جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای پایایی

سهراب امیری،
دوره 4، شماره 4 - ( 10-1395 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسش­نامه فراشناخت شناور بودن بر روی جامعه دانشجویی صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و پرسش­نامه فراشناخت شناور بودن، پرسش­نامه فرا هیجان‌های مثبت و فراشناخت­های مثبت و باورهای فراشناختی به منظور پاسخ­دهی بین شرکت­کنندگان پژوهش توزیع شد. پس از گردآوری داده­ها، جهت تعیین ویژگی­های روان­سنجی پرسش­نامه فراشناخت شناور بودن ابتدا اعتبار این پرسش­نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی و دو نیمسازی سنجیده، روایی ملاکی آن با پرسش­نامه فرا هیجان‌های مثبت و فراشناخت­های مثبت و باورهای فراشناختی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد پرسش­نامه فراشناخت شناور بودن دارای دو عامل است و بررسی پایایی پرسش­نامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دو نیمسازی نشان دهنده ثبات پرسش­نامه بود، همچنین روایی ملاکی پرسش­نامه با دیگر مقیاس­ها حاکی از روایی تفکیکی و همگرایی مطلوب بود. در مجموع یافته­ها نشان داد که پرسش­نامه فراشناخت شناور بودن دارای ویژگی روان­سنجی مطلوبی در نمونه جمعیتی دانشجویی و بهنجار بوده و می­توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در فرهنگ ایرانی استفاده کرد.  


سعیده زاهد، دکتر فریبرز درتاج، دکتر حسن اسدزاده، دکتر پروین کدیور، دکتر نورعلی فرخی،
دوره 9، شماره 1 - ( 1-1400 )
چکیده

نظریه­‌ی بار شناختی یکی از قویترین چارچوب­‌های پژوهشی در مطالعات تربیتی است. مسئله‌ی عمده در این چارچوب توسعه­‌ی ابزاری مناسب برای اندازه­‌گیری بار شناختی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه­‌ی بار شناختی بود که توسط کلپش، اشمیتز و سیوفرت (2017) طراحی شده است. به همین منظور، پرسشنامه‌­ی مذکور بر روی 206 دانش‌­آموز دختر پایه‌­ی هفتم و هشتم، اجراء شد، که در آن دانش‌­آموزان میزان بار درونزاد، برونزاد و مطلوبِ تکالیف یادگیری مختلف را بر روی مقیاس 7 درجه‌­ای، درجه­‌بندی کردند. جهت بررسی پایایی ابزار، از آلفای کرونباخ و برای بررسی اعتبار از آزمون t استفاده و کیفیت پاسخ­‌های افراد در تکالیف مختلف با یکدیگر مقایسه گردید. تحلیل عاملی تأییدی نیز با استفاده از نرم افزار لیزرل80/8 به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه انجام شد. یافته­‌ها نشان داد که پرسشنامه­‌ی مذکور، از پایایی و اعتبار مناسبی برای سنجش انواع مختلف بار شناختی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز یک مدل ساختاری سه عاملی را نشان داد که شاخص­‌های تناسب آن مطابقت مطلوبی با داده­‌ها داشته و ساختار سه عاملی پرسشنامه بار شناختی را تأیید می‌­کند. از این رو، این پرسشنامه می­‌تواند ابزار مناسبی جهت اندازه‌­گیری انواع مختلف بار شناختی در دانش‌­آموزان پایه‌­ی هفتم و هشتم به شمار آید.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه روانشناسی شناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | فصلنامه روانشناسی شناختی

Designed & Developed by : Yektaweb