جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای زاهدی

آقای علی حلاجیان، دکتر مینا مستحفظیان، دکتر حمیدرضا میرصفیان، دکتر حمید زاهدی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس الگوی سیپ با رویکرد ورزش شهروندی بود. روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود. در مرحله کیفی پژوهش در ابتدا پرسش های مقدماتی مصاحبه با استفاده از مطالعه منابع مربوط به پژوهش، جمع آوری اطلاعات و بررسی تحقیقات ایجاد شد. مصاحبه شوندگان در این مرحله افراد خبره در حوزه ورزش شهروندی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس به منظور اصلاح و ارتقاء پرسش های مصاحبه از روش دلفی در چهار مرحله استفاده گردید. در مرحله کمی پژوهش، سوالات پرسشنامه پس از ارزیابی مضامین بدست آمده ،در قالب 94 سوال استخراج شده و بین 113 نفر از کارشناسان ورزش شهروندی اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد هر چهار بعد زمینه، درون داد، برون داد و فرآیند در ارزیابی عملکرد این سازمان بالاتر از سطح متوسط قرار داشته اما نیاز به ارتقاء و افزایش دارد. همچنین ، ارزیابی و بازخورد در مورد برنامه های تدوین شده هم در طول و هم بعد از اجرای برنامه لازم است، چرا که ارزیابی عملکرد در دستیابی به تحقق آن اهداف به طور نسبی موثر بود.

دکتر حمید زاهدی، خانم فروغ طباطباعی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر توجه درونی/بیرونی و مربوط/نامربوط بر تغییرات چشم ساکن و دقت پرتاب بسکتبالیست های ماهر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بسکتبالیست های مرد ماهر شهر اصفهان در سال 1396 بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 20 بسکتبالیست ماهر (25/2 ± 55/24 سال) که شرایط ورود به پژوهش را داشتن(استفاده از بازیکنان لیگ برتر بسکتبال با توجه به آزمون تشخیص سطح تبحر پرتاب آزاد بسکتبال)انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری دقت پرتاب آزاد از مقیاس هشت ارزشی استفاده شد. برای اندازه‌گیری تغییرات چشم ساکن از دستگاه ردیابی حرکات چشم  استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس از آزمون  تی همبسته و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج  حاکی از اثرگذاری هر یک از راهبردهای توجهی بر دقت پرتاب آزاد و تغییرات چشم ساکن بسکتبالیست های ماهر بود. همچنین، راهبرد توجه بیرونی نامربوط در مقایسه با راهبردهای دیگر باعث افزایش بیشتر دقت پرتاب آزاد بسکتبال شد و افزایش بیشتر طول دوره چشم ساکن بسکتبالیست های ماهر گردید. توصیه می‌گردد مربیان برای بهبود عملکرد و رفتار خیرگی ورزشکاران ماهر از راهبرد توجه بیرونی نامربوط استفاده نمایند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb