جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای بادامی

خانم بهناز ارباب، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر رخساره بادامی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه کمال گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور بود. روش شناسی: این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن 30 نفر از بازیکنان تیم ملی کاراته بانوان کشور در رده سنی امید و بزرگسال، که کل جامعه آماری را تشکیل می دادند پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی و صفتی رقابتی مارتنز و پرسشنامه کمال گرایی ورزشی دان و همکاران را تکمیل کردند. یافته های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام  تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که کمال گرایی ورزشی با اعتماد به نفس همبستگی منفی و با اضطراب صفتی همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد کمال گرایی کلّی قوی ترین پیش بینی کننده اضطراب صفتی است و فشار ادراک شده از طرف مربی پیش بینی کننده اضطراب شناختی و اعتماد به نفس است. همچنین نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات و استانداردهای شخصی پیش بینی کننده اضطراب جسمانی می باشد. بحث و نتیجه گیری: تعدیل کمال گرایی به ورزشکار کمک می کند تا کمتر تحت تأثیر اضطراب رقابتی قرار بگیرد و اعتماد به نفسش افزایش یابد و بدین­گونه، احتمال موفقیت بیشتر می­شود


خانم مرضیه جعفری، دکتر رخساره بادامی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات پایه ژیمناستیک در محیط­ با رنگ­های متفاوت بر تعادل ایستا و پویا ­بوده­است. شرکت­کنندگان این پژوهش 40 دانش­آموز دختر با دامنه سنی 8-10 سال بودند که در سه گروه "تمرین در محیط با رنگ گرم"، "تمرین در محیط با رنگ سرد" و "تمرین در محیط با رنگ ترکیبی" قرار گرفتند. از هر گروه در محیط رنگی خود پیش­آزمون تعادل گرفته شد. تعادل ایستا و پویا با استفاده از خرده­مقیاس تعادل آزمون تبحر حرکتی بروئینینکس ـ اوزرتسکی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس گروه­ها، به مدت 24 جلسه به تمرین ژیمناستیک پرداختند و پس از 8 هفته در همان محیط پس­آزمون دادند. 48 ساعت بعد از پس­آزمون، آزمون انتقال در محیط با رنگ خنثی گرفته شد. داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس و واریانس یک­طرفه تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که رنگ محیط تأثیری بر میزان یادگیری حفظ تعادل  ایستا و پویا نداشته­است. به نظر می­رسد رنگ مطلوب محیط یادگیری به نوع مهارت حرکتی وابسته است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb