جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای اینترنت

دکتر علیرضا شهرکی، خانم وجیهه بهرامی،
دوره 0، شماره 0 - ( 3-1401 )
چکیده

زمینه و هدف: اینترنت اشیا به عنوان یکی از فناوری­های کارآمد و فراگیر که همواره در حال گسترش است، شناخته شده­است. برای به­کارگیری و استفاده اثربخش از آن، نیاز است که با قابلیت­ های این فناوری و اهمیت هر یک از آن­ها آشنا شد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی قابلیت­های اینترنت اشیا در بخش صنعت با بهره گیری از تکنیک­ های تصمیم گیری چندمعیاره صورت گرفت.
مواد و روش­ ها: این پژوهش پژوهشی کاربردی از لحاظ هدف، پژوهشی کتابخانه­ ای-میدانی از لحاظ جمع آوری داده­ها و پژوهشی کمی-کیفی از لحاظ تجزیه و تحلیل داده­ها است. در این پژوهش شناسایی قابلیت­های فناوری اینترنت اشیا در سه دسته قابلیت­ها، مزایا و چالش­ها با استفاده از منابع کتابخانه ­ای و روش دلفی از طریق نظرسنجی از خبرگان صورت گرفت. جمع آوری داده­ها از طریق پرسشنامه ­ها مقایسات زوجی معیارها بر اساس طی 9 تایی ساعتی با نظر سنجی از خبرگان انجام شد و سپس وزن دهی و رتبه بندی هر یک از قابلیت­ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار Expert Choice انجام شد.
یافته ­ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها در این پژوهش نشان داد که از بین سه معیار اصلی، موانع و چالش­ ها، مزایا و قابلیت­ها به ترتیب بیشترین درجه اهمیت را دارا هستند. همچنین از بین زیر معیارهای موانع و چالش­ ها، امنیت و سیستم عامل بیشترین اهمیت و سازگاری کمترین اهمیت را دارا بود. در بین زیر معیارهای قابلیت ­ها، هوش مصنوعی و ارتباطات بیشترین و حسگرها کمترین میزان و رتبه وزنی را کسب کردند. همچنین در بین مزایا، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ­ها بیشترین و بهبود فرآیندها دارای کمترین رتبه و درجه اهمیت شناخته شدند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برای به­کارگیری هر چه مفیدتر و اثربخش تر فناوری­هایی مانند اینترنت اشیا در بخش­ های تولیدی از جمله بخش صنعت، نیاز به شناسایی قابلیت­ها، مزایا و موانع این فناوری می­باشد. با تعیین درجه اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از این معیارها، انتخاب و در اولویت قرار دادن آن جنبه از فناوری جهت پیاده سازی مشخص می­گردد. لذا نتایج این پژوهش علاوه بر شناساندن قابلیت­ها، مزایا و موانع به کارگیری این فناوری، اولویت هر یک از معیارها را از لحاظ اهمیت آن­ها نیز مشخص ساخت.
 
مریم صراف زاده، سهیلا علوی،
دوره 1، شماره 1 - ( 1-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: مقاله حاضر ارائه دهنده نتایج پژوهشی است که با هدف بررسی میزان آشنایی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و نیز نگرش آن‌ها نسبت به این شبکه‌ها انجام شد.

روش: روش پژوهش پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق یک پرسشنامه تحت وب گردآوری شد. 113 دانشجوی کارشناسی ارشد پرسشنامه را تکمیل نمودند.

نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که 35 درصد پاسخ‌دهندگان عضو هیچ‌کدام از شبکه‌های اجتماعی نیستند. فیلترینگ اینترنت به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع استفاده از شبکه‌های اجتماعی شناخته شد. تصور منفی از شبکه‌های اجتماعی دومین مانع استفاده از این شبکه‌ها بود. 22 درصد از پاسخ‌دهندگان استفاده از شبکه‌های اجتماعی را اتلاف وقت می‌دانستند و 14 درصد هیچ فایده‌ای در استفاده از شبکه‌های اجتماعی نمی‌دیدند. 36 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتماد خیلی کمی به اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی داشتند. استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی مهارت‌های پایه استفاده از آن‌ها را داشتند اما مهارت آن‌ها در استفاده از امکانات و قابلیت‌ها پیشرفته‌تر شبکه‌های اجتماعی مثل تنظیمات حریم خصوصی اندک بود. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه دید مثبتی نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اهداف آموزشی و حرفه‌ای داشتند.

نتیجه‌گیری: نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که مهارت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید در برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی گنجانده شود. برخی از فواید آموزش شبکه‌های اجتماعی به دانشجویان از این قرار است: آماده کردن دانشجویان برای استفاده از این فناوری‌ها در کتابخانه‌های محل اشتغال آینده؛ افزایش امکان استخدام دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی؛ استفاده‌اموزشی از این شبکه‌ها برای ارتباط نزدیک‌تر و بیشتر با دانشجویان و آماده کردن دانشجویان برای آموزش سواد شبکه‌های اجتماعی به دیگران.


دکتر زاهد بیگدلی، دکتر زهیر حیاتی، دکتر غلامرضا حیدری، خانم طاهره جوکار،
دوره 3، شماره 1 - ( 3-1395 )
چکیده

زمینه و هدف:  اینترنت امروزه به‌عنوان یک منبع جذاب کسب اطلاعات سلامت در راستای مدیریت سلامت فردی شناخته‌شده است. با توجه به اهمیت این امر پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اینترنت در رفتار اطلاع‌یابی سلامت در میان جوانان شهر شیراز پرداخته است.

     روش: در این پژوهش پیمایشی، جامعه آماری جوانان کاربر اینترنت در شهر شیراز بودند که یک نمونه 400 نفری از میان آن‌ها با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود.

     یافته‌ها: اکثریت پاسخگویان از اینترنت برای اطلاع‌یابی سلامت استفاده می‌نمودند. همچنین جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه و مهارت استفاده از اینترنت با جستجوی اطلاعات سلامت از طریق اینترنت رابطه معنی‌داری داشت. مهم‌ترین اهداف جستجوی اطلاعات سلامت نیز درک یک مشکل پزشکی یا بیماری، فهم بهتر اطلاعاتی که پزشک ارائه نموده و خوددرمانی بوده است. نگرش کلی پاسخگویان نیز نسبت به اطلاعات سلامت بازیابی شده از طریق اینترنت مثبت بود.

     نتیجه‌گیری: تقاضای بالایی برای استفاده از اطلاعات سلامت اینترنت برای مدیریت سلامت فردی در میان جوانان وجود دارد. بی‌شک دوراندیشی و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت اطلاعات سلامت وب، اهتمام در ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر در حوزه سلامت و آموزش همگانی جامعه برای ارزیابی کیفیت اطلاعات سلامت اینترنت می‌تواند نویدبخش توسعه بهداشت و سلامت فردی و به‌تبع آن سلامت جامعه ما باشد.


بابک سهرابی، ایمان ریسی وانانی، محمدرضا خرمی،
دوره 4، شماره 2 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به ورود وب‌گردی به سبک زندگی طیف وسیعی از افراد جامعه و احساس نیاز به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی دقیق‌تر در این حوزه، محققین پژوهش حاضر بر آن شدند تا با تحلیل رفتار افراد جامعه در مراجعه به وب‌سایت‌های مختلف، سیاست‌گذاران را در تصمیم گیری کارآمدتر یاری نمایند.
روش پژوهش: در این تحقیق از گام های روش علم ‌طراحی استفاده شده است. جامعه‌ی داده این تحقیق، کل کاربران بازدیدکننده از وب‌سایت‌ها در ایران هستند که در دسترس بوده اند. برای انجام این تحقیق نیاز به اطلاعات وب‌گردی افرادی از صنوف مختلف جامعه وجود داشت که بدین منظور با طراحی و انتشار افزونه‌هایی قابل نصب بر روی مرورگرهای مختلف، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردید.
یافته­ ها: با استفاده از الگوریتم‌های متن‌کاوی، صفحات رجوع‌شده از منظر محتوا از هم تفکیک شده و سپس به کمک الگوریتم‌های داده‌کاوی، مراجعات کاربران و هم‌چنین صفحات اینترنتی دسته‌بندی شده و هر دسته تفسیر شده است. در نهایت با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌شده و دسته‌بندی‌های انجام شده، گزارشات متنوع و کارآمدی به عنوان نمونه و با توجه به نیاز جامعه تصمیم گیرنده، آماده و ارائه گردیده است.
نتیجه­ گیری: در نهایت یک سیستم جامع به منظور تحلیل روند وب گردی کاربران اینترنتی طراحی گردید که از جمع آوری اطلاعات تا آماده سازی گزارشات نوآورانه را در بردارد که می تواند به عنوان یک نمونه ای کارآمد جهت تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم‌های تحلیلی تحت وب مورد استفاده قرار گیرد.
سکینه جعفریان، ناهید اوجاقی،
دوره 6، شماره 2 - ( 5-1398 )
چکیده

زمینه و هدف فناوری­های نوین به ویژه اینترنت روش­های جستجو و بازیابی اطلاعات را در شیوه­های مختلف پژوهش، از  جمله پژوهش کیفی متحول ساخته­است. در چنین شرایطی آشنایی جستجو گران و پژوهشگران با مهارت­های جستجو اهمیت زیادی دارد. مهارت­های جستجو این امکان را به پژوهشگران می دهد که با خودکارآمدی بالاتری به جستجو و پژوهش بپردازند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی نقش پیش­بین مهارت­ جستجوی برخط در تبیین خود کارآمدی در پژوهش کیفی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیام نور است.
 روش روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور آذربایجان­شرقی است که تعدادشان  277 نفر می­باشند و  نمونه آماری به صورت تصادفی  159 نفر برآورد شده است. برای جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه­های مهارت جستجوی برخط و خود کارآمدی در پژوهش کیفی  استفاده شد، برای تحلیل داده­ها از روش رگرسیون استفاده شد.
 یافته­ها: نتایج نشان داد بین مهارت جستجوی برخط و خود کارآمدی در پژوهش کیفی رابطه وجود دارد؛ نتایج ضریب رگرسیون نشان داد که مهارت جستجوی برخط قادر به پیش بینی خودکارآمدی در  پژوهشی کیفی در بین  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  است.
 نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می­توان گفت، اهمیت دادن به مهارت­های چستجوی بر خط و آموزش آن­ها می­تواند منجر  به افزایش خودکارآمدی پژوهش کیفی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گردد.

صفیه طهماسبی لیمونی،
دوره 7، شماره 4 - ( 12-1399 )
چکیده

هدف: کشف مؤلفههای بسترساز و زمینهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانههای ایران با رویکرد کیفی و براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش کیفی و بر اساس تئوری برخاسته از زمینه انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با 13 نفر از اعضای هیات‌علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر پایه روش هدفمند و زنجیره‌ای گردآوری شد. برای روایی پژوهش از روش پاسخگو و برای پایایی از روش بین دوکدگذار(شاخص تکرارپذیری) استفاده شده است.
یافتهها: با بررسی متون و گزارههای به‌دست‌آمده از مصاحبهها تعداد 7 مؤلفه‌ی زمینهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانههای ایران از 36 مقولات و مفاهیم شناسایی شدند که عبارتنداز: ارتباط و تبادل اطلاعات، آگاهی و شناخت، هوشمند‌سازی، یافت‌پذیری اطلاعات، سواد اطلاعاتی، خوداتکایی و خودکارسازی و ساختارها و زیرساختها .
نتیجه‌گیری: مؤلفههای زمینهای شناسایی شده بستر مناسب را برای حاکمیت و تحقق پدیده اصلی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانههای ایران مهیا میسازند. بر اساس نتایج حاصله مدل پارادایمی و نظری کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانههای ایران ترسیم و ارائه می‌گردد. با مشخص شدن مؤلفههای زمینهای و ارتباط آنها در مدل نظری و بر اساس نگرش مصاحبه‌شوندگان کتابخانههای ایران میتوانند از آن برای استقرار و پیادهسازی اینترنت اشیاء استفاده کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعامل انسان و اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Human Information Interaction

Designed & Developed by : Yektaweb