برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی و اجرای یک سرویس Game GIS برای مدیریت بحران زمین‌لرزه مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 10 تبریز (21974 مشاهده)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (14340 مشاهده)
مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (9639 مشاهده)
بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر (9047 مشاهده)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (8972 مشاهده)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (8867 مشاهده)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (8408 مشاهده)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (8054 مشاهده)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (7768 مشاهده)
تحلیل همدیدی و دینامیکی پدیده گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در تابستان 1384 (7646 مشاهده)
تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی در جنوبغرب ایران مورد مطالعه: بارش های سنگین سیل زا در آذر 1391 (7224 مشاهده)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (7208 مشاهده)
بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایه مرزی در شرایط گردوغباری شهر اهواز (7143 مشاهده)
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران (7099 مشاهده)
بررسی تغییرات شبانه‌روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده‌های CO و PM10 در لایه‌ی سطحی جو شهر تهران (7045 مشاهده)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (7029 مشاهده)
بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران (7001 مشاهده)
تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران (6932 مشاهده)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (6862 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه‌ی شهر در حریم رودخانه‌ی خشک کلان‌شهر شیراز (6797 مشاهده)
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در دهستان کهریزک شهرستان ری (6775 مشاهده)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (6761 مشاهده)
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (6754 مشاهده)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (6746 مشاهده)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (6652 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (9384 دریافت)
طراحی الگوی برون رفت از چالش‌های پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان کردستان (7331 دریافت)
پراکندگی لرزه‌خیزی در ایران (7279 دریافت)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (6800 دریافت)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (6343 دریافت)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5696 دریافت)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (5558 دریافت)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (5539 دریافت)
محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز (5476 دریافت)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (5277 دریافت)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (5144 دریافت)
تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (5114 دریافت)
تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (4998 دریافت)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار، در سال 1388 (4796 دریافت)
بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک – مطالعه موردی حوضه قره‌سو گرگانرود (4554 دریافت)
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (4432 دریافت)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (4308 دریافت)
شرایط و مخاطرات اقلیمی آیندۀ ایران در تحقیقات اقلیمی (4167 دریافت)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (4156 دریافت)
ارزیابی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با تاکید بر مدیریت بحران شهری در شهر کاشمر (3993 دریافت)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (3900 دریافت)
نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (3757 دریافت)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (3743 دریافت)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (3568 دریافت)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (3556 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 19077 بازدید)
درباره نشریه ( 11509 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8536 بازدید)
اطلاعیه برای کاربران ( 6004 بازدید)
تماس با ما ( 5975 بازدید)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 5718 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 1950 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1486 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 1484 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1321 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1310 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1176 بازدید)
پایگاههای نمایه شده ( 1056 بازدید)
بیانیه اخلاق ناشر ( 843 بازدید)
خوش آمدید ( 395 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 207 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 800 چاپ)
اطلاعیه برای کاربران ( 656 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 605 چاپ)
درباره نشریه ( 598 چاپ)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 560 چاپ)
تماس با ما ( 487 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 341 چاپ)
پایگاههای نمایه شده ( 226 چاپ)
خوش آمدید ( 204 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 196 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 191 چاپ)
بیانیه اخلاق ناشر ( 186 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 185 چاپ)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 183 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 178 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 83 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb