دوره 23، شماره 69 - ( 4-1402 )                   جلد 23 شماره 69 صفحات 31دوره15فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، raoofmostafazadeh@uma.ac.ir
2- کارشناس ارشد منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
3- کارشناس ارشد منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (3052 مشاهده)
خشکسالی یکی از عوامل اصلی بی‌نظمی در بیلان آبی، کاهش محصول، کاهش مصرف آب و نیز منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی است. مقدار بارندگی از مهم‌ترین متغیرهای اقلیمی که دارای تغییرات زمانی و مکانی زیادی بوده و در ارتباط با تغییر اقلیم بر منابع آب یک منطقه نیز به‌طور جدی تأثیرگذار است. شاخص انگوت یک شاخص برای تعیین سیکل اقلیمی بارندگی‌ها و نسبت بین مقادیر متوسط چندساله‌ بارش‌ها در دوره‌های خشک و مرطوب است که تغییرات اقلیمی بارش ماهانه را برای تعیین دوره‌های بارانی و خشک مشخص می‌نماید. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و محاسبه شاخص انگوت در تحلیل دوره‌های خشک و مرطوب بارندگی در مقیاس ماهانه، در 30 ایستگاه باران‌سنجی استان اردبیل است. شاخص انگوت بر اساس نسبت مقادیر متوسط روزانه‌ بارش در یک ماه و مقادیر متوسط روزانه بارش در یک سال محاسبه شد و در ادامه بر اساس مقادیر شاخص مذکور،ماه‌های خشک و مرطوب مشخص شد. ایستگاه‌های گلی و سئین به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین دامنه‌ پراکندگی آمار بارش به خود اختصاص داده‌اند. مقدار شاخص انگوت در ماه‌های اسفند، فروردین، اردیبهشت و آبان بیش‌تر از واحد است و جزو ماه‌های مرطوب محسوب می‌شود. در مقابل ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و دی در اکثر ایستگاه‌ها پایین‌تر از واحد می‌باشد و در محدوده‌ ماه‌های خیلی خشک قرار می‌گیرند. هم‌چنین ماه‌های آذر، بهمن و خرداد جزو ماه‌های خشک محسوب می‌گردند.

شماره‌ی مقاله: 2
متن کامل [PDF 932 kb]   (527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اب و هواشناسی

فهرست منابع
1. آذرخشی، مریم؛ فرزادمهر، جلیل؛ اصلاح، مهدی؛ صحابی، حسین. (1392). بررسی روند تغییرات سالانه و فصلی بارش و پارامترهای دما در مناطق مختلف آب و هوای ایران، مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)، 1(66): 16-1.
2. حجام، سهراب؛ خوشخو، یونس؛ وندی، رضا. (1387). تحلیل روند تغییرات بارندگی‌های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتری، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 44: 168-157.
3. رضائی بنفشه، مجید؛ جلالی، طاهره؛ زینالی، بتول. (1388). تحلیل و برآورد خشکسالی اقلیمی شهر اردبیل با استفاده از شاخص من‌کندال و SPI، همایش منطقه‌ای بحران آب و خشکسالی، رشت، 6-1.
4. عیوضی، معصومه؛ مساعدی، ابوالفضل؛ حسام، مهدی. (1387). بررسی روند بارندگی سالانه و فصلی در مناطق نیمه‌خشک استان گلستان، اولین کنفرانس بین‌المللی بحران آب، دانشگاه زابل، 10-1.
5. محمدی، حسین، تقوی، فرهناز. (1384). روند شاخص‌های حدی دما و بارش در تهران، پژوهش‌های جغرافیایی، 53: 172-151.
6. مصطفی‌زاده، رئوف؛ شهابی، معصومه؛ ذبیحی، محسن. (1394). تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه‌ متغیره، آمایش جغرافیایی فضا، 17(5): 140-129.
7. Apostol, L., and Vieru, D.N. )2011(, Annual variation of average monthly precipitation amounts at the Botosani meteorological station. Environment and Sustainable Development, 5(1):191-196.
8. Ashabokov, B., Bischokov, R., and Derkach, D. )2008(, Study of changes in the rejime of atmospheric precipitation in the Central Northern Caucasus. Russian Meteorology and Hydrology, 2: 98-102. [DOI:10.3103/S1068373908020106]
9. Constantin, D.M., and Vătămanu, V.V. )2015(, Considerations upon the dryness and drought phenomena in the Caracal Plain, Romania. Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 15(1): 119-122.
10. Daniela, S., and Stelian, N. )2012(, The intra-annual and seasonal regime of precipitation in Târgu Jiu Depression (Gorjului Subcarpathians) over the 1961-2007 period. Analele Universității din Oradea, Fascicula: Protecția Mediului, 18: 476-483.
11. Dragotă, C., Micu, M., and Micu, D. )2008(, The relevance of pluvial regime for landslides genesis and evolution.Case study: Muscel Basin (Buzău Subcarpathians), Romania. Present environment and sustainable development, 2: 242-257.
12. Grecu, F., Ghiţă, C., and Cîrciumaru, E. )2011(, Land vulnerability to geomorphological hazard induced by pluviometric criteria (Romanian Plain). Revista de Geomorfologie, 13: 59-66.
13. Kao, S.C., Govindaraju, R.S., and Niyogi, D. )2009(, A spatio-temporal drought analysis for the midwestern US. In World Environmental and Water Resources Congress 2009: Great Rivers. pp 1-10 [DOI:10.1061/41036(342)468]
14. Mishra, A.K., and Singh, V.P. )2010(, A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391(1): 202-216. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2010.07.012]
15. Qian, W.H., and Lin, X. )2005(, Regional trends in recent precipitation indices in China. Meteorology and Atmospheric Physics, 90(3-4): 193-207. [DOI:10.1007/s00703-004-0101-z]
16. Rusu, T., Moraru, P., Coste, C., Cacovean, H., Chețan, F., and Chețan, C. )2014(, Impact of climate change on climatic indicators in Transylvanian Plain, Romania. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12(1): 469-473.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.