فصلنامه روانشناسی شناختی- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/14 | 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE کلیک کنید) می باشد
و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

اصول مربوط به نویسندگان محترم
۱- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.
۲- ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط..
۳- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تأثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.
۴- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (همچنین تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).
۵- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
۶- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
۷- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه روانشناسی شناختی:
http://jcp.khu.ac.ir/find-1.116.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب