مجله مطالعات و تحقيقات ادبی- دستور اخلاقی
دستور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/16 | 

 تبعیت از قوانین COPE
«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».
http://publicationethics.org/files/Persian%۲۰%۲۸۱%۲۹.pdf
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات و تحقيقات ادبی:
http://jls.khu.ac.ir/find.php?item=1.116.22.fa
برگشت به اصل مطلب