دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )                   سال9 شماره 34 صفحات 70-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mamipour S, Abdi H. The Effects of Oil Price Shocks on Transitional Dynamics of Business Cycles in Iran: Markov Switching Model with Time Varying Transition Probabilities (MS-TVTP). jemr 2018; 9 (34) :31-70
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1670-fa.html
ممی پور سیاب، عبدی حدیث. اثرات شوک‌های قیمت نفت بر پویایی‌های انتقال چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران: مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1397; 9 (34) :31-70

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1670-fa.html


1- دانشگاه خوارزمی ، mamipours@gmail.com
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (4608 مشاهده)
ادوار تجاری یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی محسوب می¬شود که تغییر در فعالیت‌های اقتصادی در طول زمان را نشان می¬دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک¬های قیمت نفت به سیاست¬گذاران اقتصادی در برنامه¬ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می¬کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک¬های قیمت نفت بر پویایی¬های انتقال چرخه¬های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال¬های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک¬های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره¬های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می‌دهد چرخه¬های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک¬های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک¬های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می¬دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می¬دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک¬های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می¬توان استدلال کرد، بروز شوک¬های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می¬دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک¬های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می¬دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می¬دهد.
متن کامل [PDF 5454 kb]   (3833 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: 1396/12/11 | پذیرش: 1397/9/6 | انتشار: 1397/12/6

فهرست منابع
1. Abiyev, V., Ceylan, R., & Özgür, M. I. (2015). The Effects of Oil Price Shocks on Transitional Dynamics of Turkish Business Cycle. Sosyoekonomi, 23(25). [DOI:10.17233/se.99563]
2. Arman, S,. Peyro, F. (2013). Asymmetric Effects of Oil Shocks on Business Cycles in Iran's Economy. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(4), 113-146. (In Persian)
3. Burns, A. F., & Mitchell, W. C. (1946). Measuring Business Cycles National Bureau of Economic Research. New York.
4. Cavallo, A., & Ribba, A. (2018). Measuring the effects of oil price and Euro-area shocks on CEECs business cycles. Journal of Policy Modeling, 40(1), 74-96. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2017.09.006]
5. Chauvet, M., (2011), Real Time Analysis of the U.S Business Cycle, Mimeo, Federl Reserve Bank of Atlanta.
6. Cologni, A., & Manera, M. (2009). The asymmetric effects of oil shocks on output growth: A Markov-Switching analysis for the G-7 countries. Economic Modelling, 26(1), 1-29. [DOI:10.1016/j.econmod.2008.05.006]
7. Damiri, F,. Eslamlueian, K, Hadian, E,. Akbarian, R. (2017). The Effect of Endogenous Reaction of Monetary Authorities to an Oil Shock on Internal and External Sectors in an Oil Exporting Country: The Case of Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(3), 187-213. (In Persian)
8. Das, D., Bhatia, V., Pillai, J., & Tiwari, A. K. (2018). The relationship between oil prices and US economy revisited. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 13(1), 37-45. [DOI:10.1080/15567249.2017.1403497]
9. Dornbusch, R., & Fischer, S. dan R. Startz. (2004). Macroeconomics. 9th Edition, McGraw Hill.
10. Engemann, K. M., Kliesen, K. L., & Owyang, M. T. (2011). Do oil shocks drive business cycles? Some US and international evidence. Macroeconomic Dynamics, 15(S3), 498-517. [DOI:10.1017/S1365100511000216]
11. Faaljoo, H., Seyed Ahmadi, S. (2015). Investigating the Impact of the Global Financial Crisis on the Times of the Depression in Iran (Periodic Approach). Quarterly Journal of Trend, 22(72), 83-104. (In Persian)
12. Fallahi, M., Peyghambari, S. (2007). Interaction between OPEC Oil Basket Growth Rate and Economic Growth of Major OECD Countries. Journal of Humanities and Social Sciences, 7(24), 97-126. (In Persian)
13. Farzanegan, M. R., & Markwardt, G. (2009). The effects of oil price shocks on the Iranian economy. Energy Economics, 31(1), 134-151. [DOI:10.1016/j.eneco.2008.09.003]
14. Fattahi S., Sohaili K., Abdolmaleki H. (2014). Oil Price Uncertainty and Economic Growth in Iran: Evidence from Asymmetric VARMA, MVGARCH-M. Journal of Economic Modeling Research, 5 (17), 57-85. (In Persian)
15. Filardo, A. J. (1994). Business-cycle phases and their transitional dynamics. Journal of Business & Economic Statistics, 12(3), 299-308. [DOI:10.1080/07350015.1994.10524545]
16. Filis, G., Degiannakis, S., & Floros, C. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries. International Review of Financial Analysis, 20(3), 152-164. [DOI:10.1016/j.irfa.2011.02.014]
17. Gelb, A. H. (1988). Oil windfalls: Blessing or curse?. Oxford university press.
18. Gholami, Z,.Farzinvash, A,.Ehsani, M. (2014). Business Cycles and Monetary Policy: A Further Investigation Using MRSTAR Models. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21(68), 5-28. (In Persian)
19. Gronwald, M., Mayr, J., & Orazbayev, S. (2009). Estimating the effects of oil price shockson the Kazakh economy (No. 81). Ifo Working Paper.
20. Hadian, E., Hashempoor, M. (2003). Identifying Business Cycles in Iranian Economy. Iranian Economic Research, 5(15), 93-120. (In Persian)
21. Hadian, E., Parsa, H. (2006). Investigating the Effect of Oil Price Fluctuations on Macroeconomic Performance in Iran. Journal of Humanities and Social Sciences Research, 6(22), 111-132. (In Persian)
22. Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. Journal of political economy, 91(2), 228-248. [DOI:10.1086/261140]
23. Hamilton, J. D. (1996). This is what happened to the oil price-macroeconomy relationship. Journal of Monetary Economics, 38(2), 215-220. [DOI:10.1016/S0304-3932(96)01282-2]
24. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 357-384. [DOI:10.2307/1912559]
25. Khemiri, R., & Ali, M. S. B. (2012). Exchange rate pass-through and inflation dynamics in Tunisia: A Markov-Switching approach (No. 2012-39). Economics Discussion Papers.
26. Krolzig, H. M. (2013). Markov-switching vector autoregressions: Modelling, statistical inference, and application to business cycle analysis (Vol. 454). Springer Science & Business Media.
27. Lee, K., Ni, S., & Ratti, R. A. (1995). Oil shocks and the macroeconomy: the role of price variability. The Energy Journal, 39-56. [DOI:10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol16-No4-2]
28. Lucas, R. E. (1995). Understanding business cycles. In Essential readings in economics (pp. 306-327). Palgrave, London. [DOI:10.1007/978-1-349-24002-9_17]
29. Mahdavi Adeli, M., Ghezelbash, A., Daneshnia, M. (2012). The Effect of Oil Price Changes on Major Macroeconomic Variables in Iranian economy. Quarterly Journal of Environmental and Energy Economics, 1(3), 131-170. (In Persian)
30. Mamipour, S., Jafari, S. (2017). Affecting Factors on Exchange Market Pressure in Iran by the Markov Switching Model with Time Varying Transition Probability. Journal of Economic Research, 52(2), 163-193. (In Persian)
31. Medeiros de, O., & Sobral, Y. (2014). A Markov Switching Regime Model of the Brazilian Business Cycle. Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=969503
32. Mehregan N., Mohammadzadeh, P., Haghani, M., Salmani, Y. (2013). Investigating the Economic Growth Multi Behavior Patterns in Response to Crude Oil Price Volatility: an Application of GARCH Models and Markov Switching Regression Model. Journal of Economic Modeling Research, 3(12),73-101. (In Persian)
33. Mohaddes, K., & Pesaran, M. H. (2017). Oil prices and the global economy: Is it different this time around?. Energy Economics, 65, 315-325. [DOI:10.1016/j.eneco.2017.05.011]
34. Mork, K. A. (1989). Oil and the macroeconomy when prices go up and down: an extension of Hamilton's results. Journal of political Economy, 97(3), 740-744. [DOI:10.1086/261625]
35. Peersman, G., & Van Robays, I. (2012). Cross-country differences in the effects of oil shocks. Energy Economics, 34(5), 1532-1547. [DOI:10.1016/j.eneco.2011.11.010]
36. Pooriaee, A. (2011). Trade Links and Oil Price Effects on Iran's Economic Growth and Major Trading Partners (1988-2007). Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Iran. (In Persian)
37. Raguindin, C. E., & Reyes, R. G. (2005). The effects of oil price shocks on the Philippine economy: a VAR approach. University of the Philippines School of Economics.
38. Rostamzadeh, P. Goudarzi, F. Y. (2017). Forecasting the Occurrence of Business Cycles Using Band-Pass Filter in Iran's Economy. The Journal of Economic Policy, 9(18), 41-62. (In Persian) [DOI:10.29252/jep.9.18.41]
39. Samadi, S,. Yahyaabadi, A,. Moalemi, N. (2009). Analysis of the Effect of Oil Price Shocks on Macroeconomic Variables in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 17(52), 5-26. (In Persian)
40. Samadi, S., Sarkhoshsara, A., Amini, D. O. (2017). Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Interest Rates and Economic Growth in Iran: Nonlinear VAR Model. Journal of Economic Modeling, 12(1), 27-52. (In Persian)
41. Samadi, S,.Jalaei, S. (2004). Analysis of business cycle in Iranian economy. Journal of Economic Research, 39(3), 139-153. (In Persian)
42. Salehi Sarbijan, M,. Raeesi Ardali, G. (2011). The Impact of Oil Price Volatility on Iran's Business Cycles: Markov Switching Model. Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Iran. (In Persian)
43. Salehi Sarbijan, M,. Raeesi Ardali, G,. Shetab, B. N. (2013). Stagnation and Prosperity of Iranian Economy Using Markov Switching Model. Journal of Economic Modeling, 7(3), 67-83. (In Persian)
44. Sharestani, H,. Arbabi, F. (2009). Dynamic General Equilibrium Model for Business Cycles in Iran. Economic Research, 9(1), 43-66. (In Persian)
45. Tayebnaya, A., Ghasemi, F. (2010). Measuring Business Cycles in Iran. Journal of Economic Research, 45(92), 183-206. (In Persian)
46. Tayebnaya, A., Ghasemi, F. (2006). The Role of Oil Shocks in the Business Cycles of Iranian Economy. Journal of Economic Research, 6(4), 49-80. (In Persian)
47. Tayebi, S., Dashtban, M., Jabari, A. (2011). Determinants of Business Cycles in Iranian Economy (1970-2008). Economic Studies and Policies, 7(17), 17-36. (In Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb