برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی و اجرای یک سرویس Game GIS برای مدیریت بحران زمین‌لرزه مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 10 تبریز (23058 مشاهده)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (15916 مشاهده)
مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (10543 مشاهده)
بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر (9936 مشاهده)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (9751 مشاهده)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (9610 مشاهده)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (9429 مشاهده)
پهنه‌بندی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران (8849 مشاهده)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (8845 مشاهده)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (8570 مشاهده)
تحلیل همدیدی و دینامیکی پدیده گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در تابستان 1384 (8436 مشاهده)
تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی در جنوبغرب ایران مورد مطالعه: بارش های سنگین سیل زا در آذر 1391 (8104 مشاهده)
بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایه مرزی در شرایط گردوغباری شهر اهواز (8000 مشاهده)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (7985 مشاهده)
بررسی تغییرات شبانه‌روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده‌های CO و PM10 در لایه‌ی سطحی جو شهر تهران (7925 مشاهده)
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (7901 مشاهده)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (7882 مشاهده)
تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران (7860 مشاهده)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (7787 مشاهده)
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران (7755 مشاهده)
بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران (7730 مشاهده)
تغییر آب‌و‌هوا و مخاطرات آب‌و‌هوا‌یی شهر تهران (7624 مشاهده)
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در دهستان کهریزک شهرستان ری (7609 مشاهده)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (7539 مشاهده)
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (7531 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (10276 دریافت)
طراحی الگوی برون رفت از چالش‌های پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان کردستان (7593 دریافت)
پراکندگی لرزه‌خیزی در ایران (7502 دریافت)
تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (7302 دریافت)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (7133 دریافت)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (6558 دریافت)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5958 دریافت)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (5787 دریافت)
محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز (5761 دریافت)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (5699 دریافت)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (5640 دریافت)
تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (5613 دریافت)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (5357 دریافت)
بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک – مطالعه موردی حوضه قره‌سو گرگانرود (5232 دریافت)
شرایط و مخاطرات اقلیمی آیندۀ ایران در تحقیقات اقلیمی (5088 دریافت)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار، در سال 1388 (4960 دریافت)
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (4883 دریافت)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (4686 دریافت)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (4464 دریافت)
تحلیل همگنی داده‌های دما و بارش در ایران با رویکرد اقلیمی (4235 دریافت)
ارزیابی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با تاکید بر مدیریت بحران شهری در شهر کاشمر (4148 دریافت)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (4120 دریافت)
نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (4111 دریافت)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (3967 دریافت)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (3754 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 20689 بازدید)
درباره نشریه ( 12716 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8792 بازدید)
تماس با ما ( 6876 بازدید)
اطلاعیه برای کاربران ( 6745 بازدید)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 6476 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 3218 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 2736 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 2119 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1991 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1942 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1820 بازدید)
پایگاههای نمایه شده ( 1637 بازدید)
بیانیه اخلاق ناشر ( 1350 بازدید)
خوش آمدید ( 404 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 340 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 913 چاپ)
اطلاعیه برای کاربران ( 765 چاپ)
درباره نشریه ( 716 چاپ)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 660 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 639 چاپ)
تماس با ما ( 590 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 469 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 346 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 332 چاپ)
پایگاههای نمایه شده ( 325 چاپ)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 309 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 295 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 294 چاپ)
بیانیه اخلاق ناشر ( 288 چاپ)
خوش آمدید ( 211 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 106 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb