جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای بنار

اقای محمود هاشمی افوسی، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر نوشین بنار، اقای سجاد مومنی پیری، اقای سعید نوروزی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرآیند بازنشستگی از ورزش حرفه‌ای از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران بازنشسته بود. این پژوهش از نوع توصیفی بود که 42 مدیر ورزشی و 70 ورزشکار بازنشسته از استان گیلان در آن شرکت کردند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه SCT جمع‌آوری شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها در یک مطالعه راهنما روی 20 ورزشکار بازنشسته و 15 مدیر ورزشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (91/0=r). تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌‌‌های اندازه‌گیری‌های مکرر، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد دلایل بازنشستگی ورزشی شامل دست‌یابی به اهداف قهرمانی، آسیب‌دیدگی‌های ورزشی، مشکلات مالی و داشتن مشکلاتی با کادر مربیان بودند. همچنین مشکلات مرتبط با سلامت و مشکلات مرتبط با شغل بیشترین مشکلاتی بودند که ورزشکاران بازنشسته با آن‌ها مواجه شده بودند. بین مشکلات بازنشستگی از دیدگاه ورزشکاران و مدیران تفاوت معنی‌داری وجود داشت؛ همچنین بین دلایل با مشکلات بازنشستگی نیز رابطه معنی‌داری وجود داشت (05/0p≤). پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی با ارائه برنامه‌هایی از قبیل برنامه‌های مالی- اقتصادی، تحصیلی، شغلی، برنامه‌های حفظ سلامت عمومی و مشاوره در امور تغذیه و غیره، ورزشکاران را برای مواجهه با دوران بازنشستگی و مشکلات احتمالی ناشی از آن آماده سازند.


آقای کیومرث رمضانلو، خانم نوشین بنار، خانم فاطمه سعیدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت در خلق مزیت رقابتی کسب‌وکارهای ورزشی (مجموعه‌های تفریحی-ورزشی آبی شهر تهران) بود. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی  و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مجموعه‌های تفریحی- ورزشی آبی شهر تهران بود. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه­ها ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. 80 پرسشنامه به نسبت توزیع مجموعه‌های تفریحی-ورزشی آبی در پنج منطقه استان تهران، به صورت هدفمند در اختیار مدیران قرار گرفت که از این تعداد 75 پرسشنامه مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داده منابع ورودی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معنی‌داری دارد (53/0 β= ،06/20t=)، موقعیت در بازار نیز به طور مستقیم بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معنی‌داری (42/0 β= ،23/2t=) دارد. همچنین توان خلاقیت به طور مستقیم بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معنی‌داری (63/0  β= ،43/11t=). نتایج این مطالعه هدفمند بودن رویکرد ترکیبی به‌واسطه توانایی به‌کارگیری درست منابع ورودی از جمله منابع انسانی، سازمانی و مالی، توجه به سرمایه مشتری و داشتن هوشمندی رقابتی به عنوان ایجادکننده­ها و تثبیت‌‌کننده‌ موقعیت در بازار و همچنین سرمایه نوآوری، توان فناوری اطلاعات و مدیریت دانش به عنوان مهم‌ترین منابع و عناصر در استفاده از توان خلاقیت می‌توانند مزیت رقابتی را برای کسب‌وکارها به ارمغان آورند.
مصطفی محمدیان، نوشین بنار، فاطمه سعیدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی روش­های مناسب برای بلوک مالی به عنوان یکی از چهار بخش اصلی مدل کسب­وکار استروالدر در کسب­وکارهای گردشگری ورزشی بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف، توصیفی و با رویکرد کیفی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل مالکان و مدیران متخصص در بخش گردشگری ورزشی و همچنین افراد شاغل در بخش­های مختلف کسب­وکارهای گردشگری ورزشی استان گیلان بودند. تعداد 15 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند با تکنیک گلوله­برفی و غیرتصادفی تا مرحلۀ اشباع نظری انتخاب شدند. مصاحبه‌ها به صورت نیمه­ساختار یافته با تأیید خبرگان این حوزه تهیه شدند. این پژوهش با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو‌دی‌ای انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که مؤلفه‌های بلوک مالی برای این نوع از کسب‌وکارها شامل 10 بعد اصلی و 27 بعد فرعی در 2 مضمون (تم) شامل مدل درآمدی و ساختار هزینه می‌باشد. ساختار هزینه شامل هزینه آموزش، هزینه تسهیلات زیرساختی، هزینه برگزاری تورها و هزینه منابع انسانی و مدل درآمدی نیز شامل نیازهای مالی، صحه­گذاری ورزشکاران، اجاره بهای تسهیلات، حق عضویت و استفاده از اپ­ها و خدمات سلامتی و گردشگری ورزشی می­باشد. مدل‌سازی مالی حاصل از تحلیل داده‌های کیفی به صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری ورزشی کمک می‌کند تا در محاسبه موقعیت‌ها و در نتیجه با مقایسه سناریوهای مختلف، تصمیم‌گیری کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb