جستجو در مقالات منتشر شده


21 نتیجه برای فوتبال

علیرضا الهی، سیدمهدی رسولی، وحید ساعت چیان،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

مبحث تعادل رقابتی برای مسابقات ورزشی توجه زیادی را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. تعادل رقابتی به پیش­بینی هواداران اطلاق می­شود درباره اینکه کدام تیم برنده خواهد شد. در این مقاله روند وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت مؤید این موضوع خواهد بود که لیگ‌های ورزشی برای پویابودن و باقی­ماندن در عرصه رقابت اقتصادی در ورزش، نیازمند سطح مطمئنی از تعادل رقابتی­اند. بنابراین با استفاده از اطلاعات لیگ برتر ایران، برای دوره زمانی 1380-1388 و بهره­گیری از شاخص‌های تشخیص تعادل رقابتی در اقتصاد شامل (C5ICB) و (HICB) توزیع قدرت برآورد گردید. نتایج نشان داد، طی فصول گذشته مسابقات تعادل رقابتی در بین دوره‌های لیگ برتر رو به بهبود بوده است، به طوری که لیگ حرفه­ای فوتبال طی سال­های 1380 تا 1388 با روندی نزولی مواجه بوده که نشان­دهنده پیش­بینی ناپذیر بودن نتایج مسابقات است. براساس روند حاصل از شاخص‌های تعادل رقابتی مشاهده می‌شود لیگ فوتبال ایران در سال 1383 بدترین و در سال 1386 بهترین وضعیت تعادل رقابتی را بین دوره‌های لیگ برتر داشته است. در مجموع پیشنهاد می‌شود برای حفظ تعادل رقابتی لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال، قوانین خاصی برای باشگاه‌ها بالاخص در زمینه نقل و انتقال بازیکنان تدوین گردد تا متعاقب آن صنعت فوتبال نیز نهایت بهره اقتصادی را از مزایای حاصل از درآمدزایی و حمایت مالی این وضعیت ببرد.
محسن بهنام، مهرزاد حمیدی، حمیدرضا احمدی، حسین بخشنده،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تغییر مربی در طول فصل بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق عل&zwj&zwjّی ـ مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش تمامی 54 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در سه فصل (88-1387، 89-1388 و 90-1389) بود و نمونه آماری 30 تیمی بودند که در طول فصل مسابقات مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تغییر مربی در هیچ­کدام از موارد (1، 2، 4، 8، 10، 12، 16، 18 و 20 مسابقه قبل و بعد از تغییر مربی) بر عملکرد تیم تأثیر نداشت (05/0
حسین علی محمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه مطالعه 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه­ها  انتخاب شدند. این پژوهش مطالعه­ای کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون تحلیل عامل تأییدی، آزمون لوین جهت تعیین تجانس واریانس، آزمون تحلیل واریانس یک­راهه و آزمون ولچ برای مقایسه میانگین­ها در عوامل شناسایی­شده و آزمون­های تعقیبی LSD و TAMHANE `S  بودند که با به کارگیری نرم­افزارهای SPSS و AMOS  استفاده شدند. نتایج 8 عامل را، که مجموعاً 75/53 درصد از واریانس عوامل موثر بر حضور تماشاگران را تبیین می­کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم­ها، زمان­بندی و اطلاع­رسانی، پیروزی نیابتی، تعامل و گریز و هیجان بودند. نتایج در بخش آزمون فرضیات نشان داد به­جز عامل تأسیسات و عامل زمان­بندی و اطلاع­رسانی، هر سه گروه تماشاگران فوتبال، بسکتبال و والیبال لیگ برتر، در سایر عوامل تفاوت معنی­داری با یکدیگر دارند. یافته­های این مطالعه نشان داد درکنار اینکه میانگین عوامل مختلف مؤثر در حضور تماشاگران لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال با یکدیگر متفاوت­اند، از اولویت­بندی متفاوتی نیز برخوردارند.
کریم بیگلر، محمدحسین علیزاده، محمد خبیری، فرشید طهماسبی، بنیامین قلیچ پور داشلی برون،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

وقوع آسیب معمولاً در بیشتر ورزش­ها و بازی­ها مشاهده می­شود. دلایل زیادی برای وقوع آسیب­ها وجود دارند که جنبه روانی یکی از عوامل خطر شمرده شده است. مطالعات تجربی متعددی پیشنهاد می­کنند که عوامل روانی خاصی تعداد و شدت آسیب­های ورزشی را تحت تأثیر قرار می­دهد. به منظور بررسی ارتباط مهارت­های روانی و مؤلفه­های آن با  شدت آسیب در بازیکنان لیگ برتر استان تهران، 108 نفر از بازیکنان در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق ازطریق فرم گزارش آسیب و پرسش­نامه مهارت­های روانی اوتاوا-3 جمع­آوری شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده­ها استفاده شد. 7/90 درصد آسیب­ها دست­کم 3-1 روز باعث دوری بازیکنان از تمرین یا مسابقه شده بودند و  بین مهارت­های روانی و مؤلفه­های آن (0001/0 =P) با  شدت آسیب بازیکنان فوتبال ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت. برخورداری از سطح بالایی از مهارت­های روانی به بازیکنان فوتبال کمک می­کند تا بهتر بتوانند با موقعیت­های استرس­زا، که در ورزش اتفاق می­افتد، کنار بیایند و با آنها به­خوبی مقابله کنند و درنهایت احتمالا باعث کاهش شدت آسیب شوند.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف این پژوهش، توصیف و تحلیل عملکرد، پتانسیل و کارایی تیم­های فوتبال لیگ حرفه­ای ایران است؛  به­نحوی­که آنها در کنار توصیف عملکرد، پتانسیل و کارایی تیم­ها، جایگاه آنها در جدول رده­بندی لیگ با جایگاه برمبنای پتانسیل (مقام قابل کسب توسط هر تیم در لیگ) و جایگاه آنها برمبنای کارایی (میزان نزدیکی عملکرد به پتانسیل)مقایسه و تحلیل شود.روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری هیجده تیم فوتبال حاضر در فصل 89-1388 لیگ حرفه­ای ایران است. امتیاز و رتبه کسب­‌شده در لیگ به­مثابه عملکرد ‌مد‌نظر بوده ‌است. پتانسیل (امتیاز و رتبه قابل‌کسب) و کارایی (نسبت امتیاز کسب‌شده به امتیاز قابل‌کسب) تیم­ها نیز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است. طبق جدول لیگ، تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن و استقلال ‌تهران، رتبه‌های اول تا سوم و از‌ نظر کارایی، تیم‌های ملوان، سپاهان، استقلال تهران و مقاومت‌‌سپاسی ‌‌شیراز، چهار تیم رتبه اول، و ذوب‌آهن و تراکتورسازی، تیم‌های رتبه‌ پنجم و ششم هستند. بر‌مبنای پتانسیل، پیش­بینی می­شد تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و فولاد‌خوزستان، رتبه‌های اول تا سوم را به‌دست آوردند. وضعیت مشابهی درباره تیم‌های دیگر، به‌ویژه تیم‌های انتهای جدول، دیده می‌شود. نظام ارزیابی لیگ بر‌اساس نتایج ورزشی بدون توجه به پتانسیل و کارایی تیم‌‌ها است. بنابراین ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد عملکرد تیم‌ها بر‌‌‌‌‌اساس شاخص کارایی نیز ارزیابی شود.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

امروزه وفاداری مشتریان به نام تجاری کلید موفقیت تجاری به شمار می­آید و بسیاری از شرکت­ها سعی می‌کنند به منظور افزایش وفاداری، نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به نام تجاری پوشاک ورزشی در باشگاه­های فوتبال حاضر در یازدهمین دوره لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی­ـ­­ پیمایشی بود و جامعه آماری آن را کسانی تشکیل می­دادند پوشاک ورزشی باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران (شامل مدیرعامل، قائم­مقام، سرپرست، سرمربی و مربیان90=N) را خریداری کنند. نمونه پژوهش شامل60 نفر از جامعه مزبور بودند که به­طور تصادفی از پانزده باشگاه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیا (2008) با پایایی73/0= &alpha بود. یافته­های تحقیق نشان داد عوامل کیفیت پوشاک،­­­ مدل و نام تجاری پوشاک ورزشی از دیگر عوامل وفاداری به نام تجاری اهمیت بیشتری داشتند. همچنین بین بیشتر مؤلفه­های وفاداری به نام تجاری رابطه­ای معنی­دار و مثبت وجود دارد. درنتیجه مدیران و برنامه­ریزان صنعت تولید داخلی پوشاک ورزشی با توجه به رتبه­بندی عوامل مؤثر بر وفاداری می­توانند زمینه افزایش وفاداری مشتریان و درنتیجه حفظ منافع بلندمدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.  

دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

نام تجاری کلید موفقیت تجارت محسوب میشود. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل  امروزه وفاداری مشتریان
است.  مؤثر بر وفاداری کارگزاران باشگاهها و بازیکنان در خرید محصولات ورزشی به نام تجاری پوشاک ورزشی
را کارگزاران خرید پوشاک ورزشی )مدیرعامل و قائممقام  روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری
و بازیکنان شرکتکننده در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران )N= باشگاه، سرپرست، سرمربی و مربیان تیم 09
تشکیل دادند. نمونه پژوهش 69 نفر از کارگزاران خرید در باشگاهها و 364 نفر از بازیکنان لیگ برتر فوتبال )N=364(
α =9/ ایران بودند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیاها ) 3992 ( با پایایی 23
بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان بازاریابی ورزشی بررسی و تأیید شد. تجزیه و
 اسمیرنف، آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر،  استفاده از آزمون کلموگروف  تحلیل یافتههای تحقیق با
آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون تی مستقل انجام شد. یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل کیفیت پوشاک ورزشی،
و عوامل کیفیت )9/ مدل و نام تجاری از سایر عوامل در وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی مؤثرتر بوده ) 90
خدمات و قیمت بین دیدگاه گروه تصمیمگیرندگان خرید و بازیکنان در باشگاههای لیگ برتر فوتبال تفاوت
.)9/ معنیداری وجود ندارد ) 90
بنابراین پیشنهاد میشود مدیران و برنامهریزان صنعت تولید داخلی پوشاک ورزشی برای افزایش وفاداری به نام تجاری
به عوامل کیفیت خوب و مدل مطلوب پوشاک ورزشی توجه کنند و با استفاده از استراتژی های توسعه و تروی،،
کیفیت خدمات و قیمتگذاری، نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. از به این وسیله می توانند زمینه
افزایش وفاداری مشتریان و درنتیجه حفظ منافع بلندمدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزه در هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان و
1921 در این دانشگاه مشغول به تحصیل و خدمت - کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان است که در سال تحصیلی 29
بودهاند. ازآنجاکه حجم جامعۀ آماری بیش از 11111 نفر بود، براساس جدول نمونهگیری مورگان، تعداد نمونه 983 نفر
تعیین شد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای هویّت تیمی تریل و جیمز ) 9111 ( و انگیزش گائو و همکاران
9112 ( استفاده شد. روایی پرسشنامهها را استادان تربیت بدنی تأیید کردند و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب (
1 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون / 1 و 88 / آلفای کرونباخ بهترتیب 23
چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش هواداران رابطۀ معنیداری با هویت تیمی
همچنین بهجز متغیر گریختن )فرار از روزمرگی(، بقیه متغیرها )تعامل اجتماعی، .) p< 1/ و 10 R =1/ آنان دارد ) 88
سرگرمی، وابستگی تیمی، موفقیت و خانواده( توانستند پیشبین معناداری برای هویت تیمی و پیشبینیکننده قویتری
1=ضریب استاندارد سرگرمی (.دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

یکی از رویکردهای درآمدزایی و توسعه پایدار اقتصادی باشگاهها در کشورهای صاحب فوتبال، ثبت این باشگاهها بهعنوان
بنگاههای تجاری مانند شرکتها و مؤسسات تجاری دیگر است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی سازوکار مؤثر تجاری-
سازی باشگاههای فوتبال ایران است. به این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی با 13 نفر از نخبگان آگاه از موضوع
مصاحبههای عمیق صورت گرفت. یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبهها به ارائه دو مدل مفهومیِ مسیر پیشرفت باشگاههای
فوتبال و سازوکار تجاریسازی آنها منجر گردید. مدل تجاری سازی بر چهار رابطه اصلی و کلانِ روابط ورزشی مطلوب،
روابط اقتصادی مطلوب، روابط اقتصادی- ورزشی مطلوب و روابط کنونی حاکم بر فوتبال ایران و نیز 31 رابطه فرعی و
خرد استوار است. نتایج نشان داد که دولت مهمترین مانع در تجاریسازی باشگاههای فوتبال است. بیشتر متخصصان نیز به
مقوله تجاریسازی در وضعیت موجود خوشبین نبودند.


اقای حسین بخشنده، دکتر مجید جلالی فراهانی، دکتر سید نصرالله سجادی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر قصد خرید هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور­سازی تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه بر اساس پرسشنامه گالبریث و پرسشنامه قصد خرید محصولات حامیان مالی اسمیت باشگاه بود. روایی صوری پرسشنامه ها با نظر خواهی از 6 تن از اساتید و پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (قانونی 78/0 ، اقتصادی 73/0 ، اخلاقی 89/0 انسان دوستی 83/0 ، برای مقیاس قصد خرید هواداران 82/0). همچنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس مسئولیت اجتماعی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی انجام شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 63 درصد تغییرات قصد خرید هواداران باشگاه توسط مسئولیت اجتماعی پیش بینی می شود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، رعایت قوانین و مقررات فدراسیون، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی ازاین قبیل باعث افزایش قصد خرید هواداران باشگاه ها می­شوند


اقای میثم ابیاری، دکتر سید احمد نژاد سجادی، دکتر اسماعیل شریفیان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر جهت­گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تیم­های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق از نوع همبستگی است که به­صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری آن را بازیکنان 11 تیم (200 نفر) از باشگاه­های لیگ برتر سراسر کشور تشکیل می­دهند که در دومین دورۀ لیگ برتر فوتبال  بانوان شرکت کرده بودند و حداقل شش­ماه سابقۀ فعالیت در تیم را داشتند. نمونۀ پژوهش به­صورت تمام­شمار انتخاب شد به­منظور جمع­آوری اطلاعات، از پرسش­نامۀ جهت­گیری ورزشی گیل و دیتر (1988)   (SOQ) و پرسش­نامۀ تعهد ورزشی اسکانلان (1993) (SCMS) برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون ساده و مدل­سازی معادلات ساختاری  با نرم‌افزار Amos) استفاده شد.  نتایج نشان داد جهت­گیری ورزشی، با ضریب رگرسیونی استاندارد(83/0) بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد. درواقع، با افزایش رقابت­طلبی، میل به پیروزی و هدف­گرایی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می­یابد.


اقای آریا فتحی نیازی، دکتر منصور اسلامی، دکتر سمیه نامدار طجری، اقای مرتضی همایون نیا،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین ذهنی در مقایسه با تمرین عملی بردامنه حرکتی مفاصل پا و دقت در ضربه­ی پنالتی با روی پا در فوتبال بود. روش تحقیق از نوع میدانی و نیمه تجربی بود. تعداد33 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران به عنوان آزمودنی انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه تمرین ذهنی، تمرین عملی و گروه کنترل (هر گروه شامل 11 نفر) قرار گرفتند. پس از انجام پیش­آزمون، گروه­های تمرین ذهنی و عملی به مدت 10 جلسه به ترتیب به تمرین ذهنی و عملی ضربه­ی پنالتی فوتبال پرداختند و سپس پس­آزمون اجرا شد. اجرای بازیکنان بویسله­ی دوربین فیلمبرداری با سرعت فیلمبرداری HZ200 ضبط شد. دامنه­ی حرکتی مفاصل لگن، زانو و مچ پا بوسیله­ی نرم افزار MATLAB محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری ANOVA و آزمون تعقیبی توکی بوسیله­ی نرم افزار SPSS انجام شد(05/0>P). نتایج نشان داد که دامنه‌ی حرکتی مفاصل لگن و مچ پا تاثیر مثبت و معناداری روی دقت دارد (به ترتیب 415/0 r =و 562/0r =) اما دامنه‌ی حرکتی مفصل زانو تاثیر مثبتی روی دقت ندارد. با توجه به نتایج این پژوهش می­توان به مربیان پیشنهاد کرد با توجه به شرایط و امکانات خود به هر یک از این روش­های تمرینی به یک اندازه اعتماد کنند.
اقای سید اسفندیار موسوی، دکتر محمود گودرزی، دکتر محمد خبیری، دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

در فوتبال بازیکن مستعد، در بازاری که مختص ورزش است و بازار نقل و انتقالات نامیده می شود تجارت می شود. این مطالعه با هدف طراحی الگوی بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی در سال 1395 انجام شد. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شش عامل عملکرد فنی بازیکن، عوامل غیر فنی بازیکن، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بر نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی مؤثر است که در قالب الگویی ارائه گردید. در پایان می توان گفت برای حضور فعال در بازار بین المللی فوتبالیست ها، باید تمام ذی نفعان این بازار یعنی فوتبالیست ها، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بایستی نقش خود را  در قالب گویه های استخراج شده به درستی ایفا نمایند.
آقای عبدالرضا عبودی، دکتر حسین اکبری یزدی، آقای سلیمان عبدالهی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

برآورده کردن خواسته ها و نیازهای تماشاگران که یکی از ارکان صنعت فوتبال می باشند، همواره باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی نیازهای جذاب تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران می-باشد برای محقق کردن این هدف از سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و روش تاگوچی برای گرداوری داده ها استفاده شد. که ابتدا نیازهای احساسی تماشاگران شناسایی شد (41 نیاز) سپس با استفاده از مدل کانو نیازهای احساسی در پرسشنامه ای با چهار سطح برای تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران طراحی شده و بین 400 نفر از آنها توزیع شد. به منظور دست یابی به حالت بهینه و مطلوب، نیازهای جذاب (7 نیاز اساسی) وارد طراحی آزمایش ها شدند. این 7 نیاز جذاب در یک طیف سه سطحی مورد تحلیل قرار گرفتند. که نتایج نشان داد متولیان ورزش کشور به خصوص فدراسیون فوتبال در صورتی می توانند رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را افزایش دهند که شرایط فعلی و فیزیکی و امنیتی ورزشگاه های فوتبال را بهبود داده و موانع موجود از جمله حضور بانوان و حضور به همراه خانواده را مرتفع سازند. باشگاه های فوتبال نیز با جذب بازیکنان و مربیان با کیفیت و محبوب می توانند به این هدف کمک کنند. 

آقای حسین کردلو، دکتر علیرضا الهی، عباس خدایاری،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند که طبق حجم نمونه کوکران 342 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0p ). بطوری که مؤلفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است که به نوع و کیفیت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با در عین حال که جذاب می باشد فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر و نگرش افراد تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

دکتر هادی باقری، خانم شریعت زارع، دکتر حسین علی محمدی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه راهبردهای جذب حامیان در لیگ برتر فوتبال زنان ایران بود. پژوهش به شیوه دلفی انجام شد. در گام اول، چهار دسته راهبردهای قانون گذاری، پخش رسانه ای، برنامه های سازمان لیگ فدراسیون و برنامه های باشگاه ها فهرست شدند. سپس، نظرات خبرگان دربارۀ این راهبردها طیِ سه مرحله، جمع آوری شد. جامعۀ پژوهش متشکل از دو گروه بود: 1) صاحب نظران دانشگاهی؛ 2) مربیان و سرپرستان تیم های لیگ برتر فوتبال زنان. 21 نفر به روش قضاوتی به عنوان گروه دلفی انتخاب شدند. اعضای دلفی دربارۀ 25 گزارۀ پژوهش، به اجماع رسیدند. «پخش تلویزیونی بازی ها؛ توجه برنامه های پرمخاطب ورزشی؛ و مجوز شبکههای تلویزیونی اختصاصی» بیشترین و «دولتی کردن تیم های بانوان» کمترین میزان توافق را کسب کردند. چهار دسته راهبردهای ارائه شده به صورت راهبردهای رسانه ای، فعالیت های باشگاه ها، فعالیت های سازمان لیگ فدراسیون و تصمیمات قانونگذاری، اولویت بندی شدند. در کل، مهم ترین راهبردها به رسانه مربوط می شود که نشان می دهد حامیان از پیوند با فوتبال زنان، به دنبال دیده شدن هستند تا به جامعه هدف گسترده تر یا وفادارتری دست یابند. بنابراین، با توجه به حساسیت های مذهبی و اجتماعی نسبت به زنان، برای رفع چالش های رسانه ای، نیاز به رایزنی با گروه های صاحب نفوذ اجتماعی و سیاسی دارد. همچنین، عملکرد باشگاه ها می بایست با هدف افزایش ارزش تجاری لیگ و جذابیت آن ارتقا یابد.

خانم فرشته آقاجانی، دکتر وجیهه جوانی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

شیوع ویروس کرونا تأثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی ورزش داشته است که فوتبال حرفه‌ای نیز از این تاثیرات مصون نمانده است. این مقاله، به پیامدهای این بحران در فوتبال حرفه‌ای پرداخته است. برای انجام این پژوهش،32 مقاله پژوهشی انتشاریافته در سال2020 در لیست نشریات معتبر وزارت علوم و پایگاه دادهی گوگل اسکولار مرتبط با موضوع پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوی کیفی صورت گرفت. نتیجه این تحلیل حاکی از 13 مقوله از تاثیرات این ویروس در فوتبال است. این تاثیرات در دو مقوله اصلی جمع‌آوری شدند. مقوله اول به تاثیرات منفی کرونا در فوتبال که شامل تاثیرات کرونا بر بازیکنان، داوران، حق پخش تلویزیونی باشگاه‌ها و باشگاه‌های فوتبال و اهمیت هوادار و تاثیر ورزشگاه‌های خالی بر اقتصاد باشگاه‌ها و خسارت‌های مالی کرونا بر فوتبال اشاره دارد و مقوله بعدی، تاثیرات مثبت ویروس کرونا در فوتبال را شامل می‌شود که این مقوله نیز شامل آمادگی باشگاه‌ها، تاثیرات مثبت ویروس کرونا بر داوران، محیط زیست، احتمال کم آسیب تماشاگران، نوآوری، افزایش همبستگی و کارآفرینی می‌باشد. در ضمن در این پژوهش به اختصار درباره تاثیرات ویروس کرونا در فوتبال ایران هم بحث شده‌است.

دکتر کیانوش شجیع، دکتر مهدی طالب پور، دکتر سید مرتضی عظیم زاده، آقای محمد کشتی دار، دکتر رضا حیدری،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

داوران فوتبال یکی از اجزای اصلی و کانونی ورزش فوتبال محسوب می‌شوند و با مشکلات بسیاری روبرو هستند که در صورت عدم توجه و عدم شناسایی آسیب‌هایی که موجب کاهش عملکرد ایشان شده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره فوتبال نیز وارد خواهد آمد؛ لذا هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل کیفی آسیب شناسی سرمایه‌های انسانی فوتبال حرفه‌ای ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی داوران حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع تحقیقات کیفی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات منابع کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه دلفی‌ بود. جامعه آماری در بخش مصاحبه شامل کلیه نخبگان حوزه داوری فوتبال و آشنا به مباحث سرمایه انسانی بود که به صورت هدفمند تعداد 20 نفر و در بخش دلفی کلیه داوران بین‌المللی و ملی فوتبال حرفه‌ای ایران که به صورت هدفمند و گلوله برفی تعداد 25 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. از تکنیک‌های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده‌های خام استفاده شد. در نهایت هر 57 آسیب شناسایی شده در بخش داوری فوتبال ایران از سوی خبرگان تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. می‌توان نتیجه گرفت که آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری در گروه انسانی داوران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بی شک نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی فدراسیون فوتبال ایران، به ویژه کمیته و دپارتمان داوران چراغ راه بوده و در تعیین خط مشی‌ها به کار گرفته شود.

فرشاد تجاری، سید حمید سجادی هزاوه، حسین صالح،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چکیده
در محیط رقابتی جدید، توسعه روابط نزدیک و پایدار با مشتریان مدنظر، به عنوان ابزاری استراتژیک برای محدود کردن رقابت در بازارها و حفظ سودآوری بلندمدت توصیه می شود. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت رابطه در رفتار حضور، رسانه و خرید هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 1399-1400ایران هستند. بدین منظور و برای انتخاب نمونۀ آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم­های لیگ برتر ایران، روش نمونه­گیری تناسبی بود. در این تحقیق از پرسشنامه­های کیفیت رابطه، حضور، رسانه و خرید کیم و همکاران ‏(2011) استفاد شد. نتایج نشان داد که کیفیت رابطه با ضرایب رگرسیونی 63/0، 57/0 و 65/0 و نسبت­های بحرانی 48/18، 97/16 و 72/17 به ترتیب بر رفتار خرید کالاها، رسانه و حضور در ورزشگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. پیشنهاد می­شود باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران کیفیت رابطه را به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بازاریابی در برنامه­های عملیاتی خود در اولویت قرار دهند و از طریق ایجاد کانال­های ارتباطی مطلوب­تر و تسهیل ایجاد ارتباط بین هواداران با باشگاه­ میزان کیفیت رابطه را بهبود بخشند.
 

دکتر محمد تقی اقدسی، دکتر بهزاد بهزادنیا، اقای حیدر مهدی درویش الدریساوی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

درک ما از تأثیر بازی‌های زمین کوچک در مقایسه با روش‌های آموزش محدود است. ازاین‌رو هدف این مطالعه مقایسه نقش بازی‌های زمین کوچک و شیوه آموزش سنتی بر خلاقیت فردی و تیمی فوتبالیست‌های مبتدی 12-11 سال بود. برای انجام این مطالعه از بین همه کودکان 12-11 سال عراق که در کلاسهای فوتبال ثبت‌نام کرده بودند. 30 فراگیر به روش در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آموزش به روش سنتی و بازی‌های زمین کوچک تقسیم شدند. در ابتدا پیش‌آزمون به روش تحلیل فیلم گرفته شد و سپس آزمودنی‌ها به مدت 16 هفته و هر هفته 4 جلسه یک‌ساعته توسط مربیان مختص خود مهارت‌های فوتبال را در زمین 7*7 تمرین کردند. درنهایت پس‌آزمون مطابق با پیش‌آزمون ارزیابی شد. تحلیل فیلم بر اساس نظر دو متخصص و متناسب با اعمال از قبل شناسایی‌شده انجام شد. نتایج به روش توصیفی و تحلیل آنوای 2*2 در SPSS-24 آنالیز شدند. نتایج مطالعه در بخش توصیفی نشان داد اعمال مناسب، اعمال خلاق و اورجینال در گروه بازی‌های زمین کوچک در مقایسه با گروه سنتی رشد بیشتری داشته است. در این راستا اعمال نامناسب کاهش بیشتری نشان داده است. در بخش آزمون‌های استنباطی نتایج نشان داد اثر آزمون و آزمون*گروه برای اعمال مناسب معنادار است و اثر آزمون برای اعمال کل نیز نتیجه مشابه را نشان داد. در این راستا می‌توان گفت بازی‌های زمین کوچک با قرار دادن بازیکن در یک محیط کوچک باعث می‌شود تا فراگیر موقعیت بیشتری برای اجرا و زمان کمتری برای تصمیم‌گیری داشته باشد که این موضوع منجر به بهبود خلاقیت در ورزش‌های تیمی مانند فوتبال می‌شود.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb