جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای رفتار خرید

آقای رضا خورشیدی، دکتر علیرضا الهی، دکتر فریده هادوی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی رفتار خرید تماشاگران شامل تمایل جهت حضور مجدد و خرید کالای آرم­دار انجام شد. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد 696 تماشاگر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت داوطلبانه پرسشنامه­ های عوامل مؤثر بر حضور علی محمدی (1390) و رفتار خرید تماشاگران کیم (2008) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، مؤلفه ­های هیجان، حضور و حمایت، تعامل و گریز و اطلاعات و جذابیت قابلیت پیش­ بینی تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران استقلال و پرسپولیس را دارند و همچنین مؤلفه­ حضور و حمایت قابلیت پیش­بینی خرید کالای آرم ­دار را دارد (05/0p). به طوری که مؤلفه حضور و حمایت (beta= 0.182) بیشترین و تعامل و گریز (beta= 0.92 ) کمترین تأثیر را بر تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران داشتند. براساس نتایج پژوهش حاضر می­توان به مدیران و مسئولین این باشگاه­ ها پیشنهاد داد کانون­ های هواداری را فعال­تر نمایند، هیجان مسابقات را بالا برده و اطلاعات و دانش هواداران را افزایش دهند.

امیرحسین سپهریان، دکتر مهدی طالب پور، ملیحه سادات آقایی شهری، مجید زحمتی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه و عوامل موثر بر انگیزه خرید و حسرت پس از خرید مشتریان عمده محصولات ورزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان محصولات ورزشی استان خراسان رضوی در سال 1398 بودند که طبق حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد حسرت پس از خرید دلاکروئیس و همکاران (2007) و بررسی انگیزه‌های خرید مصرف‌کنندگان ایرانی حیدرزاده و بهرامی (1394) را تکمیل نمودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تحت نرم افزا‌رهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که متغیر انگیزه خرید به ترتیب تحت تاثیر عواملی همچون خرید در حراجی، خرید فایده نگر، خرید لذتی، ایفای نقش، هوشیاری و آگاهی از برند، انگیزه حسی و خرید الهام‌بخش، آگاهی از کیفیت، خرید اجتماعی، خرید تفریحی و خرید ارزشی قرار دارد. همچنین دو بعد احساس پشیمانی بعد از خرید و احساس پشیمانی و حسرت ناشی از خرید نکردن دو عامل تبیین‌کننده متغیر حسرت خرید بودند. از طرفی مشاهده شد که بین انگیزه‌خرید و حسرت خرید همبستگی وجود دارد و مدل ارتباط انگیزه خرید و حسرت خرید از برازش مناسبی برخوردار بود. بنابراین شناسایی انگیزه‌های خرید می‌تواند برای صاحبان، بازاریابان و فروشندگان فروشگاه‌های لوازم ورزشی در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مؤثر واقع گردد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb