سامانه نشریات علمی- پایگاههای نمایه شده
پایگاههای نمایه شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/20 | 

پایگاه های نمایه کننده

پایگاه جهان اسلام  ISC
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی   SiD
بانک اطلاعات نشریات کشور
پایگاه مجلات تخصصی نور
پرتال دانشگاه خوارزمی
 LInked in
CIVILICA
ضمنا به اطلاع می رساند به منظور نمایه بین المللی نشریه با مرکز اسکوپوس مکاتبات اولیه انجام شده است .

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی:
http://jsaeh.khu.ac.ir/find.php?item=1.122.29.fa
برگشت به اصل مطلب