برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (13335 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (10142 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (9324 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (9229 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (8977 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (8619 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (8542 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (8089 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (7939 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (7551 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (7536 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (7372 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (7190 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (7165 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (7065 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (6978 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (6972 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (6902 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (6853 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (6818 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (6804 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (6614 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (6511 مشاهده)
برنامه‌های تربیت جنسی کودکان و نوجوانان:‌ مرور نظامند (6472 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (6304 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (10023 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (5973 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (5686 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (5224 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (5103 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (5083 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (5018 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (4730 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (4704 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4414 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (4145 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (4042 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (4002 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (3955 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (3798 دریافت)
واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی (3777 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (3762 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (3557 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (3555 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (3228 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (3212 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (3119 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2916 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2800 دریافت)
تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه (2757 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 17465 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 11405 بازدید)
درباره نشریه ( 8565 بازدید)
تماس با ما ( 7855 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 7790 بازدید)
تماس با ما ( 7453 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6832 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 6623 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 5996 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 5667 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 5410 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 5408 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 5374 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 5190 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 4018 بازدید)
پرداخت هزینه ( 2097 بازدید)
اولویت چاپ ( 2080 بازدید)
درجه بندی نشریات ( 2075 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقالات ( 1479 بازدید)
فهرست افراد ( 1391 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 1006 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 905 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 785 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 728 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 712 چاپ)
تماس با ما ( 672 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 627 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 613 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 603 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 602 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 602 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 585 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 564 چاپ)
تماس با ما ( 564 چاپ)
درباره نشریه ( 536 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 479 چاپ)
درجه بندی نشریات ( 305 چاپ)
خوش آمدید ( 288 چاپ)
پرداخت هزینه ( 255 چاپ)
اولویت چاپ ( 242 چاپ)
فهرست افراد ( 198 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقالات ( 174 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb