جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای کهرازئی

کبری افشار، بهمن کرد، فرهاد کهرازئی،
دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم، شماره دو، تابستان 1398 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی رابطه­ی  تئوری­ذهن با هیجانات منفی(اضطراب، افسردگی، استرس) با میانجیگری راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان انجام شد. جامعه  آماری کلیه والدین کودکان استثنایی مراکز روزانه­ی توانبخشی جسمی، حرکتی، ذهنی، شهر مشهد در سال 97-1396 بود. نمونه­ای با حجم 196 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان با روش دردسترس انتخاب شد. پرسشنامه­های پژوهش، نظم­جویی‌شناختی‌هیجان، آزمون ذهن‌خوانی از طریق تصویرچشم و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بود. داده­ها با ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج همبستگی نشان داد که تئوری ذهن با اضطراب و افسردگی همبستگی منفی معنادار دارد ولی رابطه معنادار با استرس تاییدنشد. و با راهبرد ناسازگارانه نظم­جویی شناختی هیجان(ملامت دیگران) همبستگی منفی معنادار دارد و با سایر راهبردهای ناسازگارانه رابطه تایید نشد. و با راهبردهای سازگارانه نظم­جویی­شناختی­هیجان (تمرکزمجددمثبت، دیدگاه­گیری) رابطه مثبت معناداردارد. با سایر راهبردها رابطه تاییدنشد. راهبردهای­ناسازگارانه (ملامت­خویش، ملامت­دیگران، نشخوارفکر، فاجعه­سازی) با اضطراب، افسردگی، استرس رابطه مثبت معناداردارند و راهبردهای سازگارانه (تمرکزمجددمثبت، دیدگاه­گیری) با اضطراب، افسردگی، استرس رابطه منفی معناداردارند و راهبردهای ارزیابی­مجدد با استرس و پذیرش با افسردگی، همبستگی منفی معنادار دارند. نتایج تحلیل مسیر نشان­دادکه الگوی پیشنهادی نقش واسطه­ای نظم­جویی­شناختی­هیجان در ارتباط تئوری­ذهن باهیجانات­منفی از برازش­خوبی برخورداراست و راهبردهای ملامت­دیگران، دیدگاه­گیری، تمرکزمجددمثبت علاوه بر رابطه­ی مستقیم، ارتباط غیرمستقیم و میانجی­گر بین تئوری ذهن با هیجانات منفی (اضطراب، افسردگی) دارند. باتوجه به یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری می‌شود بین تئوری ذهن و هیجانات منفی (اضطراب، افسردگی) رابطه­ی منفی معناداروجوددارد. علاوه­براین راهبردهای تنظیم­شناختی­هیجان (ملامت­دیگران، دیدگاه­گیری، تمرکزمجددمثبت) نقش واسطه­ای دارند. و این گامی­نو درراستای تدوین مدلهای­نظری پیش­بین هیجانات­منفی(اضطراب، افسردگی) والدین کودکان استثنایی محسوب می­شود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه روانشناسی شناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | فصلنامه روانشناسی شناختی

Designed & Developed by : Yektaweb