دوره 17، شماره 47 - ( 10-1396 )                   جلد 17 شماره 47 صفحات 136دوره113فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Understanding the semantic principles of a political map. jgs 2017; 17 (47) :113-136
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2863-fa.html
امیری علی، افضلی رسول. تفهیم بنیادهای معنایی نقشه سیاسی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 1396; 17 (47) :113-136

URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2863-fa.html


1- دانشگاه لرستان ، aliamiri5620@yahoo.com
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (5231 مشاهده)
تلاش برای شناخت پدیده و امور همواره از دغدغه ­های ذهن بشر بوده و مدام در پی آن بوده تا این شناخت را تکمیل نماید. شناخت درست نیز زمانی حاصل می­شود که ماهیت واقعی پدیده­ ها برای انسان روشن شود. پدیده­ ها مبتنی بر بنیادهای فلسفی خاص خود می­باشند و به همین خاطر فهم آنها نیازمند درک این بنیادهای فلسفی و استفاده از روش­های مناسب شناخت می­باشد. نقشه نیز از پدیده­هایی می­باشد که مبانی فلسفی خاص خود را دارد و با درک این بنیادهای فلسفی است که معنای واقعی و مولفه­ های موثر بر معناسازی آن روشن می­شود. شناخت درست آن نیاز به درک بسیاری از عناصر و عوامل دیگر دارد. برای شناخت واقعی این پدیده نیاز به درک و فهمی است که فراتر از چیزی می­باشد که بطور معمول در مورد آن گفته شده است. در این پژوهش سعی شده تا ضمن روشن ساختن بنیادهای فلسفی نقشه، عوامل موثر بر معناسازی آن با استفاده از روش­ شناسی هرمنوتیک شناسایی شوند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که نقشه از بعد هستی ­شناسی از ماهیت ترکیبی عینی- ذهنی برخوردار بوده و بر همین اساس باید با روش­ شناسی همچون هرمنوتیک تفهیم ­شود نه تبیین. همچنین با بکارگیری این روش مشخص می­شود که عوامل معناساز نقشه به دو دسته قابل تقسیم ­بندی می­باشند. عوامل درونی همچون انتخاب نوع سیستم تصویر و انحرافات کارتوگرافیکی و از بعد بیرونی همچون مقصود ذهنی کارتوگراف و بانیان نقشه و یا برداشت نقشه خوان از نقشه و فضاهای فکری، قدرت و ... معنای واقعی آن را رقم می­زنند.
متن کامل [PDF 586 kb]   (6870 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: جغرافیای سیاسی

فهرست منابع
1. احمدی، بابک(1380)، ساختار و تأویل متن، چاپ دهم، تهران: نشر مرکز
2. احمدی، بابک(1380)، ساختار و هرمنوتیک، تهران: گام نو
3. بلاکس، مارک (1389)، جغرافیای سیاسی، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و همکاران، تهران: نشر انتخاب: میرباقری
4. پالمر، ریچارد ا. (1378)، علم هرمنوتیک: نظریه تأویل در فلسفه های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس
5. حقیقت، صادق(1385)، روش شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید
6. حمیدی نیا، حمید (1386)، کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست، رساله دکتری، دانشگاه تهران؛ دانشکده جغرافیا
7. رضوانی، علی اصغر (1384)، نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها، تهران: سمیرا
8. رهبری، مهدی(1385)، هرمنوتیک و سیاست: مروری بر نتایج هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر، تهران: کویر
9. ریخته گران، محمدرضا(1378)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک (اصول و مبانی علم تفسیر)، نشر کنگره
10. سایر، آندرو(1385)، روش در علوم اجتماعی: رویکرد رئالیستی، ترجمه عماد افروغ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11. شعبانی ورکی، بختیار و صدیقه کاظمی (بهار 1389)، پژوهش کیفی روش یا بوش، فصلنامه راهبرد، شماره 54
12. لاکوست، ایو و بئتریس ژیبلن(1378)، عوامل و اندیشه ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن
13. مسعودی، جهانگیر(1386)، هرمنوتیک و نواندیشی دینی: تبیین اصول هرمنوتیک گادامرو تطبیق آن بر مبانی معرفتی نواندیشان مسلمان ایرانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
14. معینی، جهانگیر(1385)، روش شناسی نظریه های جدید در سیاست: ( اثبا گرایی و فرا اثبات گرایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
15. مویر، ریچارد(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
16. نصری، عبدالله(پاییز و زمستان 1383)، عناصر فهم در اندیشه گادامر، نامه حکمت، شماره 4
17. نیچه، فردریش و ...(1379)، هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، ترجمه بابک احمدی، تهران: نشر مرکز
18. Agnew, John (2003), Geopolitics: revisioning world politics, London&New York: Routledge
19. Dodds, Klaus and David Atkinson(2000), Geopolitics traditions: A century of geopolitical thought, London & New York: Routledge
20. Medzini, Arnon (2012), The War Of The Maps: The Political Use Of Maps And Atlases To Shape National Consciousness- Israel Versus The Palestinian, European Journal Of Geography, Volume 3, Issue1, Pp 23-40
21. Dodds, Klaus(2007); Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford University press
22. Glassner, Martin ; Harm J. de Blij & Leon Yacher(1980), Syatematic political geography, New York: John Wiley & Sons
23. Goodin, Robert e. and Charles Tilly (2006), the oxford handbook of contextual political analysis, new York: oxford university press
24. Henrikson, A. K. (1994), “The power and politics of maps”, In G. J. Demko, & W. B. Wood (Eds.), Reordering the world (pp. 49–70). Boulder, CO: Westview Press
25. Hindess, barry(1977), philosophy and methodology in the social science, Trowbridge & Esher: the harvester press limited
26. lannone,A. Pablo, (2001) dictionary of world philosophy, londan & new york, routledge
27. Monmonier, Mark (1991), How to lie with maps, Chicago & London: the university of Chicago press
28. Stauss, Leo. (1988), What is political philosophy? Chicago: university of Chicago press.
29. Short, John Rennie (1993), An introduction to political geography, London & New York: Routledge
30. Taylor, Peter, J. & Flint, Colint(2000), Political Geography, World Economy, Nation-state and Locality, London & New York: Prentice Hall
31. Zeigler, D.J. (2002), “Post-communist eastern Europe and the cartography of independence”, Political Geography, Vol. 21, Issue 5
32. احمدی، بابک(1380)، ساختار و تأویل متن، چاپ دهم، تهران: نشر مرکز
33. احمدی، بابک(1380)، ساختار و هرمنوتیک، تهران: گام نو
34. بلاکس، مارک (1389)، جغرافیای سیاسی، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و همکاران، تهران: نشر انتخاب: میرباقری
35. پالمر، ریچارد ا. (1378)، علم هرمنوتیک: نظریه تأویل در فلسفه های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس
36. حقیقت، صادق(1385)، روش شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید
37. حمیدی نیا، حمید (1386)، کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست، رساله دکتری، دانشگاه تهران؛ دانشکده جغرافیا
38. رضوانی، علی اصغر (1384)، نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها، تهران: سمیرا
39. رهبری، مهدی(1385)، هرمنوتیک و سیاست: مروری بر نتایج هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر، تهران: کویر
40. ریخته گران، محمدرضا(1378)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک (اصول و مبانی علم تفسیر)، نشر کنگره
41. سایر، آندرو(1385)، روش در علوم اجتماعی: رویکرد رئالیستی، ترجمه عماد افروغ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
42. شعبانی ورکی، بختیار و صدیقه کاظمی (بهار 1389)، پژوهش کیفی روش یا بوش، فصلنامه راهبرد، شماره 54
43. لاکوست، ایو و بئتریس ژیبلن(1378)، عوامل و اندیشه ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن
44. مسعودی، جهانگیر(1386)، هرمنوتیک و نواندیشی دینی: تبیین اصول هرمنوتیک گادامرو تطبیق آن بر مبانی معرفتی نواندیشان مسلمان ایرانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
45. معینی، جهانگیر(1385)، روش شناسی نظریه های جدید در سیاست: ( اثبا گرایی و فرا اثبات گرایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
46. مویر، ریچارد(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
47. نصری، عبدالله(پاییز و زمستان 1383)، عناصر فهم در اندیشه گادامر، نامه حکمت، شماره 4
48. نیچه، فردریش و ...(1379)، هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، ترجمه بابک احمدی، تهران: نشر مرکز
49. Agnew, John (2003), Geopolitics: revisioning world politics, London&New York: Routledge
50. Dodds, Klaus and David Atkinson(2000), Geopolitics traditions: A century of geopolitical thought, London & New York: Routledge
51. Medzini, Arnon (2012), The War Of The Maps: The Political Use Of Maps And Atlases To Shape National Consciousness- Israel Versus The Palestinian, European Journal Of Geography, Volume 3, Issue1, Pp 23-40
52. Dodds, Klaus(2007); Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford University press
53. Glassner, Martin ; Harm J. de Blij & Leon Yacher(1980), Syatematic political geography, New York: John Wiley & Sons
54. Goodin, Robert e. and Charles Tilly (2006), the oxford handbook of contextual political analysis, new York: oxford university press
55. Henrikson, A. K. (1994), “The power and politics of maps”, In G. J. Demko, & W. B. Wood (Eds.), Reordering the world (pp. 49–70). Boulder, CO: Westview Press
56. Hindess, barry(1977), philosophy and methodology in the social science, Trowbridge & Esher: the harvester press limited
57. lannone,A. Pablo, (2001) dictionary of world philosophy, londan & new york, routledge
58. Monmonier, Mark (1991), How to lie with maps, Chicago & London: the university of Chicago press
59. Stauss, Leo. (1988), What is political philosophy? Chicago: university of Chicago press.
60. Short, John Rennie (1993), An introduction to political geography, London & New York: Routledge
61. Taylor, Peter, J. & Flint, Colint(2000), Political Geography, World Economy, Nation-state and Locality, London & New York: Prentice Hall
62. Zeigler, D.J. (2002), “Post-communist eastern Europe and the cartography of independence”, Political Geography, Vol. 21, Issue 5
63. احمدی، بابک(1380)، ساختار و تأویل متن، چاپ دهم، تهران: نشر مرکز
64. احمدی، بابک(1380)، ساختار و هرمنوتیک، تهران: گام نو
65. بلاکس، مارک (1389)، جغرافیای سیاسی، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و همکاران، تهران: نشر انتخاب: میرباقری
66. پالمر، ریچارد ا. (1378)، علم هرمنوتیک: نظریه تأویل در فلسفه های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس
67. حقیقت، صادق(1385)، روش شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید
68. حمیدی نیا، حمید (1386)، کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست، رساله دکتری، دانشگاه تهران؛ دانشکده جغرافیا
69. رضوانی، علی اصغر (1384)، نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها، تهران: سمیرا
70. رهبری، مهدی(1385)، هرمنوتیک و سیاست: مروری بر نتایج هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر، تهران: کویر
71. ریخته گران، محمدرضا(1378)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک (اصول و مبانی علم تفسیر)، نشر کنگره
72. سایر، آندرو(1385)، روش در علوم اجتماعی: رویکرد رئالیستی، ترجمه عماد افروغ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
73. شعبانی ورکی، بختیار و صدیقه کاظمی (بهار 1389)، پژوهش کیفی روش یا بوش، فصلنامه راهبرد، شماره 54
74. لاکوست، ایو و بئتریس ژیبلن(1378)، عوامل و اندیشه ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن
75. مسعودی، جهانگیر(1386)، هرمنوتیک و نواندیشی دینی: تبیین اصول هرمنوتیک گادامرو تطبیق آن بر مبانی معرفتی نواندیشان مسلمان ایرانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
76. معینی، جهانگیر(1385)، روش شناسی نظریه های جدید در سیاست: ( اثبا گرایی و فرا اثبات گرایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
77. مویر، ریچارد(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
78. نصری، عبدالله(پاییز و زمستان 1383)، عناصر فهم در اندیشه گادامر، نامه حکمت، شماره 4
79. نیچه، فردریش و ...(1379)، هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، ترجمه بابک احمدی، تهران: نشر مرکز
80. Agnew, John (2003), Geopolitics: revisioning world politics, London&New York: Routledge
81. Dodds, Klaus and David Atkinson(2000), Geopolitics traditions: A century of geopolitical thought, London & New York: Routledge
82. Medzini, Arnon (2012), The War Of The Maps: The Political Use Of Maps And Atlases To Shape National Consciousness- Israel Versus The Palestinian, European Journal Of Geography, Volume 3, Issue1, Pp 23-40
83. Dodds, Klaus(2007); Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford University press
84. Glassner, Martin ; Harm J. de Blij & Leon Yacher(1980), Syatematic political geography, New York: John Wiley & Sons
85. Goodin, Robert e. and Charles Tilly (2006), the oxford handbook of contextual political analysis, new York: oxford university press
86. Henrikson, A. K. (1994), “The power and politics of maps”, In G. J. Demko, & W. B. Wood (Eds.), Reordering the world (pp. 49–70). Boulder, CO: Westview Press
87. Hindess, barry(1977), philosophy and methodology in the social science, Trowbridge & Esher: the harvester press limited
88. lannone,A. Pablo, (2001) dictionary of world philosophy, londan & new york, routledge
89. Monmonier, Mark (1991), How to lie with maps, Chicago & London: the university of Chicago press
90. Stauss, Leo. (1988), What is political philosophy? Chicago: university of Chicago press.
91. Short, John Rennie (1993), An introduction to political geography, London & New York: Routledge
92. Taylor, Peter, J. & Flint, Colint(2000), Political Geography, World Economy, Nation-state and Locality, London & New York: Prentice Hall
93. Zeigler, D.J. (2002), “Post-communist eastern Europe and the cartography of independence”, Political Geography, Vol. 21, Issue 5

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb