تعامل انسان و اطلاعات- اخبار نشریه
تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/7 | 
قابل توجه نویسندگان محترم
مجله تعامل انسان و اطلاعات از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ازنویسندگان محترم مجله جهت پردازش مقالات(داوری، ویراستاری و... ) چهار میلیون ریال دریافت مینماید.
۵۰ درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافق نامه ی حق چاپ از نویسنده، و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار(قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ خواهدشد.
نشانی مطلب در وبگاه تعامل انسان و اطلاعات:
http://hii.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب