برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (15306 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (12505 مشاهده)
ارائه نظریه داده‌ بنیاد برای تبیین فرآیند پرورش دانش‌آموزان خودنظم‌ده در مدارس ابتدایی با تأکید بر نقش معلمان (11959 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (11537 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (11135 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (10784 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (10692 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (10565 مشاهده)
برنامه‌های تربیت جنسی کودکان و نوجوانان:‌ مرور نظامند (10314 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (10218 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (9738 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (9521 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (9188 مشاهده)
مدیریت مدرسه محور در تراز جمهوری اسلامی ایران (9173 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (9112 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (9023 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (8902 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (8872 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (8855 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (8772 مشاهده)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (8771 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (8667 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (8619 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (8567 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (8475 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (12040 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (7751 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (6949 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (6642 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (6418 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (6365 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (6079 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (6028 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (5658 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (4984 دریافت)
واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی (4922 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (4839 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4800 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (4788 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (4717 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (4618 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (4429 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (4327 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (4261 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (3940 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (3828 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (3683 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (3604 دریافت)
منطق تایلر و سرقت ادبی: یک تحلیل تطبیقی از کتاب منطق و نسخه بازبینی شده آن (3447 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (3399 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 17575 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 13708 بازدید)
درباره نشریه ( 10974 بازدید)
تماس با ما ( 10220 بازدید)
تماس با ما ( 9841 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 7830 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 7132 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6873 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 6667 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 6046 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 5461 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 5451 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 5425 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 5376 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 5229 بازدید)
فهرست افراد ( 3017 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 2489 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 2468 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2155 بازدید)
پرداخت هزینه ( 2142 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1271 چاپ)
تماس با ما ( 940 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 838 چاپ)
تماس با ما ( 830 چاپ)
درباره نشریه ( 798 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 788 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 741 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 732 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 715 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 630 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 617 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 609 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 607 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 606 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 589 چاپ)
فهرست افراد ( 470 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 428 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 407 چاپ)
خوش آمدید ( 309 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb