برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (44563 مشاهده)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (38437 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (36562 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (35800 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (32204 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (30126 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (27277 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (26330 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (26199 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (26021 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (24588 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (24292 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (23066 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (22985 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (22375 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (21740 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (21336 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (21152 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (21071 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (21036 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (20989 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (20360 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (19968 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (19931 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (19191 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (32583 دریافت)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (24606 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (24219 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (15726 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (13674 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (13131 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (12879 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (12129 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (10723 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (10491 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (9560 دریافت)
تحلیلی بر روش‌های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (9158 دریافت)
تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران (9117 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (7830 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (7651 دریافت)
مدلسازی اجتناب‌ناپذیری زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس با استفاده از نظریه فرایندهای تصادفی (7571 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (7417 دریافت)
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (7266 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (7193 دریافت)
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (7042 دریافت)
تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران (7036 دریافت)
شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس (6981 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (6750 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (6620 دریافت)
بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM (6085 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین مقاله ( 23669 بازدید)
هیئت تحریریه ( 19067 بازدید)
کلیه شماره های مجله ( 19053 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 18942 بازدید)
درباره نشریه ( 16695 بازدید)
تماس با ما ( 16442 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 14280 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 14098 بازدید)
اهداف نشریه ( 12936 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 12010 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 10878 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 10872 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 10750 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 10597 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 10322 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 10280 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 9552 بازدید)
پیگیری مقالات ( 8326 بازدید)
سطح بندی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی در رده Q1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 5210 بازدید)
*مهم* تغییر آدرس و شماره تماس مجله *مهم* ( 5108 بازدید)
راهنما برای داوران ( 5066 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 4808 بازدید)
نمایه‌ها ( 4619 بازدید)
نقد ونظر ( 4571 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
راهنمای تدوین مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
هیئت تحریریه ( 1982 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1811 چاپ)
درباره نشریه ( 1733 چاپ)
پیگیری مقالات ( 1693 چاپ)
اهداف نشریه ( 1659 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله ( 1656 چاپ)
تماس با ما ( 1543 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1479 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1443 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 1384 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 1380 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 1290 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 1269 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 1267 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 1244 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 1203 چاپ)
نقد ونظر ( 1184 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 1128 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 1118 چاپ)
خوش آمدید ( 931 چاپ)
نمایه‌ها ( 887 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb