دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )                   سال11 شماره 41 صفحات 50-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamadkhani S, Fotros M H, Mowlaei M. Measuring the Short-Term and Long-Term Effects of Factors Affecting the Export of High-Tech Product Groups in Iran. jemr 2020; 11 (41) :7-50
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2078-fa.html
محمدخانی سمانه، فطرس محمدحسن، مولایی محمد. سنجش اثرات کوتاه مدت و بلند مدت عوامل موثر بر صادرات گروه‌های محصولات با فناوری بالا در ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1399; 11 (41) :7-50

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2078-fa.html


1- دانشگاه بوعلی سینا
2- دانشگاه بوعلی سینا ، fotros@basu.ac.ir
چکیده:   (2698 مشاهده)
اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به¬کارگیری تکنیک¬های تولیدی پیشرفته¬تر و صرفه¬جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به¬خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئلۀ تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجۀ مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم¬های نفتی، بر شاخص¬های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعۀ حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران  در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL  است. نتایج مطالعه نشان دهندۀ آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند¬مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است
متن کامل [PDF 2157 kb]   (1034 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1399/6/14 | پذیرش: 1399/9/9 | انتشار: 1399/10/21

فهرست منابع
1. Abedini, J.(2012). Iranian Trade Potentials with Islamic South-West Asian Countries in High-Tech. Goods: Strategic Policie. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 16(61), 135-166. (In Persian)
2. Abdoli, GH. (2007). National Innovative System, Innovation and Catch-up. Iranian Journal of Economic research, 9(31), 103-126. (In Persian)
3. Abrishami, H. & Gorji, E. & Ahrari, M. & Najafian, F.(2009). The Effects Of Globalization On Non-Oil Exports in Iran .Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 13 (51), 1-24. (In Persian)
4. Aghamousa Tehrani, M. & Sardari, A. & Karampour, A. (2016). Recognizing Facilitator Factors affecting Export of Technology-oriented Goods. Management Research In Iran (Modares Human Sciences), 20(4) , 1-22. (In Persian)
5. Andersson, M. & Johansson, S. (2010). Human capital and the structure of regional export flows. Technology in Society, 32, 230-240 [DOI:10.1016/j.techsoc.2010.07.006]
6. Bahmani Oskooee, M. (2003). Decline of the Iranian Rial and its Macroeconomic. Consequences Iranian Economic Review, 8(8), 1-21.
7. Bo, Y. (2006). Correlativity Analysis between R&D Expenditure and Export of Hi-tech Production in China. Scientific Management Research, 4.
8. Braunerhjelm,P. & Thulin, P. (2008). Can countries create comparative advantages? R&D expenditures, high-tech exports and country size in 19 OECD countries, 1981-1999. International Economic Journal, 22(1), 95-111. [DOI:10.1080/10168730801887026]
9. Gani, A. (2009). Technological achievement, high technology exports and growth. Journal of Comparative International Management, 12(2), 31-47.
10. Gökmen, Y. (2013). The Determinants of High Technology Exports Volume: A Panel Data Analysis of EU-15 Countries. International. Journal of Management, Economics and Social Sciences, 2(3), 217 -232.
11. Han, C. & Rhys T. S. & Yang, M. & Ieromonachou, P. & Zhang, H. (2017). Evaluating R&D investment efficiency in China's high-tech industry.The Journal of High Technology Management Research, 28 (1), 93-109. [DOI:10.1016/j.hitech.2017.04.007]
12. Heydari, H.(2008). National System of Innovation as A Framework for Analyzing the Innovation: A Theoretical Approach. Iranian. Journal of Economic research, 9(33),129-163. (In Persian)
13. Ismail, N. W. (2013). Innovation and High-Tech trade in Asian countries, International Conference on Recent Developments in Asian Trade Policy and Integration, 20th and 21st February, 2013.
14. Ivus, O. (2010). Do stronger patent rights raise high-tech exports to the developing world?. Journal of International Economics, 81(1), 38-47. [DOI:10.1016/j.jinteco.2009.12.002]
15. Kazerooni, A. & Rezazadeh, A. & Mohammadpoor, S. (2011). The Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Fluctuations on Non-Oil Exports of Iran: A Markov-Switching Approach. Jem ,2 (5),153-178 (In Persian)
16. URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-148-fa.html
17. Khan, M.S. & Zahler, R .(1985). Trade and Financial Liberalisation Given External Shocks and Inconsistent Domestic Policie. IMF Econ Rev, 32, 22-55. [DOI:10.2307/3866910]
18. Lawrence, M. (1998). High-Tech Industries Drive Global Economic Activity. National Science Foundation, 3-98.
19. Liu, J. & Lu, K. & Cheng, S. (2018). International R&D Spillovers and Innovation Efficiency. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 10(11), 1-23. [DOI:10.3390/su10113974]
20. Manteghi, Kh. & Noruzi,B. & Ghorbanzadeh, H.(2013). Export Performance of Iran's Knowledge-based Production with Emphasis on Competitiveness Approach. Iranian Journal of Trade Studies, 17(67), 51-80. (In Persian)
21. Mazeda, G.P. & Afonso, O. & Brito, P. (2019). Economic growth, the high-tech sector, and the high skilled: Theory and quantitative implications. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 89-105. [DOI:10.1016/j.strueco.2019.07.003]
22. Mehrara, M. & Sijani, S. & Rezazadeh Karsalari, A. (2017). The Determinants of High-Tech Export in Developing Countries: Based on Bayesian Model Averaging. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(24), 23-47. (In Persian) [DOI:10.18045/zbefri.2017.1.199]
23. Mehregan, N. & Dehghanpur, M. R. & Dehmoobed, B.(2011).Factors that Effect on Hi-Tech Industries Export. Journal of Science & Technology Policy, 3(4),69- 83. (In Persian)
24. Mir Jalili, S. & hossseini, S. & Abdi, Y. (2019). An Investigating on the Factors Affecting the Export of knowledge based high technology Products in selected countries. Strategic Management Studies of National Defence Studies, 8(33), 144-115. (In Persian)
25. Motafakkerazad, M.A & Shahbazzadeh ,A. & Anarjani ,A.(2014).The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Exports of Industrial Goods (Saikkonen & Lutkepohl Approach). jemr. 4 (16) ,181-203. (In Persian)
26. URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-595-fa.html
27. Nath, H.K. & Liu, L. (2017). Information and communications technology (ICT) and services trade. Information Economics and Policy, 41, 81-87. [DOI:10.1016/j.infoecopol.2017.06.003]
28. Nourouzpour,N. & Ebrahimi,A. &Valibeigi, H. & Dideh Khani, H.(2020). Export development strategies of IRAN s high-tech industries using Importance performance analysis(IPA). Economic Strategy,9(32), 39-73. (In Persian)
29. OECD Directorate for Science, Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Division. (2011). Technology intensity definition/ ISIC Rev. 3. Available at: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf
30. Pesaran, M.H. & Shin, Y. & Smith, R. P.(1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634. [DOI:10.1080/01621459.1999.10474156]
31. Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge.
32. Ramezanian Bajgiran, N. & Salimifar, M. & Naji Meydani, A. A. & Salimifar, M. (2017). A Survey on the Possible Causality Relationship and the Impacts of Innovation on Economic Growth in Selected MENA Countries. Financial Monetary Economics, 24(13), 22-39.(In Persian)
33. Sahabi, B. & Sadeqi, H. & Shurehkandi, A.A. (2011). The Impact of Exchange Rate on the Iranian Non-oil Export to the Selected Middle East Countries. QJER,11 (1),81-100. (In Persian)
34. Sandu, S. & Ciocanel, B. (2014). Impact of R&D and Innovation on High-tech Export .Procedia Economics and Finance, 15, 80-90. [DOI:10.1016/S2212-5671(14)00450-X]
35. Sara, T. S. & Faye, H. J. & Leo, T. U. (2012). Role of innovation in hi-tech-exports of a nation. International Journal of Business and Management, 7 (7), 85-93. [DOI:10.5539/ijbm.v7n7p85]
36. Seyoum, B. (2004). The role of factor conditions in high-technology exports: An empirical examination. Journal of High Technology Management Research, 15(1), 145-162. [DOI:10.1016/j.hitech.2003.09.007]
37. Siddiki, J. U. (2000). Demand for money in Bangladesh: A cointegration analysis, Applied Economics, 32, 1977-1984. [DOI:10.1080/00036840050155904]
38. Shakeri, A .(2005).Determinants Of Non - Oil Exports Of Iran. Iranian Economic Research, 6(21) , 23-50. (In Persian)
39. Shakeri, A. & Ebrahimi Salari ,T.(2010). The Effects of Research & Development Expenditures On Patent Flow and Economic Growth: A Comparative Analysis Between Developed and Developing Countries. Knowledge and Development, 16 (29), 88-125. (In Persian)
40. Shahabadi, A. & Samari, H. (2016). The Effect of Innovation on Exports of High Technology-Based Industries in Selected Developing and Developed Countries. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 51(3), 633-611. (In Persian)
41. Shahabadi, A. & Samari, H. (2017). Effective Factors on High-Tech Exports: Using Simultaneous Equations System. Jemr. 7 (27) ,85-122. (In Persian) URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-990-fa.html [DOI:10.29252/jemr.7.27.85]
42. Shahnazi, R,.(2013). Effects of The Knowledge-Based Economic Variables on The High-Tech Industries (Panel Data Approach by GLS). Roshd-e-Fanavari, 9(33), 2-12.(In Persian)
43. Taghavi, M. & Mohammadi, H. (2006). The Effect of Human Capital on Economic Growth: Case of IRAN. Economics Research, 6(22), 15-43. (In Persian)
44. Tebaldi, E.(2011). The Determinants of High-Technology Exports: A Panel Data Analysis. Atlantic Economic Journal, 39(4), 343-35. [DOI:10.1007/s11293-011-9288-9]
45. Vaez M. & Tayebi S.K. & Ghanbari, A.A.(2008). The Role of The (R&D) Expenditures in The High-Tech Manufacturing Value Added. Journal of Quantitative Economics (Quarterly Journal of Economics Review), 4(4), 53-72. (In Persian)
46. Valibeigi, H. & Rezai, M. (2014). The Effective Factors in High-tech Exports. Iranian Journal of Trade Studies, 18(72), 61-82. (In Persian)
47. Zhang, D. & Zheng, W. & Ning, L. (2018). Does innovation facilitate firm survival? Evidence from Chinese high-tech firms. Economic Modelling, 75, 458-468. [DOI:10.1016/j.econmod.2018.07.030]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb