برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (11222 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (7456 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (7357 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (7213 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (6613 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (6604 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (6583 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (5871 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (5700 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (5675 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (5666 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (5464 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (5309 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (5235 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (5203 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (5187 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (5182 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (4973 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (4902 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (4858 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (4825 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (4748 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (4662 مشاهده)
رابطه اعتیاد به اینترنت و جهت‌گیری مذهبی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با توجه به جنسیت (4603 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (4565 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (7856 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (5342 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (4117 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4109 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (4078 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (3995 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (3629 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (3434 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (3266 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (3213 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (3187 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (2937 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (2851 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (2745 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (2600 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (2526 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (2521 دریافت)
تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه (2410 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2408 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (2389 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (2385 دریافت)
نقش اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان (2344 دریافت)
مقایسه اخلاق حرفه‌ای دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم‌آباد (2309 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (2277 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2161 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 12284 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8302 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 5817 بازدید)
درباره نشریه ( 5461 بازدید)
تماس با ما ( 5193 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5168 بازدید)
تماس با ما ( 4896 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 4782 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 3971 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 3864 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 3688 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 3640 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 3580 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 3412 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 2475 بازدید)
خوش آمدید ( 540 بازدید)
درجه بندی نشریات ( 331 بازدید)
پرداخت هزینه ( 316 بازدید)
اولویت چاپ ( 305 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 607 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 576 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 540 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 527 چاپ)
تماس با ما ( 435 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 423 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 421 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 412 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 412 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 395 چاپ)
تماس با ما ( 385 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 385 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 362 چاپ)
درباره نشریه ( 330 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 268 چاپ)
خوش آمدید ( 249 چاپ)
درجه بندی نشریات ( 68 چاپ)
پرداخت هزینه ( 52 چاپ)
اولویت چاپ ( 48 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb