دوره 23، شماره 69 - ( 4-1402 )                   جلد 23 شماره 69 صفحات 362دوره343فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amiri ّ, Babaei F, Tabatabaie T. Site Selection of Kangan Municipal Solid Waste Landfill by Using a Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and GIS. jgs 2023; 23 (69) : 18
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3705-fa.html
امیری فاضل، بابایی فیروز، طباطبایی طیبه. مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهر کنگان با استفاده از تکنیک فازی – سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 1402; 23 (69) :343-362

URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3705-fa.html


1- گروه منابع طبیعی و محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران ، fazel16760@gmail.com
2- کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، گروه جغرافیا، دانشکده مهندسی، واحدممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران
3- استادیار گروه محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
چکیده:   (2811 مشاهده)
با توجه به تأثیرات منفی زیست محیطی مرتبط با دفن غیر اصولی در بخش مرکزی شهرستان کنگان، تسریع در توسعه کنترل شده محل های دفن زباله شهری در این منطقه ضروری است. منطقه مورد مطالعه با تولید روزانه 92 تن زباله، به دلیل عدم وجود تجهیزات بازیافت و مکان یابی نامناسب دفن آن با معضلات زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی متعددی روبرو شده است. این مطالعه با هدف شناسایی مکان­ های مناسب برای دفع زباله های جامد با در نظر گرفتن کلیه فاکتورهای اساسی و معیارهای رتبه بندی با تلفیق فازی- سلسله مراتبی Fuzzy-AHP و GIS با تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره MCDA برای شهرستان کنگان انجام شد. در این مطالعه از استانداردهای مکانیابی محل دفن زباله آژانس حفاظت از محیط زیست EPA استفاده گردید. معیارهای مکانیابی مورد استفاده در این مطالعه شامل استفاده از زمین، شیب، ارتفاع ، فاصله تا زهکشی، آبهای زیرزمینی و سدها، فاصله تا گسل­ ها، خاک، زمین شناسی، فاصله تا مناطق مسکونی و جاده، صنعتی و دسترسی به زیرساخت ها است. روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در انتخاب محل دفن زباله با در نظر گرفتن معیارهای متعدد و کلاس­ های عضویت فازی مطابق با استانداردهای استفاده شد. توابع فازی از کلیه معیارها برای تهیه نقشه مکان مناسب برای دفن زباله در پنج دسته طبقه بندی شد؛ نامناسب (53.5%)، کمتر مناسب (39.1%)، نسبتاً مناسب (5.4%)، مناسب (1.4%) و بسیار مناسب (0.6%). نتایج این تحقیق در مدیریت محیط شهری و همچنین در برنامه های دفع بهینه زباله­ های جامد شهری این منطقه مفید خواهد بود.
شماره‌ی مقاله: 18
متن کامل [PDF 844 kb]   (507 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فهرست منابع
1. ایلانلو، مریم؛ بیکلریان، حسین؛ سلطانی یحیی، محسن؛ بهرامیان، محمد مهدی. (1398)، مکان‌یابی بهینه جایگاه بازیافت پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان کلاردشت)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۹ (۵۲): ۱۹۳-۲۰۹.
2. ضیائیان فیروز آبادی، پرویز؛ بدراق نژاد، ایوب؛ سارلی، رضا؛ بابایی، محبوب. (1399)، سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سيلاب از منظر سازندهای زمين شناسی در حوضه آبخيز بيرجند با استفاده از RS/GIS، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(۵7):1-24.
3. Abdulhasan, M., Hanafiah, M. M., Satchet, M., Abdulaali, H., Toriman, M. E., and Al-Raad, A., 2019, Combining GIS, Fuzzy logic, and AHP models for solid waste disposal site selection in Nasiriyah, Iraq, Applied Ecology and Environmental Research, 17(3): 6701-6722. [DOI:10.15666/aeer/1703_67016722]
4. Aderoju, O. M., Dias, G. A., and Gonçalves, A. J., 2020, A GIS-based analysis for sanitary landfill sites in Abuja, Nigeria, Environment, Development and Sustainability, 22(1): 551-574. [DOI:10.1007/s10668-018-0206-z]
5. Ajibade, F. O., Olajire, O. O., Ajibade, T. F., Nwogwu, N. A., Lasisi, K. H., Alo, A. B., Owolabi, T. A., and Adewumi, J. R., 2019, Combining multicriteria decision analysis with GIS for suitably siting landfills in a Nigerian State, Environmental and Sustainability Indicators, 3(1):100010. [DOI:10.1016/j.indic.2019.100010]
6. Akintorinwa, O., and Okoro, O., 2019, Combine electrical resistivity method and multi-criteria GIS-based modeling for landfill site selection in the Southwestern Nigeria, Environmental Earth Sciences, 78(5): 162-178. [DOI:10.1007/s12665-019-8153-z]
7. Al-Anbari, M. A., Thameer, M. Y., and Al-Ansari, N., 2018, Landfill site selection by weighted overlay technique: case study of Al-Kufa, Iraq, Sustainability, 10(4): 999. [DOI:10.3390/su10040999]
8. Alavi, N., Goudarzi, G., Babaei, A. A., Jaafarzadeh, N., and Hosseinzadeh, M., 2013, Municipal solid waste landfill site selection with geographic information systems and analytical hierarchy process: a case study in Mahshahr County, Iran, Waste Management & Research, 31(1): 98-105. [DOI:10.1177/0734242X12456092] [PMID]
9. Amiri, F., and Tabatabaie, T., 2019, Application of Geographic Information System and Analytic Hierarchy Process for Municipal Solid Waste Landfill Site Selection: A Case Study of Bushehr City, Iran, Iranian Journal of Applied Ecology, 7(4): 59-76. [DOI:10.29252/ijae.7.4.59]
10. Azizi Ghalaty, S., Taghizadeh, A., Heydarian, P., Farazmand, S., and Anvaripor, R., 2016, Using multi-criteria evaluation techniques of fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy TOPSIS in locating waste sanitary landfill sites, Journal of Research and Health, 5(4): 13-24.
11. Bahrani, S., Ebadi, T., Ehsani, H., Yousefi, H., and Maknoon, R., 2016, Modeling landfill site selection by multi-criteria decision making and fuzzy functions in GIS, case study: Shabestar, Iran, Environmental Earth Sciences, 75(4): 337-348. [DOI:10.1007/s12665-015-5146-4]
12. Barakat, A., Hilali, A., El Baghdadi, M., and Touhami, F., 2017, Landfill site selection with GIS-based multi-criteria evaluation technique. A case study in Béni Mellal-Khouribga Region, Morocco, Environmental Earth Sciences, 76(12): 413-422. [DOI:10.1007/s12665-017-6757-8]
13. Barzehkar, M., Dinan, N. M., Mazaheri, S., Tayebi, R. M., and Brodie, G. I., 2019, Landfill site selection using GIS-based multi-criteria evaluation (case study: SaharKhiz Region located in Gilan Province in Iran), SN Applied Sciences, 1(9): 1082. [DOI:10.1007/s42452-019-1109-9]
14. Ferronato, N., Torretta, V., Ragazzi, M., and Rada, E. C., 2017, Waste mismanagement in developing countries: A case study of environmental contamination, UPB Sci. Bull, 79(2): 185-196.
15. Gbanie, S. P., Tengbe, P. B., Momoh, J. S., Medo, J., and Kabba, V. T. S., 2013, Modelling landfill location using geographic information systems (GIS) and multi-criteria decision analysis (MCDA): case study Bo, Southern Sierra Leone, Applied Geography, 36(1): 3-12. [DOI:10.1016/j.apgeog.2012.06.013]
16. Hussien, K., and Meaza, H., 2020, A GIS-based multi-criteria evaluation approach location suitability modeling for solid waste disposal: Dire Dawa city, East Hararghe, Ethiopia, Papers in Applied Geography, 5(3-4): 272-293. [DOI:10.1080/23754931.2019.1709984]
17. Kamdar, I., Ali, S., Bennui, A., Techato, K., and Jutidamrongphan, W., 2019, Municipal solid waste landfill siting using an integrated GIS-AHP approach: a case study from Songkhla, Thailand, Resources, Conservation and Recycling, 149: 220-235. [DOI:10.1016/j.resconrec.2019.05.027]
18. Kapilan, S., and Elangovan, K., 2018, Potential landfill site selection for solid waste disposal using GIS and multi-criteria decision analysis (MCDA), Journal of Central South University, 25(3): 570-585. [DOI:10.1007/s11771-018-3762-3]
19. Karakuş, C. B., Demiroğlu, D., Çoban, A., and Ulutaş, A., 2020, Evaluation of GIS-based multi-criteria decision-making methods for sanitary landfill site selection: the case of Sivas city, Turkey, Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(1): 254-272. [DOI:10.1007/s10163-019-00935-0]
20. Karimi, H., Amiri, S., Huang, J., and Karimi, A., 2019, Integrating GIS and multi-criteria decision analysis for landfill site selection, case study: Javanrood County in Iran, International Journal of Environmental Science and Technology, 16(11): 7305-7318. [DOI:10.1007/s13762-018-2151-7]
21. Kharat, M. G., Kamble, S. J., Raut, R. D., and Kamble, S. S., 2016, Identification and evaluation of landfill site selection criteria using a hybrid Fuzzy Delphi, Fuzzy AHP and DEMATEL based approach, Modeling Earth Systems and Environment, 2(2): 98-111. [DOI:10.1007/s40808-016-0171-1]
22. Rokni, K., and Musa, T. A., 2019, Normalized difference vegetation change index: A technique for detecting vegetation changes using Landsat imagery, Catena, 178(1): 59-63. [DOI:10.1016/j.catena.2019.03.007]
23. Singh, A., 2019, Remote sensing and GIS applications for municipal waste management, Journal of Environmental Management, 243: 22-29. [DOI:10.1016/j.jenvman.2019.05.017] [PMID]
24. Soroudi, M., Omrani, G., Moataar, F., and Jozi, S. A., 2018, A comprehensive multi-criteria decision making-based land capability assessment for municipal solid waste landfill sitting, Environmental Science and Pollution Research, 25(28): 27877-27889. [DOI:10.1007/s11356-018-2765-9] [PMID]
25. Syariz, M.A., Lin, B-Y., Denaro, L.G., Jaelani, L.M., Van Nguyen, M., and Lin, C-H., 2019, Spectral-consistent relative radiometric normalization for multitemporal Landsat 8 imagery. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 147:56-64. [DOI:10.1016/j.isprsjprs.2018.11.007]
26. Thiyagarajan, T., Rajamanickam, M., Das, A., and Legessie, B., 2019, Optimization of Landfill Site Selection for Municipal Solid Waste by Using GIS and AHP: A Case Study in Kumbakonam, Tamilnadu, India, Journal of the Gujarat Research Society, 21(5): 207-220.
27. Tilahun, A., and Teferie, B., 2015, Accuracy assessment of land use land cover classification using Google Earth, American Journal of Environmental Protection, 4(4): 193-198. [DOI:10.11648/j.ajep.20150404.14]
28. Zhou, J., Wu, Y., Wu, C., He, F., Zhang, B., and Liu, F., 2020, A geographical information system based multi-criteria decision-making approach for location analysis and evaluation of urban photovoltaic charging station: A case study in Beijing, Energy Conversion and Management, 205: 112340. [DOI:10.1016/j.enconman.2019.112340]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb