جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای ناعمی تبار

محمد علی زنگنه اسدی، مهناز ناعمی تبار،
دوره 8، شماره 1 - ( 3-1400 )
چکیده

تولید رسوب یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت حوضه ­های آبخیز است. تجزیه و تحلیل منطقه ای بار رسوب رودخانه ها بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک و ارتباط آن با خصوصیات حوضه های آبخیز در برآورد میزان فرسایش و رسوب از اهمیت بسزایی برخوردار است. ویژگی های ژئومورفیک حوضه ها در هیدرولوژی، فرسایش خاک و تولید رسوب نقش مهمی دارد و می تواند شاخصی از وضعیت فرسایش و رسوب گذاری باشد. تخریب، انتقال، رسوب­ گذاری و کیفیت آب از مسائل بسیار مهم در مدیریت حوضه ­های آبخیز می باشند. هدف از پژوهش حاضر مدل­ سازی رابطه بین میزان بار رسوب معلق با ویژگی ­های ژئومورفیکی حوضه و استخراج خصوصیات ژئومورفیک و ارتباط آن با رسوب دهی در زیر حوضه ها  است.  به منظور تعیین ارتباط خصوصیات ژئومورفیک بار رسوب  هر  زیر حوضه از  روش تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. نتیجه بررسی ارتباط بین خصوصیات ژئومورفیک با رسوب زیرحوضه ­ها نشان داد که مقدار  رسوب  تولیدی با شاخص بارندگی، شیب، ضرایب فشردگی، کشیدگی، گردی و فرم، ناهمواری و طول حوضه همبستگی مثبت داشته و در سطح 001/0 معنی­ دار بوده است. عوامل تأثیر گذار بر میزان رسوب حوضه­ ها از بین  متغیر های موجود، از روش تحلیل مؤلفه­ های اصلی(PCA) و تحلیل خوشه ای استفاده گردید. نتایج  نشان می ­دهد که سه عامل ضریب گردی، ضریب فشردگی و ضریب فرم حوضه به ترتیب 71/50، 66/20 و 27/11 درصد از  واریانس تمامی متغیر های پژوهش  را تبیین  می­کند. در مجموع  سه عامل استخراج شده نهایی توانسته­ اند 64/82% از واریانس تمامی متغیرهای  پژوهش را تبیین کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb