دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )                   جلد 13 شماره 25 صفحات 40-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamadi Orangi B, Ghadiri F, Aghdasi M T. The Effects of Indigenous-Local Play on Motor Proficiency on Children with High and Low IQ. JRSM 2023; 13 (25) :30-40
URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2609-fa.html
محمدی اورنگی بهزاد، قدیری فرهاد، اقدسی محمد تقی. اثر بازی‌های بومی محله‌ای بر تبحر حرکتی کودکان با بهره هوشی بالا و پایین. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1402; 13 (25) :30-40

URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2609-fa.html


1- دانشگاه خوارزمی ، behzadmoohamadi@gmail.com
2- دانشگاه خوارزمی
3- دانشگاه تبریز
چکیده:   (2571 مشاهده)

تأثیر بهره هوشی بر پیشرفت تحصیلی تأییدشده است؛ اما تأثیر آن بر کارایی مداخلات حرکتی ناشناخته است. مطالعه حاضر به بررسی اثر بازی‌های بومی محله‌ای بر تبحر حرکتی کودکان با بهره هوشی بالا و پایین می‌پردازد؛ بنابراین با استفاده از پرسشنامه هوش ریون از بین کودکان 10-13 ساله شهر تهران تعداد 15 کودک با بهره هوشی بالا و 15 کودک با بهره هوشی پایین انتخاب و طی هشت هفته بازی‌های بومی محله‌ای را تمرین کردند. آزمون برونینکس-اوزرتسکی 2 قبل و بعد از تمرین جهت ارزیابی تبحر حرکتی کودکان استفاده شد. نتایج نشان داد اگرچه هردو گروه از مداخله موردنظر سود بردند، اما تأثیر مداخله بر کودکان با بهره هوشی بالا بیشتر بود. نتایج این پژوهش با تأکید بر استفاده از بازی‌های بومی محله‌ای در مدارس جهت رشد حرکتی، به متخصصین استعدادیابی ورزشی نیز پیشنهاد می‌کند از هوش به‌عنوان یک شاخص در کشف استعدادها بهره بگیرند.


متن کامل [PDF 1152 kb]   (62 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: رفتار حرکتی
دریافت: 1396/11/4 | پذیرش: 1397/6/16 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/8/3 | انتشار: 1402/6/20

فهرست منابع
1. 1. ال.گالاهو، جان سی ازمون 2012. درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه: بهرام، قدیری و شهرزاد تهران: نافع نو. 6-144 p.
2. نظر پوری، خلج و مردانی.1392. ارتباط بین بهره هوشی، هوش هیجانی و آمادگی حرکتی با یادگیری مهارت‌های پنجه و سرویس والیبال. 21،141-161
3. میلانی فر. 1395. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی. نشر قومس.1-320.
4. زحمتکش، سعادتی. 1394. بررسی رابطه حافظه کاری و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر یک‌زبانه و دوزبانه دبیرستان‌های تهران. آموزش و ارزیابی.8(32):111-33.
5. همایی، حیدری، بختیار پور، برنا. رابطه انگیزه پیشرفت، هوش شناختی، هوش هیجانی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. یافته‌های نو درروانشناسی. 1388;4(12):49-63.
6. اکبری، خلج. 1386. تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای بر رشد مهارت‌های جابجایی کودکان 7-9 سال. حرکت.34:35-45.
7. باغنده، عامری، نسب ن. تأثیر بازی بومی محله‌ای بر رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان کم‌توان ذهنی. رشد و یادگیری حرکتی. 1395;8(3):397-412.
8. احمدزاده، عبدی، فرخی. 1393. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بومی محله‌ای بر هماهنگی چشم و دست کودکان 7-10 سال. رفتار حرکتی.15:61-72.
9. محمدی اورنگی. 1395. ارتباط بین تبحر حرکتی با شاخص توده بدن، وضعیت تغذیه، ازدواج فامیلی والدین، بهره هوشی و هوش هیجانی در کودکان سالم 10-14 ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
10. فاطمه سادات حسینی، حسن محمد زاده پور. 1392. تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی. مطالعات ناتوانی.3(1):27-36.
11. رحمانی 1386. جهانبخش. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ پیش‌رونده‌ای هرﻳﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ. داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ درروان ﺷﻨﺎﺳﻲ. شماره ﺳﻲ و:61-74.
12. اشمیت لی. 2002. یادگیری حرکتی. ترجمه حمایت‌طلب و همکاران. تهران. انتشارات علم و حرکت.1:103-323.
13. پاین، ایساکس.2005. رشد حرکتی انسان. ترجمه خلج و همکاران.3. اراک. انتشارات دانشگاه اراک. 60-100
14. تلف زندگی. تهران: نافع نو; 2012. 6-144 p.
15. محمدی اورنگی، اقدسی، یاعلی ر. ارتباط تبحر حرکتی با بهرۀ هوشی در رده‌های سنی مختلف. مطالعات روانشناسی ورزشی. 1396;6(21):97-110.
16. ال.گالاهو، جان سی ازمون 2012. درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه: بهرام، قدیری و شهرزاد تهران: نافع نو. 6-144 p.
17. Díaz JJ, Rojas WS, Morera M. 2015.Age and gender differences in fundamental motor skills (original version in English). PENSAR EN Mov Rev Ciencias del Ejerc y la Salud.13(2):1-16. [DOI:10.15517/pensarmov.v13i2.18327]
18. Okely AD, Booth ML, Patterson JW. 2001. Relationship of physical activity to fundamental movement skills among adolescents. Med Sci Sports Exerc.33(11):1899-904. [DOI:10.1097/00005768-200111000-00015]
19. Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Roberton MA, Rudisill ME, Garcia C, et al. 2008. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest.60(2):290-306. [DOI:10.1080/00336297.2008.10483582]
20. نظر پوری، خلج و مردانی.1392. ارتباط بین بهره هوشی، هوش هیجانی و آمادگی حرکتی با یادگیری مهارت‌های پنجه و سرویس والیبال. 21،141-161
21. میلانی فر. 1395. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی. نشر قومس.1-320.
22. زحمتکش، سعادتی. 1394. بررسی رابطه حافظه کاری و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر یک‌زبانه و دوزبانه دبیرستان‌های تهران. آموزش و ارزیابی.8(32):111-33.
23. همایی، حیدری، بختیار پور، برنا. رابطه انگیزه پیشرفت، هوش شناختی، هوش هیجانی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. یافته‌های نو درروانشناسی. 1388;4(12):49-63.
24. Konter E. 2010.Nonverbal intelligence of soccer players according to their level of play. Procedia-Social Behav Sci.2(2):1114-20. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.157]
25. Hernandez AM, Caçola P. 2015. Motor proficiency predicts cognitive ability in four-year-olds. Eur Early Child Educ Res J.23(4):573-84. [DOI:10.1080/1350293X.2014.991094]
26. اکبری، خلج. 1386. تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای بر رشد مهارت‌های جابجایی کودکان 7-9 سال. حرکت.34:35-45.
27. Mohammadi1 F, Bahram A, Khalaji3 H, Ghadiri F. 2017. Determining Motor Development Status of 3-10 YearOld Children in Ahvaz City Using TGMD-3 Test. Int J Basic Sci Med.2(3):139-46. [DOI:10.15171/ijbsm.2017.26]
28. Thomas, Deuel, Pampin, Sundstrom, Darvas. 2017. The Encephalophone: A Novel Musical Biofeedback Device using Conscious Control of Electroencephalogram (EEG). Hum Neurosci.11:1-8. [DOI:10.3389/fnhum.2017.00213]
29. باغنده، عامری، نسب ن. تأثیر بازی بومی محله‌ای بر رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان کم‌توان ذهنی. رشد و یادگیری حرکتی. 1395;8(3):397-412.
30. احمدزاده، عبدی، فرخی. 1393. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بومی محله‌ای بر هماهنگی چشم و دست کودکان 7-10 سال. رفتار حرکتی.15:61-72.
31. محمدی اورنگی. 1395. ارتباط بین تبحر حرکتی با شاخص توده بدن، وضعیت تغذیه، ازدواج فامیلی والدین، بهره هوشی و هوش هیجانی در کودکان سالم 10-14 ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
32. فاطمه سادات حسینی، حسن محمد زاده پور. 1392. تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی. مطالعات ناتوانی.3(1):27-36.
33. Bruininks RH. 2005. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, (BOT-2). Minneapolis, MN Pearson Assess.1,1-3 [DOI:10.1037/t14991-000]
34. رحمانی 1386. جهانبخش. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ پیش‌رونده‌ای هرﻳﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ. داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ درروان ﺷﻨﺎﺳﻲ. شماره ﺳﻲ و:61-74.
35. اشمیت لی. 2002. یادگیری حرکتی. ترجمه حمایت‌طلب و همکاران. تهران. انتشارات علم و حرکت.1:103-323.
36. پاین، ایساکس.2005. رشد حرکتی انسان. ترجمه خلج و همکاران.3. اراک. انتشارات دانشگاه اراک. 60-100
37. تلف زندگی. تهران: نافع نو; 2012. 6-144 p.
38. 22 .محمدی اورنگی، اقدسی، یاعلی ر. ارتباط تبحر حرکتی با بهرۀ هوشی در رده‌های سنی مختلف. مطالعات روانشناسی ورزشی. 1396;6(21):97-110.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb