دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )                   سال10 شماره 37 صفحات 103-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
2- دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ، lotfalipour@um.ac.ir
3- دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (2297 مشاهده)
تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه¬گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.
متن کامل [PDF 5679 kb]   (1993 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تجارت و مالیه بین الملل
دریافت: 1398/4/17 | پذیرش: 1398/9/25 | انتشار: 1398/10/3

فهرست منابع
1. Acaravci A, Ozturk I (2015), An application of Thirlwall's law to the South African economy: Evidence from ARDL bounds testing, African Journal of Business Management, 3. 717-711 )in Persian(.
2. Ahmadi Shadmohari, Mohammad Taher and Ahmadian Yazdi, Farzaneh (2012), Investigating the Effect of Real Exchange Rate on Iran's Non-Oil Trade Balance in Trade Relations with Germany; Journal of Regional Economics and Development, 19, 4, 155-114 (in Persian).
3. Azimi Seyed Amir, Nofaresti Mohammad (2015), Investigating the Relationship between Government Budget Deficit and Trade Balance in Iran Within a Dynamic Macroeconomic Model. Sustainable Development Research (Economic Research). 7 (8) (in Persian).
4. Azizi Vahid, Mehregan Nader, Yavari Gholamreza (2014). Testing the Balance of Payments Growth Model in Iranian Agricultural Sector, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policy, 2 (1): 1-30 {in persian}.
5. Babazadeh, Mohammad; Farrokhnejad, Farshid & Aghababaei, Mohammad Ibrahim (2012), Short-term and Long-Term Impacts of Currency Exchange Rate on Banks Currency Profitability in Vector Error Correction Model, Quarterly Journal of Money and Economics, 9, 225-205 (in Persian).
6. Bismarck. C (2017), Balance of Payments Constrained Growth Model: Evidence for Bolivia 9421-7007, MPRA Working Paper, No. 2132, University Library of Munich, Germany.
7. Das, D.K. (2016): Determinants of Current Account Balance in the Global Economy: A Dynamic Panel Analysis. Journal of Economic Structures, 5(8), pp. 2-24. [DOI:10.1186/s40008-016-0039-6]
8. Database of Economic Times Series; Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
9. Delavari Majid, Esfandiari Ali Asghar, Aghazadeh Kamali Nasr al-Din (2013), Analysis of Balance of Payments Impact of Foreign Exchange Market Changes: A Case Study of Iran. Journal of Economic Development Research, 4 (2), 23-34 (in Persian).
10. Eita, J. H., Manuel, V. and Naimhwaka, E. (2018). Macroeconomic Variables and Current Account Balance in Namibia. MPRA Paper No. 88818.
11. Farahani, Mehdi, Marzban, Hossein, Dehghan Shabani, Zahra and Akbarian, Reza. (2017). Theory of Effect of Interest Rate Shock on Macroeconomic Variables in Iran with FAVAR Model Approach. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 7 (25), 29-54 (in Persian).
12. Garcimartín, C., Rivas, L., Martínez, P., (2010). On the role of relative prices and capital flows in balance-of-payments constrained growth: the experiences of Portugal and Spain in the Euro Area. Journal of Post-Keynesian Economics, 33 (2). 281-306. [DOI:10.2753/PKE0160-3477330205]
13. Ghaderi, Jaafar, Samadi, Ali Hossein, Ghaderi Sani, Betol. (2016). Impact of budget deficit shocks on current account deficits in the presence of output shocks: Investigating the phenomenon of "double divergence" in the Iranian economy. Parliament and Strategy, 23 (85), 223-246 (in Persian).
14. Ghaffari, Hadi Jalali, Mehdi and Chegini Ashtiani, Ali (2017), Investigation and Forecasting the Effects of Exchange Rate Increases on Economic Growth of Major Sectors of Iranian Economy; Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 10, 58-41 (in Persian).
15. Gorji, Ebrahim and Alipourian, Masoumeh (2006), Analysis of the Effect of Trade Liberalization on Economic Growth of OPEC Member States, Journal of Business Research, 40, 203-187 {in persian}.
16. Heidari Hassan (2016), Designing a FAVAR for the Iranian Economy with Emphasis on Oil and Monetary Shocks. Journal of Economic Modeling Research, 23 (3), 13-37 (in Persian).
17. Kazerouni, Alireza and Mojiri, Hadi (2010), Investigation of the Depreciation of National Currency on Iran's Trade Balance with Six Selected Business Partners (AutoRegressive Distributed lags); Iranian Economic Research Quarterly, 4, 102-77 (in Persian).
18. Kueh, S.H.J. (2015), Essays on Current Account Imbalances in European Countries, Theses and Dissertations Paper 887.
19. Lotfali Pour Mohammad Reza, Spring Bazargan (2016), Investigating the Effects of Effective Real Exchange Rate Changes, Exports and Imports on Iran's Trade Balance. Sustainable Development Research (Economic Research), 1 (1), 2-1 (in Persian).
20. Mahdavi, Abolghasem and Javadi, Shahin (2005), Testing the Relationship of Foreign Trade and Economic Growth in Iran, Journal of Economic Research, 4, 19-1 (in Persian).
21. Marzban, Hossein and Dehghan Shabani, Zahra and Akbarian, Reza and Farahani, Mehdi (2016). Monetary Policy Performance Evaluation in Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 4 (2), 71-92 (in Persian).
22. McCombie, J., Thirlwall, A., (1994). Economic growth and the balance-of-payments constraint. MacMillan Press, Basingstoke; St. Martin's Press, New York. [DOI:10.1007/978-1-349-23121-8]
23. McCombie, JSL (2011), Criticisms and Defences of the Balance of Payments Constrained Growth Model: Some Old, Some New', PSL Quarterly Review, 13. 121-147
24. Najjarzade, Reza and Shaghaghishahri, Vahid (2006)., Factors Affecting Iran's Current Account Deficit,Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 71, 355-399 130 (in Persian).
25. Noferesti, M., Norouzi, Z. (2010). Balance of Payments as a Monetary Phenomena: A Study within a Small Scale Structural Macroeconometric Model Framework. Journal of Economics and Modeling, 1(2), 105-130 (in Persian).
26. Nouri, M., Navidi, H. (2013). The Exchange Rate Risk and Non-Oil Export in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 3(9), 70-59 (in Persian).
27. Rahim Boroujerdi, Alireza (2003), A Theoretical and Operational Study on Currency Allocation through Establishing Currency Control, Journal of Commerce, 1, 128-168 (in Persian).
28. Rasekhi S, Montazeri M (2016). The Impact of Macroeconomic Instability on Exchange Rate Pass Through: Some Evidence from Smooth Transition Regression (STR) Model. jemr, 6 (22) :7-31 (in Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jemr.6.22.7]
29. Rasekhi Saeed, Montazeri Shortkali Mojtaba (2015), The Effect of Macroeconomic Instability on Currency Exchange Rate: Evidence from Mild Transition Regression (STR). Journal of Economic Modeling Research, 1 (1), 1-19 (in Persian).
30. Snowden, B. and H. Wayne and P. Vinarkovic, (2004), The New Guide to Macroeconomics, Translated by Mansour Khalili Iraqi and Ali Souri, Tehran, Baradaran Publishing, First Edition (in persian).
31. Teixeira, A. C, & Fortuna, N. (2004). Human Capital, Trade and Long- Run Productivity. Testing The Technological Absorption Hypothesis for The Portuguese Economy 1960- 2001, CEMPRE, Faculdade De Economic.
32. Yousif FMK and Musa AMA (2018). The Determinants Factors of Balance of Payments: An Investigation from Sudan through the Period 1980-2016, Edelweiss Appli Sci Tech 2: 41-45. [DOI:10.33805/2576.8484.114]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.