جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای علی محمدی

حسین علی محمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه مطالعه 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه­ها  انتخاب شدند. این پژوهش مطالعه­ای کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون تحلیل عامل تأییدی، آزمون لوین جهت تعیین تجانس واریانس، آزمون تحلیل واریانس یک­راهه و آزمون ولچ برای مقایسه میانگین­ها در عوامل شناسایی­شده و آزمون­های تعقیبی LSD و TAMHANE `S  بودند که با به کارگیری نرم­افزارهای SPSS و AMOS  استفاده شدند. نتایج 8 عامل را، که مجموعاً 75/53 درصد از واریانس عوامل موثر بر حضور تماشاگران را تبیین می­کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم­ها، زمان­بندی و اطلاع­رسانی، پیروزی نیابتی، تعامل و گریز و هیجان بودند. نتایج در بخش آزمون فرضیات نشان داد به­جز عامل تأسیسات و عامل زمان­بندی و اطلاع­رسانی، هر سه گروه تماشاگران فوتبال، بسکتبال و والیبال لیگ برتر، در سایر عوامل تفاوت معنی­داری با یکدیگر دارند. یافته­های این مطالعه نشان داد درکنار اینکه میانگین عوامل مختلف مؤثر در حضور تماشاگران لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال با یکدیگر متفاوت­اند، از اولویت­بندی متفاوتی نیز برخوردارند.
دکتر هادی باقری، خانم شریعت زارع، دکتر حسین علی محمدی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه راهبردهای جذب حامیان در لیگ برتر فوتبال زنان ایران بود. پژوهش به شیوه دلفی انجام شد. در گام اول، چهار دسته راهبردهای قانون گذاری، پخش رسانه ای، برنامه های سازمان لیگ فدراسیون و برنامه های باشگاه ها فهرست شدند. سپس، نظرات خبرگان دربارۀ این راهبردها طیِ سه مرحله، جمع آوری شد. جامعۀ پژوهش متشکل از دو گروه بود: 1) صاحب نظران دانشگاهی؛ 2) مربیان و سرپرستان تیم های لیگ برتر فوتبال زنان. 21 نفر به روش قضاوتی به عنوان گروه دلفی انتخاب شدند. اعضای دلفی دربارۀ 25 گزارۀ پژوهش، به اجماع رسیدند. «پخش تلویزیونی بازی ها؛ توجه برنامه های پرمخاطب ورزشی؛ و مجوز شبکههای تلویزیونی اختصاصی» بیشترین و «دولتی کردن تیم های بانوان» کمترین میزان توافق را کسب کردند. چهار دسته راهبردهای ارائه شده به صورت راهبردهای رسانه ای، فعالیت های باشگاه ها، فعالیت های سازمان لیگ فدراسیون و تصمیمات قانونگذاری، اولویت بندی شدند. در کل، مهم ترین راهبردها به رسانه مربوط می شود که نشان می دهد حامیان از پیوند با فوتبال زنان، به دنبال دیده شدن هستند تا به جامعه هدف گسترده تر یا وفادارتری دست یابند. بنابراین، با توجه به حساسیت های مذهبی و اجتماعی نسبت به زنان، برای رفع چالش های رسانه ای، نیاز به رایزنی با گروه های صاحب نفوذ اجتماعی و سیاسی دارد. همچنین، عملکرد باشگاه ها می بایست با هدف افزایش ارزش تجاری لیگ و جذابیت آن ارتقا یابد.

حسین علی محمدی، جواد ادبی فیروزجاه، طاهره غلامی، سمیرا اکبری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رفتار دوست­دار محیط زیست گردشگران ورزشی فعال بود که به مقاصد گردشگری ورزشی ساحلی بوشهر جهت انجام ورزش­های ساحلی و آبی مراجعه کردند. نمونه پژوهش شامل102 گردشگر ورزشی فعال بود که به روش در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش را تکمیل کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه­های انطباق با محیط زیست، خط ­مشی زیست محیطی، تمایل زیست محیطی و تبلیغ دهان به دهان کونتوجیانی و کوتوریس (2014) بود. در بخش آمار توصیفی از ‏شاخص­های فراوانی و درصد استفاده شد و در ‏قسمت آمار استنباطی مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار PLS3 انجام شد. نتایج نشان داد که انطباق خدمات مراکز تفریحی ورزشی ارائه کننده خدمات گردشگری ورزشی ساحلی با محیط زیست بر تبلیغ دهان به دهان گردشگران ورزشی فعال تأثیر معنی دار دارد و همچنین خط­ مشی دوستدار حفظ محیط زیست در بین گردشگران ورزشی تأثیر معنی داری در تمایل آنها به حفظ، مراقبت و نگهداری از محیط زیست دارد. تمایل به حفظ محیط زیست رابطه علی با تبلیغ دهان به دهان گردشگران ورزشی نداشت. انطباق مراکز ارائه کننده خدمات گردشگری ورزشی با شاخص­های حفظ محیط زیست تأثیر معنی داری برتمایل به حفظ محیط زیست نداشت و این امر نشان دهنده این موضوع است که آن دسته از گردشگران ورزشی که دارای خط مشی دوستدار محیط زیست هستند در هر شرایطی تمایل خود به حفظ محیط زیست را نشان می­دهند. با توجه تأثیرگذاری خط مشی زیست محیطی بر تمایل گردشگران ورزشی به حفظ محیط زیست پیشنهاد می گردد دوره­ها و برنامه های آموزشی در بسترهای مختلف برای گردشگران ورزشی در جهت آشنایی با مسائل زیست محیطی و اصلاح شیوه و نگرش زیست محیطی آنان انجام شود.

 
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb