جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای صفاری

دکتر محمد علی قره، دکتر مرجان صفاری، دکتر شهرزاد نیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این پژوهش بازپردازی کارکردهای رسانه ملی جهت توسعه ورزش­های تفریحی و ارائه راهبردها و راهکارهاست و از رویکرد کیفی، روش تئوری­سازی داده بنیاد بهره گرفته شد. در این روش ­کارکردها و راهبردهای رسانه ملی به منظور توسعه ورزش­های تفریحی به طور مستقیم از بطن داده­های به دست آمده از مصاحبه عمیق با خبرگان استخراج شده است. جامعه آماری در این مطالعه متشکل از کلیه خبرگانی بود که در زمینه مدیریت ورزش­های تفریحی و رسانه تخصص علمی و تجربه اجرایی داشتند و روش نمونه­گیری به صورت گلوله برفی بود و 28 مصاحبه با خبرگان انجام شد. بر اساس تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها کارکردهای نه­گانه رسانه ملی در توسعه ورزش­های تفریحی، عبارت بود از: کارکرد آموزش، کارکرد اطلاع­رسانی، کارکرد آگاهی­بخشی، کارکرد انسجام اجتماعی، کارکرد نهادینه­سازی، کارکرد برجسته­سازی، کارکرد بازاریابی اجتماعی، کارکرد نوگرایی و کارکرد نظارت محیطی. به­طورکلی بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان عنوان کرد که رسانه­ها با توجه به قدرتی که در جذب توده مخاطبان و مشارکت در فرآیند شکل­دهی افکار عمومی دارند، می­توانند نقش قابل ملاحظه­ای را در افزایش مشارکت مردم در ورزش­های تفریحی داشته باشند.


دکتر نجف آقایی، دکتر مرجان صفاری، خانم فرناز سادات حسینی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

معلمان تربیت بدنی به عنوان پایه گذاران ورزش روی تمام بخش های ورزشی کشور بسیار تأثیر گذارند، شناخت صلاحیت های حرفه ای ضروری برای آنها هدف اصلی این پژوهش است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش کیفی (شیوه نظریه زمینه ای[1]) انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان تربیت بدنی در مدارس بود و نمونه گیری آزمودنی ها به صورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت، ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کد گذاری شده و تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، 53 مؤلفه را در چهار حیطه عاطفی، مهارتی، شناختی و رفتاری نشان داد و نتایج نهایی به دست آمده در این مطالعه مشخص نمود که با اینکه وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروی مورد نیاز خود از آزمون های استخدامی سختگیرانه ای استفاده می کند و دوره های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت نیز به گسترده از سوی ادارات تربیت بدنی برای آموزش و باز آموزی معلمان تربیت بدنی اجرا می گردد، ولی هنوز از نظر صلاحیت های ضروری برای معلمان تربیت بدنی کاستی هایی وجود دارد، که بسیاری از این کمبود ها به دلیل عدم توجه به بحث تخصص گرایی است.
 
[1] . Grounded Theory

آقای مهدی لطیفی فرد، آقای حسین اکبری یزدی، خانم مرجان صفاری،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

اگرچه خوش‌نامی اخیراً وارد ورزش شده است اما رفتارهای حمایتی مسئله‌ی جدیدی نیست و همیشه موردتوجه تیم‌های ورزشی قرار داشته است. هدف پژوهش حاضر این است که مشخص کند آیا، خوش‌نامی تیم می‌تواند موجب بروز رفتارهای حمایتی تماشاگران شود؟ در این پژوهش تعداد 580 نفر به‌عنوان نمونه از جامعه تماشاگران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران انتخاب شد. پرسشنامه‌ها به دلیل مؤلفه‌ی هیجانی خوش‌نامی به‌صورت آنلاین توزیع شد تا عواطف روز بازی بر پاسخ تماشاگران اثرگذار نباشد. پرسشنامه خوش‌نامی تیم چانگ و همکاران (2015) شامل 6 مؤلفه و 19 گویه، رفتارهای حمایتی و ادراک خوش‌نامی پونزی و همکاران (2011) هرکدام 4 گویه بودند که در طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظرات 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه استفاده شد. خوش‌نامی تیم، بدون حضور ادراک خوش‌نامی 0.42 اما با حضور ادراک خوش‌نامی 0.24 از رفتارهای حمایتی را پیش‌بینی پذیر کرد. همچنین ادراک خوش‌نامی، به‌عنوان یک سازه هیجانی اثر بیشتری نسبت به مؤلفه‌ی شناختی بر رفتارهای حمایتی دارد.

چالاک مجیدی، مرجان صفاری، محمد خبیری،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

در سال‌های اخیر ورزش‌های ماجراجویانه سریعاً در حال رشد بوده است. ورزش‌های ماجراجویانه فعالیت‌هایی جدید و جذاب و به‌طور معمول شامل میزانی از چالش‌های فیزیکی و ذهنی و حضور نسبی مولفه طبیعت هستند. فعالیت‌های ماجراجویانه مسیرهای جدیدی را در فعالیت ورزشی ارائه کرده‌اند و گاهی به عنوان رقیب ورزش‌های مرسوم معرفی می‌شوند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای توسعه ورزش‌های ماجراجویانه بود. بدین منظور از روش کیفی و با استفاده از استراتژی تحقیق نظریه داده‌بنیاد  با رویکرد اشتراوس و کوربین  انجام شد. منابع جمع‌آوری داده‌ها شامل مبانی نظری (کتاب‌ها و مقالات)، مصاحبه با متخصصین ورزش‌های تفریحی و ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی فعالیت‌های ماجراجویانه، گروه‌های کانونی و فیلم‌های مستند و سینمایی مرتبط با ورزش‌های ماجراجویانه می‌باشد. این پژوهش منتج به ارائه الگوی توسعه ورزش‌های ماجراجویانه شد.در این الگوشرایط علّی پدید‌آورندهو توسعه‌دهنده ورزش‌های ماجراجویانه، بافت ورزش‌های ماجراجویانه، شرایط واسطه‌ای و شرایط زمینه‌ای حاکم، راهبردها و اقدامات لازم برای توسعه ورزش‌های ماجراجویانه و پیامدها و نتایج این توسعه ارائه شده است. پیشنهاد می‌شود برای شناخت و برخورد مناسب با این حوزه که به احتمال زیاد در آینده به یکی از بخش‌های اصلی ورزش تبدیل خواهد شد، پژوهش‌های علمی بیشتری خصوصاً با رویکرد آینده‌پژوهی صورت گیرد.

آقای مهدی لطیفی فرد، دکتر مرجان صفاری،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

هواداران دوست دارند در مورد تیم و بازیکنان محبوب خود با سایرین گفتگو و بحث کنند. هواداران تیم‌های حرفه‌ای از رسانه‌های اجتماعی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تیم‌ها، ارتباط با دیگر هواداران، دنبال‌کردن تیم‌ها و بازیکنان و خلق جامعه‌ هواداری، استفاده می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی با قابلیت ایجاد شبکه کاربران، به بستری تبدیل شده است که محققان برای مطالعه رفتار هواداران از آن بهره می‌برند. با توجه به اینکه اعضای جامعه هواداری با هم ارتباط متقابل دارند نظرات آنان در رسانه‌های اجتماعی نیز ارتباط مشخصی با یکدیگر دارد. برای درک ارتباط نظر هواداران، تحقیق حاضر از رویکرد شبکه برای کشف ارتباط نظر‌ات هواداران الکلاسیکو با یکدیگر بهره برده است. در این مطالعه، فیس‌بوک به عنوان بستر پژوهش برای تحلیل مصرف رسانه‌ای هواداران درباره بازی الکاسیکو در فصل 18-2017 انتخاب شد. در نهایت، نظرات هواداران در 14 دسته قرار گرفت. نتایج نشان داد سه گره «اشاره به تیم»، «اشاره به فرد» و «اشاره به بازی» مهم‌ترین مقوله‌هایی هستند که شبکه گفتگو بین هواداران را پویا نگه داشته است. در حالی که به لحاظ ساختاری و شبکه‌ای این سه گره «اشاره به تیم»، «اشاره به فرد» و «اشاره به بازی» مهم هستند اما از دیدگاه رفتارگرایی، هویت تیم نقش اساسی در ایجاد چنین شبکه‌ای دارد. این بدان معنی است که نقش زیربنایی گره «استفاده از ما و آن‌ها» در شبکه نظر‌ات مسلم است.

دکتر جواد فسنقری، دکتر سید رسول نوروزی سید حسینی، دکتر مرجان صفاری، دکتر هاشم کوزه چیان،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

امروزه فناوری در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عواملی است که موجب بین‌المللی شدن رقابت در صنعت ورزش های تفریحی شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش‌های تفریحی از طریق فناوری‌های نوین در ایران بود. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و معیارمحور با 13 شرکت کننده مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی بر اساس مضامین شناسایی شده از بخش کیفی پرسشنامه‌ای تنظیم شد که ابعاد و مؤلفه‌های موجود را دربرمیگرفت. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها در بین 406 نمونه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که مضامین اصلی مدل توسعهی ورزشهای تفریحی از طریق فناوریهای نوین به چهار بخش پیشرانه‌ها و محرک‌ها، چالش‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرصت‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیامدهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه‌ی ورزش‌های تفریحی تقسیم میشوند. یکی از الزامات این مدل سیستمی عمل کردن و تاکید بر کاربرد فناوریهای نوین در توسعه ورزشهای تفریحی است. در حال حاضر افزایش تعامل انسان‌ها و تجهیزات فناورانه‌ی رایانه‌ای، در حال تسهیل روش‌های جدید استفاده از فناوری در محیط‌های ورزشی می‌باشند و در آینده نیز فناوری تمامی بخش‌های ورزش و بخصوص فعالیت‌های تفریحی را دچار تغییرات ساختاری خواهد کرد.

فریبا جلالیان جوادپور، شیوا آزادفدا، فریده اشرف گنجوئی، مرجان صفاری،
دوره 13، شماره 26 - ( 10-1402 )
چکیده

مدیریت استعداد یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی در سطح جهان است و هنوز هم یکی از مسائل مهم در بسیاری از سازمان‌ها به شمار می‌رود و اهمیت منابع انسانی به مراتب از تکنولوژی‌های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. هدف از این پژوهش تدوین مدل مدیریت استعدادیابی در ورزش‌های راکتی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش صاحب­نظران، اساتید و کارشناسانی که با استعدادیابی در ورزش‌های راکتی ایران در وزارتورزش و فدراسیون‌ها و آموزشو پرورش و آکادمیها و مراکز ورزشی سروکار دارند، بودند. روش نمونه­گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند بود. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 20 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود که برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد که بر اساس آن روایی به‌دست‌آمده برابر با 78/0 بود. همچنین کدگذاری­ها بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده­ها 159 مفهوم اولیه، 25 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شد. در نهایت پیشنهاد می­شود با استفاده از مدل ارائه‌شده، روند اجرایی استعدادیابی را در ورزش‌های راکتی بهبود بخشید که در نهایت منجر به توسعه ورزش‌های راکتی در کشور شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb