برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (40268 مشاهده)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (37472 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (35290 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (34439 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (31230 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (28764 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (26136 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (25196 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (24856 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (24517 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (23466 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (22295 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (21992 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (21809 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (21330 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (20611 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (20202 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (19962 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (19944 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (19622 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (19391 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (18958 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (18771 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (18720 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (18073 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (31994 دریافت)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (23943 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (23500 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (15154 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (13019 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (12456 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (12041 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (11277 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (10159 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (10135 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (7925 دریافت)
تحلیلی بر روش‌های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (7718 دریافت)
تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران (7538 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (7359 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (7273 دریافت)
مدلسازی اجتناب‌ناپذیری زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس با استفاده از نظریه فرایندهای تصادفی (7074 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (6974 دریافت)
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (6700 دریافت)
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (6596 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (6342 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (6129 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (6084 دریافت)
تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران (6029 دریافت)
شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس (5718 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (5613 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین مقاله ( 21402 بازدید)
کلیه شماره های مجله ( 18750 بازدید)
هیئت تحریریه ( 17613 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 16730 بازدید)
درباره نشریه ( 15563 بازدید)
تماس با ما ( 15238 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 13004 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 12930 بازدید)
اهداف نشریه ( 11955 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 10953 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 9626 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 9431 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 9173 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 9149 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 9046 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 8853 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 8535 بازدید)
پیگیری مقالات ( 7654 بازدید)
نقد ونظر ( 4308 بازدید)
سطح بندی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی در رده Q1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 3789 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 3785 بازدید)
راهنما برای داوران ( 3754 بازدید)
نمایه‌ها ( 3578 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
راهنمای تدوین مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
هیئت تحریریه ( 1692 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1601 چاپ)
پیگیری مقالات ( 1566 چاپ)
درباره نشریه ( 1509 چاپ)
اهداف نشریه ( 1448 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله ( 1398 چاپ)
تماس با ما ( 1319 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1266 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1232 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 1160 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 1146 چاپ)
نقد ونظر ( 1092 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 1075 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 1050 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 1035 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 1026 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 1012 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 985 چاپ)
خوش آمدید ( 919 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 896 چاپ)
نمایه‌ها ( 669 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb