دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- لیست داوران شماره 90
لیست داوران شماره ۹۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/21 | 
دکتر سهیلا صلاحی مقدم دانشگاه الزهرا
دکتر کلثوم قربانی جویباری دانشگاه بیرجند
دکتر زهرا درّی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر علی تسلیمی دانشگاه مازندران
دکتر رحمان ذبیحی دانشگاه ایلام
دکتر حسین پاینده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدعلی قاسم‌زاده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر حورا یاوری دانشگاه کلمبیا
دکتر سجاد آیدنلو دانشگاه ارومیه
دکتر حسین ایمانیان دانشگاه کاشان
دکتر سلمان ساکت دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی‌محمد مؤذنی دانشگاه تهران
دکتر میلاد جعفرپور دانشگاه یزد
دکتر داوود اسپرهم دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مجتبی منشی‌زاده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مریم سیدان دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سمیرا شفیعی دانش‌آموخته د کتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین داوری دانشگاه دامغان
دکتر ناصر نیکوبخت دانشگاه اصفهان
دکتر رضا غفوری دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
دکتر رضا صادقی شهپر دانشگاه آزاد اسلامی همدان
دکتر طیبه فدوی دانشگاه کردستان
دکتر ندا نبی زاده دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر یحیی کاردگر دانشگاه قم
دکتر ناصرقلی سارلی دانشگاه خوارزمی
دکتر مصطفی سالاری دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
دکتر رامین محرمی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر منظر سلطانی دانشگاه خوارزمی
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی دانشگاه پیام‌نور
دکتر محمد تقوی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فاطمه کلاهچیان دانشگاه رازی
دکتر احمد رضایی جمکرانی دانشگاه قم
دکتر حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد جعفری قنواتی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
دکتر حبیب‌الله عباسی دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین حسن‌رضایی دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهناز پیامنی دانشگاه پیام‌نور
دکتر بهادر باقری دانشگاه خوارزمی
دکتر جواد بشری دانشگاه تهران
دکتر علی صفایی دانشگاه گیلان
دکتر محمد پاشایی دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی
دکتر طاهره کوچکیان دانشگاه پیام‌نور
دکتر یدالله نصرالهی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکترخدابخش اسداللهی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حمیدرضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد پارسا دانشگاه کردستان
دکتر ابراهیم محمدی دانشگاه بیرجند
دکتر زهره قربانی مادوانی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مریم سیدان دانشگاه شریف
دکتر مریم رجبی‌نیا دانشگاه الزهراء
دکتر مهناز فولادی دانشگاه فرهنگیان
دکتر محبوبه شمشیرگرها سازمان اسناد و کنابخانه ملی ایران
دکتر علی‌اصغر سلطانی دانشگاه باقرالعلوم
دکتر حامد نوروزی دانشگاه بیرجند
دکتر مهدیه جوادی دانشگاه مازندران
 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.126.38.fa
برگشت به اصل مطلب