج پژوهش بیانگر آن است که: توانمندی معلمان با تاکید بر راهبردهای خودتنظیمی و خودکنترلی و به واسطه نقش مربیگری بر میزان استفاده دانش‌­آموزان از شبکه­‌های اجتماعی تأثیر دارد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb