جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای خطیبی

آقای عبدالحسین ابراهیمی، دکتر امین خطیبی، دکتر عبدالرحمن مهدی‌پور، دکتر سیدحسین مرعشیان،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه صادرات کالاهای ورزشی صورت گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر روش شناسی از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات، از روش کیفی- کمی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان اقتصاد ورزشی بوده است. برای انتخاب حجم نمونه مصاحبه کیفی، از شیوه نمونه‌گیری‌نظری استفاده شد. نمونه آماری کمی پژوهش به دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی و هدف مند انتخاب شدند. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل داخلی با ضریب اثر 526/0 و عوامل بیرونی با ضریب اثر 407/0 بر روی توسعه صادرات کالاهای ورزشی تأثیر می گذارد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می کند. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش، شناسایی و تقویت عوامل تأثیرگذار داخلی نظیر پشتیبانی مالی، علمی و فنی، نوآوری در ارائه خدمات و ارتباطات، داشتن استراتژی و عوامل  خارجی از جمله فراهم سازی زیرساخت‌های قوی برای صادرات و برقراری پیوندهای تجاری و سیاسی و اتحادهای راهبردی با سایر کشورهای دنیا بر توسعه صادرات کالاهای ورزشی تأثیر می‌گذارد. 

آقای علی خالدی فرد، دکتر سیده ناهید شتاب بوشهری، دکتر امین خطیبی، دکتر صدیقه حیدری نژاد،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و موانع موثر اشتغال پایدار دانش­ آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. جمع­ آوری داده ­ها از طریق مصاحبه ­های عمیق و نیمه ساختاریافته بود که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته ­های پژوهش به مشارکت­ کنندگان ارائه و نقطه نظرهای آن­ها اعمال شد. از روش توافق درون­ موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده گردید که 0/82 گزارش شد. یافته ­های مربوط به عوامل موثر، بیانگر 68 مفهوم اصلی و 5 مقوله فرعی (مهارت­های اشتغال،برنامه درسی،نیازسنجی،توسعه صنعت ورزش،انگیزشی و حمایتی) و یافته­ های مربوط به موانع موثر، بیانگر27 مفهوم اصلی و 5 مقوله فرعی (ساختاری و نهادی،اقتصادی و مالی،قانونی و حقوقی، فناوری و تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی) بود. لذا، توجه به کیفیت مهارت­های اشتغال­ پذیری دانشجویان این رشته از جمله مهارت­های فردی، فنی­ وحرفه­ ای، عمومی و هماهنگی بین سیاست­ های آموزش عالی و سایر حوزه­ ها از جمله اشتغال، علم و فن­اوری و اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار بوده که هدف مذکور در گروی اصلاح سیاست­ های اشتغال، توسعه صنعت ورزش، هدفمند نمودن سیاست­ های مالی و تجاری حوزه ورزش به سمت توسعه فعالیت ­های تخصص ­بر و همچنین تشویق کارفرمایان به استفاده بیشتر از دانش ­آموختگان علوم ورزشی است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb