دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )                   سال9 شماره 34 صفحات 170-139 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kouhbor M A, Aghaei M, Rezagholizadeh M. Investigation the Consumer Choice in the Use of Dental Services Care Applying Hekman Two-Step Procedure. jemr 2018; 9 (34) :139-170
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1560-fa.html
کوهبر محمد امین، آقایی مجید، رضاقلی زاده مهدیه. بررسی انتخاب مصرف‌کننده در استفاده از خدمات دندانپزشکی با رویکرد الگوی دو مرحله‌ای هکمن. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1397; 9 (34) :139-170

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1560-fa.html


1- دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
2- دانشگاه مازندران ، m.aghaei@umz.ac.ir
3- دانشگاه مازندران
چکیده:   (3671 مشاهده)
با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت در توسعه جوامع، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب خدمات مختلف دندانپزشکی و مخارج مربوط به آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد بهداشت و درمان پرداخته شد. به همین منظور تقریبا 40000  خانوار ایرانی در سال 1394 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و با استفاده از الگوی دو مرحله¬ای هکمن عوامل موثر بر انتخاب مصرف‌کننده در استفاده از خدمات مختلف دندانپزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این است که درآمد خانوارها، برخورداری از خدمات بیمه درمانی و سطح تحصیلات از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خدمات دندانپزشکی و مخصوصا خدمات لوکس دندانپزشکی مانند ارتودنسی و ترمیم لثه و مخارج مربوط به آنها در خانوارهای مورد بررسی می‌باشد. کشش درآمدی خدمات عصب کشی واحد و کشش درآمدی معاینه برابر 4/0 بوده ولی کشش درآمدی خدمات کشیدن دندان منفی به‌دست‌آمده‌اند. همچنین نسبت به برخورداری از بیمه، کشش استفاده از خدمات معاینه حدود 1/0، کشش استفاده از خدمات عصب‌کشی و پر کردن حدود 6/0 و کشش کشیدن دندان 1- محاسبه شده است.
متن کامل [PDF 4482 kb]   (1507 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: 1396/8/19 | پذیرش: 1397/9/3 | انتشار: 1397/12/6

فهرست منابع
1. Abduali, A., Aubert, D., (2004), "A Cross Section Analysis of Household Demand for Food and Nutrients in Tanzania, Agricultural Economics, 31, pp. 67 - 79. [DOI:10.1016/j.agecon.2003.03.001]
2. Amemiya, T. (1984) Tobit models: a survey, Journal of Econometrics, 84,3-61. [DOI:10.1016/0304-4076(84)90074-5]
3. Arabmazar, A. and Schmidt, P. (1982) an investigation of the robustness of the Tobit estimator to non-normality, Econometrica,50, 1055-1063. [DOI:10.2307/1912776]
4. Aristei, D and Pieroni, L. (2008) A double hurdle approach to modelling tobacco consumption in Italy, Applied economics, 40:19, 2463:2476. [DOI:10.1080/00036840600970229]
5. Bascketael, N; Strand,J; McConnell, K, E and Arsanjani, F, (1990) Sample Selection bias in the estimation of recreation demand function: An application of Sport fishing, Land Economics, 66(1), 40-49. [DOI:10.2307/3146681]
6. Bayat, F., Akbarzadeh, A., Monajemi, F (2017), assessment of Demand for and Utilization of Dental Services by Insurance Coverage in a Developing Oral Health Care System, Journal of Dental School;35(2): 78-91.
7. Bleylock, J and Blizard, W, N (1992) Cigarette consumption: the case of low income women, American Journal of Agricultural Economics, 74, 698-705. [DOI:10.2307/1242583]
8. Blundell, R. and Meghir, C. (1987) Bivariate Alternatives to the Univariate Tobit Model, Journal of Econometrics, 34, 179-200. [DOI:10.1016/0304-4076(87)90072-8]
9. Cragg, J. (1971), Some Statistical models for limited dependent variables with application to the demand for the durable goods., Econometrica, 23,59-80. [DOI:10.2307/1909582]
10. Chern, W., S., Ishibashi, K., Tanigushi, K.,Tokoyama,Y.,(2003), "Analysis of Food Consumption of Japan ́s Household ",Fao Economic and Social Development, p.152.
11. Conrad, A, Doglas(1983), Dental Care Demand: Age-Specific Estimates for the Population 65 Years of Age and Over, Health Care Finance Rev, 4(4): 47-57.
12. Conrad, D, A D Grembowski, and P Milgrom(1987), Dental care demand: insurance effects and plan design, Health Serv Res. 1987 Aug; 22(3): 341-367
13. Deaton, A., Mullbauer, J., (1980),"An Almost Ideal Demand System", American Economic Review,70, pp.312-326.
14. Dettman, R, L and Dimitri, C (2007), Organic consumers: A demographic portrayal of organic vegetables consumption within the United States, the 105th EAAE Seminar of international marketing and international trade of quality food products, Bologna, Italy.
15. Garcia, J and Labeaga,J, M(1996) Alternative approaches to modelling zero expenditures: an application to Spanish demand for tobacco, Oxford bulletin of econometrics and statistics, 58, 589-506. [DOI:10.1111/j.1468-0084.1996.mp58003004.x]
16. Greene, W, H, (2000), Econometrics analysis (Forth Ed.). N, J, Prentice Hall, Englewood cliffs.
17. Hanak,E., Boutnef,P., (2000),Food Safety Management in Developing Countries , First Edition,Scientific Editors,Vietnam,pp.87-94.
18. Heckman, J. (1979) Sample selection bias as a specification error, Econometrica, 47, 153-61. [DOI:10.2307/1912352]
19. Hojabr, KK, and Kouhbor, M, A. (1387), Estimationg Nutrient Elastisities in a complete food demand system, an application of the Tobit Model, Quantitative Economic, 5(1), 87-105.
20. Hovhannisyan, V and Gold, W (2011), Quantifying the structure of food demand in china: An econometric approach, Agricultural economics, 42, 1-17. [DOI:10.1111/j.1574-0862.2011.00548.x]
21. Huang,K,S.(1996).Nutrient Elasticities in A Complete Food Demand System. American Jouurnal of Agricultural Economics. 72:145-168 [DOI:10.2307/1243775]
22. Huang,K.,S.,Lin,B.,H.,(2000),"Estimation of Food Demand and Nutrient Elasticities from Household Survey Data",Economic Research Service/USDA,U.S.Department of Agriculture,Technical Bolletin ,NO.1887
23. Jabarin, A, S and Al-Karablieh,E, K, (2011), Estimating the fresh vegetables demand system in Jordan: A linear approximate Almost Ideal Demand System, Journal of Agricultural science and technology,5(3), 322-331.
24. Jones, A. M. (1989a), A Double-Hurdle Model of Cigarette Consumption, Journal of Applied Econometrics, 4, 23-39. [DOI:10.1002/jae.3950040103]
25. Jones, A. M. (1989b), The UK Demand for Cigarettes 1954-86, A Double-Hurdle Approach, Journal of Health Economics, 8, 133-141. [DOI:10.1016/0167-6296(89)90012-X]
26. Jones, A, M. (1992), A note on computation of the double hurdle model with dependence with an application of Tobacco expenditures, bulletin of economic research, 44, 67-74. [DOI:10.1111/j.1467-8586.1992.tb00507.x]
27. Jones, A, M and Yen, S, T. (1996), Individual cigarette consumption and addiction: a flexible limited dependent variable approach, Health economic,5, 105-117. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1050(199603)5:2<105::AID-HEC188>3.0.CO;2-I [DOI:10.1002/(SICI)1099-1050(199603)5:23.0.CO;2-I]
28. Jones, A, M and Yen, S, T. (2000), A box-cox double hurdle model, Manchester school, 68, 203-221. [DOI:10.1111/1467-9957.00190]
29. Karimi, Iraj (1383), Health Economics, Rasht Publication, Tehran.
30. Labeaga, J, M. (1999) A double hurdle rational addiction model with heterogeneity: estimating the demand for tobacco, Journal of Econometrics, 93, 49-72. [DOI:10.1016/S0304-4076(99)00003-2]
31. Maddala, G, S (1983) Limited Dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge university press, Cambridge. [DOI:10.1017/CBO9780511810176]
32. Manski RJ1, Meyerhoefer CD (2017), Projecting the Demand for Dental Care in 2040, Journal of Dentist Education. Aug;81(8):133-145. [DOI:10.21815/JDE.017.020]
33. Naderi, E, and Naraghi, M(1380), Research Methods in Humanities, Tehran Publications, Tehran.
34. Newman, C., Henchion, M and Mathews, A,( 2003), A double hurdle model of Irish household expenditure on prepared meals, Applied Economics, Taylor and Francis Journals, 35(9),1053-1061. [DOI:10.1080/0003684032000079170]
35. Pagan, V and Vella, p (1989), Diagnostic tests for models based on individual data: a survey, Journal of Applied Econometrics.4, 529-559. [DOI:10.1002/jae.3950040504]
36. Panahi, H., Falahi, F., Imani, A., and Parast, S, N.,(2018) Investigating Psychiatrists Induced Demand in East Azarbayjan:The Approach of Hierarchical Linear Modeling (HLM). jemr.; 8 (31) :165-196.
37. Phelps, C.E(2014), Health economics, Fourth Ed, Pearson Publication.
38. Pudney, S (1989), Modelling individual choice: the econometrics of corner Kinks and Holes. Basil Blackwell, New York.
39. Reynolds, A. and Shonkwiler, J. (1991) Testing and Correcting for Distributional Misspecifications in the Tobit Model: An Application of the Information Matrix Test, Empirical Economics, 16, 313-323 [DOI:10.1007/BF01206278]
40. Smith, M, D (2003), On dependency in double hurdle models, statistical papers, 44, 581-595. [DOI:10.1007/BF02926011]
41. Sue, S, J and Yen, S, T (1996), Micro econometric models of infrequently purchased goods: an application to household pork consumption, Empirical economics, 21, 513-533. [DOI:10.1007/BF01180699]
42. Sue, S, J and Yen, S, T (2000), A censored system of cigarette and alcohol consumption, Applied Economics, 32, 729-737. [DOI:10.1080/000368400322354]
43. Tiffin, R and Arnoult, M, (2008), Bayesian Estimation of the infrequency of purchase model with an application to food demand in the UK.
44. Tobin, J, (1958), Estimation of relationship for limited dependent variables, Econometrica, 26, 24-36. [DOI:10.2307/1907382]
45. Voung, Q, H, (1989), Likelihood ratio test for model selection and non-nested hypothesis, Econometrica, 57,303-333. [DOI:10.2307/1912557]
46. Yen, S, T, (1995), Alternative transformation in a class of limited dependent variable models: alcohol consumption by US women. Applied Economics Letters, 2, 258-262. [DOI:10.1080/135048595357186]
47. Yen, S, T and Jensen, H (1996) Determinants of household expenditures on alcohol, The Journal of Consumers affairs, 30, 48,67. [DOI:10.1111/j.1745-6606.1996.tb00725.x]
48. Yen, S, T and Huang, C, L, (1996), Household demand for finfish: A generalized double hurdle model, Journal of Agricultural and Resource Economics, 21(2), 220-234.
49. Yen, S., Fang, T, C., Su, S., J., (2004), "Household Food Demand in Urban China", Journal of Comparative Economics, 32, pp. 564 - 585 [DOI:10.1016/j.jce.2004.04.005]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb