دوره 1، شماره 1 - ( بهار و تابستان- 1383 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 46-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hoseinpoor A. Dying before Death’ and ‘rebirth’‘ In Persian Mysticism and Literature. Journal title 2004; 1 (1) :25-46
URL: http://jls.khu.ac.ir/article-1-803-fa.html
حسین‌پور علی. تولد دوباره (مرگ پیش از مرگ در عرفان و ادب فارسی). عنوان نشریه. 1383; 1 (1) :25-46

URL: http://jls.khu.ac.ir/article-1-803-fa.html


دانشگاه کاشان ، hoseinpoor@kashan.ac.ir
چکیده:   (11861 مشاهده)

آرامش روحی و روانی، آزادی از آزمندی، و وارستگی از وابستگی، رویای شیرین و دیرینی است که عارفان مسلمان در گفته‌ها و نوشته‌های خویش با شور و شوقی تمام آن را برای ما تعبیر و تفسیر کرده‌اند. آنان برای تحقق این رویای رنگین راه‌های بسیاری را پیش پای ما گشوده‌اند، و یکی از مهمترین این راه‌ها توسّل به «مرگ پیش از مرگ» یا «مرگ ارادی» و به تعبیر دیگر، «فناء فی الله» است. در این روش، عارف سالک، پیش از آنکه مرگ طبیعی او در رسد، به خواست خویش از حیات و صفات نکوهیده نفسانی و جسمانی خویش می‌میرد، و به اخلاق و اوصاف پسندیده روحانی و ربّانی زنده می‌شود؛ یعنی از خود فانی می‌شود و به خدا باقی می‌شود. جستجوی مقصود عارفان از «مرگ ارادی»، آثار خجسته این مرگ، منبع الهام عارفان مسلمان در پی ریزی و پیشنهاد چنین طرحی، یافتن ارتباط میان «مرگ پیش از مرگ» در عرفان اسلامی با مفهوم «نیروانا»ی بودایی، و همین طور تبیین «تولد دوباره» که رویه دیگر «مرگ پیش از مرگ» است، مسئله اصلی نگارنده در نگارش این مقاله است.

متن کامل [PDF 200 kb]   (1283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |

فهرست منابع
1. قرآن کریم.
2. انجیل عیسی مسیح: ترجمه تفسیری عهد جدید؛ چ2، تهران: انتشارات آفتاب عدالت، 1364.
3. زمانی، کریم؛ میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی؛ تهران: نشر‌نی، 1382.
4. سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم؛ دیوان اشعار، به‌اهتمام مدرس رضوی؛ چ3، تهران: کتابخانه سنائی، 1364.
5. شایگان ، داریوش؛ ادیان و مکتبهای فلسفی هند؛ 2جلد، تهران: امیرکبیر، 1356.
6. طبا‌طبائی، سید‌محمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
7. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد؛ اسرارنامه؛ به‌کوشش سیدصادق گوهرین؛ تهران: شرق، 1338.
8. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد؛ الهی‌نامه؛ تصحیح فواد روحانی؛ تهران: زوّار، 1351.
9. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد؛ منطق الطیر؛ به‌اهتمام سیدصادق گوهرین؛ چ10، تهران: علمی و فرهنگی، 1374.
10. عین القضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله ابن محمد؛ تمهیدات؛ تصحیح و تعلیق عفیف عسیران؛ چ2، تهران: منوچهری، 1341.
11. غنی، قاسم؛ بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، جلد دوم، قسمت اول: تاریخ تصوف در اسلام تا عصر حافظ؛ چ4، تهران: زوّار، 1366.
12. فروزانفر، بدیع الزمان؛ احادیث مثنوی؛ چ3، تهران: امیرکبیر، 1361.
13. قشیری، ابوالقاسم؛ رساله قشیریّه؛ ترجمه ابوعلی عثمانی، تصحیح و تعلیق بدیع الزمان فروزانفر؛ چ3، تهران: علمی و فرهنگی، 1367.
14. قیصری رومی، محمد داوود؛ شرح فصوص الحکم؛ به‌کوشش سیدجلال‌الدین آشتیانی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1375.
15. کاشانی، عزّالدین محمود بن علی؛ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه؛ تصحیح جلال‌الدین همایی؛ چ3، تهران: موسسه نشر هما، 1367.
16. کلابادی، ابوبکر محمد؛ کتاب تعرّف (متن و ترجمه)، به‌کوشش محمدجواد شریعت؛ تهران: اساطیر، 1371.
17. مرتضوی ، منوچهر؛ مکتب حافظ؛ چ3، تبریز: ستوده، 1370.
18. مولوی، جلال الدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ به‌اهتمام رینولد الّین نیکلسون؛ 3جلد، چ8 ،تهران: مولی،1370.
19. ناصر خسرو قبادیانی، حکیم ابومعین؛ دیوان ناصر خسرو؛ تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق؛ تهران: دانشگاه تهران، 1370.
20. نجم رازی، عبدالله بن محمد؛ مرصاد العباد؛ به‌اهتمام محمد امین ریاحی؛ چ5، تهران: علمی و فرهنگی، 1373.
21. نیکلسون، رینولد الّین؛ عرفان عارفان مسلمان؛ ترجمه اسدالله آزاد؛ مشهد: دانشگاه فردوسی، 1372.
22. هجویری، علی بن عثمان جلّابی؛ کشف المحجوب؛ تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمه قاسم انصاری؛ چ2، تهران: طهوری، 1371.
23. قرآن کریم.
24. انجیل عیسی مسیح: ترجمه تفسیری عهد جدید؛ چ2، تهران: انتشارات آفتاب عدالت، 1364.
25. زمانی، کریم؛ میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی؛ تهران: نشر‌نی، 1382.
26. سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم؛ دیوان اشعار، به‌اهتمام مدرس رضوی؛ چ3، تهران: کتابخانه سنائی، 1364.
27. شایگان ، داریوش؛ ادیان و مکتبهای فلسفی هند؛ 2جلد، تهران: امیرکبیر، 1356.
28. طبا‌طبائی، سید‌محمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
29. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد؛ اسرارنامه؛ به‌کوشش سیدصادق گوهرین؛ تهران: شرق، 1338.
30. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد؛ الهی‌نامه؛ تصحیح فواد روحانی؛ تهران: زوّار، 1351.
31. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد؛ منطق الطیر؛ به‌اهتمام سیدصادق گوهرین؛ چ10، تهران: علمی و فرهنگی، 1374.
32. عین القضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله ابن محمد؛ تمهیدات؛ تصحیح و تعلیق عفیف عسیران؛ چ2، تهران: منوچهری، 1341.
33. غنی، قاسم؛ بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، جلد دوم، قسمت اول: تاریخ تصوف در اسلام تا عصر حافظ؛ چ4، تهران: زوّار، 1366.
34. فروزانفر، بدیع الزمان؛ احادیث مثنوی؛ چ3، تهران: امیرکبیر، 1361.
35. قشیری، ابوالقاسم؛ رساله قشیریّه؛ ترجمه ابوعلی عثمانی، تصحیح و تعلیق بدیع الزمان فروزانفر؛ چ3، تهران: علمی و فرهنگی، 1367.
36. قیصری رومی، محمد داوود؛ شرح فصوص الحکم؛ به‌کوشش سیدجلال‌الدین آشتیانی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1375.
37. کاشانی، عزّالدین محمود بن علی؛ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه؛ تصحیح جلال‌الدین همایی؛ چ3، تهران: موسسه نشر هما، 1367.
38. کلابادی، ابوبکر محمد؛ کتاب تعرّف (متن و ترجمه)، به‌کوشش محمدجواد شریعت؛ تهران: اساطیر، 1371.
39. مرتضوی ، منوچهر؛ مکتب حافظ؛ چ3، تبریز: ستوده، 1370.
40. مولوی، جلال الدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ به‌اهتمام رینولد الّین نیکلسون؛ 3جلد، چ8 ،تهران: مولی،1370.
41. ناصر خسرو قبادیانی، حکیم ابومعین؛ دیوان ناصر خسرو؛ تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق؛ تهران: دانشگاه تهران، 1370.
42. نجم رازی، عبدالله بن محمد؛ مرصاد العباد؛ به‌اهتمام محمد امین ریاحی؛ چ5، تهران: علمی و فرهنگی، 1373.
43. نیکلسون، رینولد الّین؛ عرفان عارفان مسلمان؛ ترجمه اسدالله آزاد؛ مشهد: دانشگاه فردوسی، 1372.
44. هجویری، علی بن عثمان جلّابی؛ کشف المحجوب؛ تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمه قاسم انصاری؛ چ2، تهران: طهوری، 1371.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات و تحقيقات ادبی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Literary Studies

Designed & Developed by : Yektaweb