جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای عظیم زاده

دکتر الهام عظیم زاده، خانم وحیده فقیهی، دکتر عبدالله قاسمی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین تاثیر دو نوع برنامه تمرینی تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند بود. به­این منظور 27 نفر از سالمندان زن 60 تا 82 ساله عضو مرکز نگهداری روزانه سالمندان شهر بیرجند با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، سپس بر اساس نمرات پیش‌آزمون برخاستن و رفتن زماندار(TUG)، همتا‌سازی شده و در دو گروه آزمایشی تمرین دوگانه حرکتی و تمرین دوگانه شناختی و یک گروه کنترل جای‌گرفتند. گروه­های تجربی تمرینات را به مدت چهار هفته، هفته‌ای سه جلسه 45 دقیقه‌ای انجام دادند. گروه­های تمرین تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی، همزمان با اجرای تکلیف تعادلی، به­ترتیب برخی تکالیف شناختی و حرکتی را انجام میدادند. گروه کنترل نیز طی مدت اجرای تحقیق به فعالیت عادی خود ادامه داد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب (3 گروه * 2 عامل زمان) با تکرار سنجش عامل آخر نشان داد هردو نوع شیوه تمرینی تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی باعث بهبود معنیدار در تعادل پویای سالمندان شد (05/0>p)، اما بین اثربخشی این دو روش تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0p). از این‌رو می‌توان با طراحی تمرینات تعادلی مبتنی بر روش‌های تکلیف دوگانه، توانایی‌های شناختی و حرکتی و تقسیم مناسب توجه را بهبود بخشید و با بهبود این توانایی‌ها خطر زمین‌خوردن را در این قشر از جامعه کاهش‌داد.
دکتر بهروز عبدلی، دکتر الهام عظیم زاده، دکتر نصور احمدی، خانم مریم اکرادی، خانم زهرا عسگری،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

پرسش‌نامه ­های روانشناختی خودگزارشی، ابزارهای مهمی برای ارزیابی وضعیت شناختی و عاطفی ورزشکاران است. به همین منظور هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه استراتژی ­های عملکرد در بین جوانان ورزشکار بود. بدین منظور 209 ورزشکار ملی و قهرمان کشوری مرد (125=n) و زن (84=n) 15 تا 18 ساله آزمون استراتژی­ های عملکرد را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون روایی سازه پرسش­نامه و ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی درونی گویه‌های هر عامل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی هشت خرده مقیاس هدف‌گزینی، خودکاری، کنترل عاطفی، تصویرسازی، فعال‌سازی، خودگفتاری مثبت، آرام‌سازی و کنترل توجه / تفکر منفی را برای مقیاس تمرین و مسابقه شناسایی کرد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان­ دهنده همسانی درونی مناسب سوالات خرده مقیاس ­های تمرین (70/0 تا 95/0) مسابقه (77/0 تا 88/0) بود. لذا به‌نظر می‌رسد این پرسش‌نامه ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری مهارت­ های روان‌شناختی در بین جوانان ورزشکار است.


دکتر کیانوش شجیع، دکتر مهدی طالب پور، دکتر سید مرتضی عظیم زاده، آقای محمد کشتی دار، دکتر رضا حیدری،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

داوران فوتبال یکی از اجزای اصلی و کانونی ورزش فوتبال محسوب می‌شوند و با مشکلات بسیاری روبرو هستند که در صورت عدم توجه و عدم شناسایی آسیب‌هایی که موجب کاهش عملکرد ایشان شده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره فوتبال نیز وارد خواهد آمد؛ لذا هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل کیفی آسیب شناسی سرمایه‌های انسانی فوتبال حرفه‌ای ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی داوران حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع تحقیقات کیفی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات منابع کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه دلفی‌ بود. جامعه آماری در بخش مصاحبه شامل کلیه نخبگان حوزه داوری فوتبال و آشنا به مباحث سرمایه انسانی بود که به صورت هدفمند تعداد 20 نفر و در بخش دلفی کلیه داوران بین‌المللی و ملی فوتبال حرفه‌ای ایران که به صورت هدفمند و گلوله برفی تعداد 25 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. از تکنیک‌های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده‌های خام استفاده شد. در نهایت هر 57 آسیب شناسایی شده در بخش داوری فوتبال ایران از سوی خبرگان تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. می‌توان نتیجه گرفت که آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری در گروه انسانی داوران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بی شک نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی فدراسیون فوتبال ایران، به ویژه کمیته و دپارتمان داوران چراغ راه بوده و در تعیین خط مشی‌ها به کار گرفته شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb