برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (12600 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (9164 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (8568 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (8538 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (8109 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (7808 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (7804 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (6917 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (6859 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (6778 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (6758 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (6639 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (6513 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (6511 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (6355 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (6268 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (6245 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (6125 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (6113 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (6091 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (6083 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (5885 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (5875 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (5671 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (5655 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (8683 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (5567 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (4611 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (4608 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (4599 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (4494 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4288 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (4140 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (3765 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (3673 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (3608 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (3559 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (3525 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (3391 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (3374 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (3233 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (3153 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (3074 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (2885 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (2884 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (2844 دریافت)
واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی (2775 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2651 دریافت)
تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه (2622 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2571 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 15141 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10135 بازدید)
درباره نشریه ( 7172 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 7082 بازدید)
تماس با ما ( 6596 بازدید)
تماس با ما ( 6267 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6206 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 5909 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 5197 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 4939 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 4736 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 4653 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 4608 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 4402 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 3390 بازدید)
پرداخت هزینه ( 1399 بازدید)
درجه بندی نشریات ( 1383 بازدید)
اولویت چاپ ( 1380 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقالات ( 804 بازدید)
فهرست افراد ( 646 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 756 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 724 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 654 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 625 چاپ)
تماس با ما ( 586 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 537 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 523 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 518 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 512 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 510 چاپ)
تماس با ما ( 498 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 487 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 462 چاپ)
درباره نشریه ( 457 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 391 چاپ)
خوش آمدید ( 273 چاپ)
درجه بندی نشریات ( 206 چاپ)
پرداخت هزینه ( 174 چاپ)
اولویت چاپ ( 160 چاپ)
فهرست افراد ( 102 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb