سامانه نشریات علمی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/20 | 
شماره تماس 860070786-021
ایمیل jsaeh@khu.ac.ir
آدرس خیابان دکتر مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی:
http://jsaeh.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب