تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- اخبار نشریه
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | 
نویسندگان محترم میتوانند نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با آدرس ایمیل زیر در میان بگذارند.
jgs@khu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find-1.43.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب