دوره 8، شماره 4 - ( 11-1400 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 65-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.
چکیده:   (2157 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه یک روش ارزیابی داده‌های دولتی باز با در نظر گرفتن ابعاد و شاخص‌های جامع و کامل، محاسبه وزن و اهمیت هر شاخص، بررسی وضعیت کشور در این حوزه، خوشه‌بندی سازمان‌ها و ارائه یک مدل طبقه‌بندی به منظور پیش‌بینی وضعیت سازمان‌ها در ارائه داده‌های دولتی بصورت باز است.
روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است. از مطالعات کتابخانه‌ای به منظور استخراج ابعاد و شاخص‌های ارزیابی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات مرتبط با شاخص‌های ارزیابی داده‌های دولتی باز است. از روش نمونه‌گیری احتمالی از نوع نمونه‌های تصادفی ساده استفاده شده است و 10 مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. روش میدانی و استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه به منظور محاسبه وزن و اهمیت هر شاخص به کار گرفته شده است. پس از استخراج داده‌های سازمان‌ها از دو سامانه کاتالوگ ملی و مجموعه داده‌های باز و کاربردی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از تکنیک‌های داده کاوی به منظور خوشه‌بندی و ایجاد یک مدل طبقه‌بندی استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس مطالعات و بررسی مقالات، 15 شاخص ارزیابی داده‌های دولتی باز شامل «اصالت داده‌ها»، «باز بودن مجوز»، «بروز بودن»، «میزان دسترسی به داده»، «کامل بودن فراداده»، «تعداد مجموعه داده»، «باز بودن قالب»، «تبعیض‌آمیز نبودن»، «قابل فهم بودن»، «تعداد دسته‌های داده»، «رایگان بودن»، «عدم وجود داده‌های از دست رفته»، «امکان درخواست داده»، «تجسمی بودن» و «بازخوردپذیری» استخراج شدند. با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، وزن شاخص‌ها محاسبه شد که پس از نرمال‌سازی، مجموع وزن 15 شاخص استخراج شده برابر با یک بود. شاخص‌های «اصالت داده‌ها» با وزن 0.165، «باز بودن مجوز» با وزن 0.124 و «بروز بودن» با وزن 0.109 به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در بین 15 شاخص ارزیابی کسب کردند. همچنین بر اساس وزن شاخص‌های ارزیابی بدست آمده و استخراج داده‌های 358 سازمان مطابق با 15 شاخص ارزیابی استخراج شده از دو سامانه کاتالوگ ملی و مجموعه داده‌های باز و کاربردی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به محاسبه وزن سازمان‌ها پرداخته شد که پس از نرمال‌سازی، مجموع وزن‌ها برابر با یک بود. «سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی» با وزن 0.088، «مرکز آمار ایران» با وزن 0.062 و «سازمان زمین‌شناسی» با وزن 0.058 به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم در بین 358 سازمان و موسسه دولتی بررسی شده بر اساس ترکیب شاخص‌ها و وزن شاخص‌ها بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش شامل استخراج جامع شاخص‌های ارزیابی، محاسبه وزن و اهمیت هر شاخص، بررسی وضعیت موجود سازمان‌ها و موسسات دولتی داخل کشور و مدل طبقه‌بندی ایجاد شده می‌تواند به مدیران در شناخت وضع موجود و بهبود آن و در نتیجه افزایش تعامل شهروندان با داده‌های دولتی باز به عنوان نوعی از تعامل انسان و اطلاعات کمک نماید
متن کامل [PDF 1425 kb]   (668 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى

فهرست منابع
1. Aboalmaali, F.S., Daneshfard, K., & Pourezzat, A.A. (2020). A Pattern to Recognition of
2. Triggering Element of Open Government Implementation in Iran's Public Organizations (Case Study:
3. Ministry of Interior). Journal of Public Administration, 12(1), 145-174. (in Persian)
4. Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. Government information quarterly, 32(4), 399-418. [DOI:10.1016/j.giq.2015.07.006]
5. Dahbi, K. Y., Lamharhar, H., & Chiadmi, D. (2018, October). Toward an evaluation model for open government data portals. In International Conference Europe Middle East & North Africa Information Systems and Technologies to Support Learning (pp. 502-511). Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-030-03577-8_55]
6. Daniels, M. S. F., & Lopez, R. (2014, August). Automatic generation of roadmaps for open data. In Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2014 and EPart 2014 (Vol. 21, p. 95). IOS Press.
7. Danneels, L., Viaene, S., & Van den Bergh, J. (2017). Open data platforms: Discussing alternative knowledge epistemologies. Government Information Quarterly, 34(3), 365-378. [DOI:10.1016/j.giq.2017.08.007]
8. Dawes, S. S., Vidiasova, L., & Parkhimovich, O. (2016). Planning and designing open government data programs: An ecosystem approach. Government Information Quarterly, 33(1), 15-27. [DOI:10.1016/j.giq.2016.01.003]
9. de Juana-Espinosa, S., & Luján-Mora, S. (2020). Open government data portals in the European :union:: A dataset from 2015 to 2017. Data in brief, 29, 105156. [DOI:10.1016/j.dib.2020.105156] [PMID] []
10. Halonen, A. (2012). Being open about data. Analysis of the UK Open Data Policies and Applicability of Open Data. London: Finnish Institute in London.
11. Huang, R., Wang, C., Zhang, X., Wu, D., & Xie, Q. (2019). Design, develop and evaluate an open government data platform: a user-centred approach. The Electronic Library. [DOI:10.1108/EL-02-2019-0037]
12. Janssen, K. (2012). Open government data and the right to information: Opportunities and obstacles. The Journal of Community Informatics, 8(2). [DOI:10.15353/joci.v8i2.3042]
13. Misuraca, G., & Viscusi, G. (2014). Is open data enough?: E-governance challenges for open government. International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 10(1), 18-34. [DOI:10.4018/ijegr.2014010102]
14. Momen Kashani, N., Rahnavard, F., Mortazavi, M., Shirazi, M. (2020). A model for measuring the willingness of policy makers to open government in Iran. Public Administration Perspaective, 11(2), 35-64. (In Persian)
15. Nikiforova, A., & McBride, K. (2021). Open government data portal usability: A user-centred usability analysis of 41 open government data portals. Telematics and Informatics, 58, 101539. [DOI:10.1016/j.tele.2020.101539]
16. Saxena, S. (2018). Open government data (OGD) in six Middle East countries: An evaluation of the national open data portals. Digital Policy, Regulation and Governance. [DOI:10.1108/DPRG-10-2017-0055]
17. Susha, I., Grönlund, Å., & Janssen, M. (2015). Driving factors of service innovation using open government data: An exploratory study of entrepreneurs in two countries. Information polity, 20(1), 19-34. [DOI:10.3233/IP-150353]
18. Veljković, N., Bogdanović-Dinić, S., & Stoimenov, L. (2014). Benchmarking open government: An open data perspective. Government Information Quarterly, 31(2), 278-290. [DOI:10.1016/j.giq.2013.10.011]
19. Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. Govern-ment Information Quarterly, 33(2), 325-337. [DOI:10.1016/j.giq.2016.02.001]
20. Yu, H., & Robinson, D. G. (2011). The new ambiguity of open government. UCLA L. Rev. Discourse, 59, 178. [DOI:10.2139/ssrn.2012489]
21. Zhang, H., & Xiao, J. (2020). Quality assessment framework for open government data: Meta-synthesis of qualitative research, 2009-2019. The Electronic Library. [DOI:10.1108/EL-06-2019-0145]
22. Zheng, L., Kwok, W. M., Aquaro, V., Qi, X., & Lyu, W. (2020, September). Evaluating global open government data: methods and status. In Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (pp. 381-391). [DOI:10.1145/3428502.3428553]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.