نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران در سال ۱۳۸۱ به نام نشریه علوم جغرافیایی انتشار یافت. در سال ۸۹ به درخواست وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی تغییر یافت. این نشریه بصورت چهار شماره در سال(فصلنامه) به دو صورت کاغذی و الکترونیکی منتشر می شود. بر اساس آخرین ارزشیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۱۳۹۴، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دارای کیفیت علمی می باشد. 
*******************************************************************************************************************

به اطلاع کاربران گرامی می رساند:
مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  می باشد  و از آیین نامه آن پیروی می نماید.

This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف و حوزه  

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی یک فصلنامه علمی-پژوهشی معتبر با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه خوارزمی از سال ۱۳۸۱ منتشر می‌شود. این نشریه با همکاری انجمن جغرافیایی ایران به انتشار مقالات اصیل علمی می پردازد و با انتشار مقالات و تحقیقات با کیفیت به توسعه علوم جغرافیایی ایران کمک می کند.

مقالات با کیفیت پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه، گزارش موردی و نامه به سردبیر در تمامی حیطه های جغرافیایی منتشر می شوند. همه مقالات ارسال شده ابتدا توسط سردبیر و معاون سردبیر و دستیار سردبیر بررسی می شوند و سپس تحت داوری دوسوکور قرار می گیرند. درصد پذیرش مقالات در این مجله تقریبا ۳۰ درصد است.

بیانیه اخلاقی ناشر
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی اهمیت توسعه بالاترین استانداردهای اخلاقی را تشخیص داده و نسبت به ارتقاء عملکردهای اخلاقی نشر پایبند است. ما معتقدیم که سنجش اخلاق نشر یکی از جنبه‌های مهم فرایند ویراستاری و داوری توسط همتایان است و به این ترتیب در حیطه مسئولیت سردبیر و ویراستار علمی نشریه قرار دارد. ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به بهبود مرور توسط همتایان ابزارهایی را برای کمک و راهنمایی ویراستاران در این رابطه عرضه کرده‌ایم تا نشری اخلاقی را توسعه دهیم.  این نشریه همچنین عضو کمیته اخلاق نشر  (COPE) است و از اصول و ضوابط آن پیروی می‌کند. 


 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب