جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای حمیدی

محسن بهنام، مهرزاد حمیدی، حمیدرضا احمدی، حسین بخشنده،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تغییر مربی در طول فصل بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق عل&zwj&zwjّی ـ مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش تمامی 54 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در سه فصل (88-1387، 89-1388 و 90-1389) بود و نمونه آماری 30 تیمی بودند که در طول فصل مسابقات مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تغییر مربی در هیچ­کدام از موارد (1، 2، 4، 8، 10، 12، 16، 18 و 20 مسابقه قبل و بعد از تغییر مربی) بر عملکرد تیم تأثیر نداشت (05/0
علیرضا الهی، مهرزاد حمیدی، محمدحسن پیمان فر،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

مطالعه حاضر به رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی استراتژی‌ها در نظام ورزش کشور با استفاده از فرآیند تحلیل   سلسله­مراتبی پرداخته است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش صاحب‌نظران و نخبگان آشنا به مدیریت استراتژیک بودند که در تدوین یا اجرای استراتژی‌های نظام ورزش کشور نقش داشتند (n=21). بدین­منظور، با تهیه پرسش­نامه‌زوج مقیاسی برمبنای AHP، و تأیید روایی آن توسط 6 تن از متخصصان، به وزن­دهی و رتبه‌بندی موانع شناسایی­شده به­وسیله نرم­افزار Expert Choice پرداخته شد. تحلیل خروجی نرم­افزار نشان داد موانع مرحله انتقال استراتژی‌ها به عمل با وزن 307/0 مهم­ترین مؤلفه پیش‌روی پیاده‌سازی استراتژی‌های نظام ورزش کشور هستند. یافته‌ها نشان داد عدم شایسته­سالاری در تعیین مدیران ورزشی (وزن284/0) مهم­ترین مانع بخش زیربنایی، عدم توجه به قابلیت اجرایی برنامه‌های استراتژیک در هنگام تدوین (آرمان‌گرا بودن برنامه‌ها) (وزن228/0) مهم­ترین مانع مرحله تدوین استراتژی‌ها، تعهد و اعتقاد اندک برخی مدیران برای پیاده‌سازی استراتژی‌ها (وزن 32/0) مهم­ترین مانع مرحله انتقال استراتژی‌ها به عمل و بی­توجهی به اجرای استراتژی‌ها در بودجه­بندی و تخصیص اعتبارات (وزن 229/0) مهم­ترین مانع مرحله اجرای استراتژی‌ها است. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند منشأ راهکارهایی برای تدوین‌کنندگان و اجراکنندگان برنامه‌های استراتژیک در سازمان‌های ورزشی باشد.
دکتر مهرزاد حمیدی، خانم زهرا تسلیمی، دکتر رضا اندام،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است، ابتدا عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان ورزش همگانی کشور شناسایی و سپس عوامل شناسایی شده اولویت‌بندی گردد. روش پژوهش توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مسئولین فدراسیون، هئیت‌ها، انجمن‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران ورزش همگانی کشور تشکیل دادند. تعداد نمونه برابر با جامعه (110نفر) می‌باشد .(N=n)ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای مشتمل بر 25 سؤال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. براساس تحلیل عاملی 21 متغیر در پنج گروه تحت عناوین بازاریابی، اطلاع‌رسانی،کمیته داوطلبان، تبلیغات عمومی و تبلیغات شخصی قرارگرفتند. در مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه پاسخ‌دهندگان بررسی شد. بر‌این‌اساس"اطلاع‌رسانی در مورد اهمیت ورزش همگانی و نقش داوطلبان توسط معلمین در مدارس" با میانگین80/0±32/4 با­­ اهمیت­ترین آیتم­ و "ارسال پیام به صندوق پستی افراد" با میانگین 93/0±76/3 به عنوان کم­اهمیت­ترین متغیر انتخاب شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضروری است سازمان­های متولی ورزش همگانی کشور با شناسایی منابع بالقوه داوطلب و اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب به جذب نیروهای داوطلب جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مبادرت ورزند.


دکتر محمد حسن عبداللهی، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر نجف آقایی، دکتر محمد خبیری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف این تحقیق تدوین و اولویت بندی استراتژی های باشگاه فولاد ماهان سپاهان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. این تحقیق توصیفی- کاربردی بوده و جامعه آماری آن 76 نفر بود که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و بسته به همراه مصاحبه های کیفی و جلسات شورای راهبردی ابزار تحقیق بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مطالعات تطبیقی، بررسی اسناد و مدارک موجود، قوانین و مصوبات بالا دستی، برنامه های قبلی باشگاه و  نظر سنجی از ذینفعان و نخبگان بدست آمد. از جلسات شورای راهبردی باشگاه 5 قوت، 6 ضعف، 6 فرصت و 4 تهدید حاصل گردید. عوامل درونی با نمره 23/2 و عوامل بیرونی با نمره 62/2 بدست آمد و بر این اساس باشگاه در موقعیت استراتژی های محافظه کارانه قرار گرفت. در نهایت از تجمیع استراتژی های جدول (SWOT) 11 استراتژی تدوین گردید که در ماتریس (QSPM) قرار گرفتند و مشخص شد که توسعه منابع درآمدی و درآمد زایی باشگاه، توسعه رشته های ورزشی باشگاه و ظرفیت سازی و استفاده بهینه از همکاری های سازمانها و ارگانهای ملی و استانی از جمله مهمترین استراتژی های باشگاه است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb