فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: ejournalkhu.ac.ir

آدرس ایمیل: emr_journalyahoo.com

آدرس پستی: تهران- خیابان سمیه- بین خیابان بهار و مفتح- خیابان خاقانی- دانشگاه خوارزمی - طبقه دهم-  دفتر مرکز نشر

کدپستی: ۱۵۱۷۱۹۱۴۹۱۱
شماره تماس: ۳-۸۶۰۷۰۹۰۲ داخلی ۱۱۳    شماره فکس: ۸۸۸۲۵۵۸۰

* لطفاً جهت ارسال و پیگیری مقاله فقط از طریق سایت فصلنامه اقدام نموده و از تماس تلفنی خودداری فرمایید. *

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.23.fa
برگشت به اصل مطلب