دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- لیست داوران شماره 88
لیست داوران شماره ۸۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی  دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین پاینده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حبیب‌اله عباسی  دانشگاه خوارزمی
دکتر علی‌محمد مؤذنی  دانشگاه تهران
دکتر عفت نقابی  دانشگاه خوارزمی
دکتر فردوس آقاگل‌زاده  دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرزاد بالو  دانشگاه مازندران
دکتر ابراهیم محمدی  دانشگاه بیرجند
دکتر حمید عبداللهیان  دانشگاه اراک
دکتر کلثوم قربانی جویباری  دانشگاه بیرجند
دکتر حورا یاوری دانشگاه کلمبیا
دکتر محبوبه حیدری دانشگاه خوارزمی
دکتر حامد نوروزی دانشگاه بیرجند
دکتر محمدصادق بصیری  دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر غلامعلی فلاح دانشگاه خوارزمی
دکتر محمد حنیف دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمد افشین‌وفایی دانشگاه تهران
دکتر تیمور مالمیر  دانشگاه تهران
دکتر علی تسلیمی دانشگاه مازندران
دکتر سیدعلی قاسم‌زاده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر علیرضا نبی‌لو دانشگاه قم
دکتر یحیی کاردگر  دانشگاه قم
دکتر علی‌اکبر باقری خلیلی دانشگاه مازندران
دکتر سهیلا صلاحی مقدم  دانشگاه الزهرا
دکتر یوسف اصغری بایقوت دانشگاه جیرفت
دکتر محمد راغب  دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مسعود جعفری دانشگاه خوارزمی
دکتر طیبه پرتوی راد  دانشگاه حضرت معصومه (قم)
دکتر میلاد عظیمی  دانشگاه تهران 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.124.34.fa
برگشت به اصل مطلب