برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی و اجرای یک سرویس Game GIS برای مدیریت بحران زمین‌لرزه مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 10 تبریز (20873 مشاهده)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (12478 مشاهده)
مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (8821 مشاهده)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (8208 مشاهده)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (8208 مشاهده)
بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر (8185 مشاهده)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (7638 مشاهده)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (7365 مشاهده)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (7133 مشاهده)
تحلیل همدیدی و دینامیکی پدیده گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در تابستان 1384 (7002 مشاهده)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (6528 مشاهده)
بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایه مرزی در شرایط گردوغباری شهر اهواز (6489 مشاهده)
بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران (6439 مشاهده)
بررسی تغییرات شبانه‌روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده‌های CO و PM10 در لایه‌ی سطحی جو شهر تهران (6358 مشاهده)
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران (6284 مشاهده)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (6269 مشاهده)
تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران (6242 مشاهده)
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در دهستان کهریزک شهرستان ری (6183 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه‌ی شهر در حریم رودخانه‌ی خشک کلان‌شهر شیراز (6157 مشاهده)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (6125 مشاهده)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (6066 مشاهده)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (5997 مشاهده)
تغییر آب‌و‌هوا و مخاطرات آب‌و‌هوا‌یی شهر تهران (5982 مشاهده)
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (5972 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی ناشی از برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی ارومیه (5925 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (7604 دریافت)
طراحی الگوی برون رفت از چالش‌های پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان کردستان (7088 دریافت)
پراکندگی لرزه‌خیزی در ایران (7085 دریافت)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (6366 دریافت)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (6170 دریافت)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5461 دریافت)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (5395 دریافت)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (5341 دریافت)
محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز (5224 دریافت)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (4943 دریافت)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار، در سال 1388 (4632 دریافت)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (4615 دریافت)
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (4004 دریافت)
تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (3974 دریافت)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (3972 دریافت)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (3943 دریافت)
ارزیابی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با تاکید بر مدیریت بحران شهری در شهر کاشمر (3838 دریافت)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (3691 دریافت)
بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک – مطالعه موردی حوضه قره‌سو گرگانرود (3613 دریافت)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (3477 دریافت)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (3403 دریافت)
نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (3392 دریافت)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (3392 دریافت)
واکاوی و رتبه بندی استراتژی های سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم محلی مورد مطالعه: دشت سیستان (3331 دریافت)
ارزیابی استعداد بروز زمین لغزش های احتمالی در محدوده شهر تبریز (3295 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 16801 بازدید)
درباره نشریه ( 10482 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8074 بازدید)
اطلاعیه برای کاربران ( 5469 بازدید)
تماس با ما ( 5185 بازدید)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 4980 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 908 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 762 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 700 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 698 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 698 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 631 بازدید)
پایگاههای نمایه شده ( 584 بازدید)
بیانیه اخلاق ناشر ( 473 بازدید)
خوش آمدید ( 389 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 105 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 651 چاپ)
اطلاعیه برای کاربران ( 571 چاپ)
درباره نشریه ( 521 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 489 چاپ)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 461 چاپ)
تماس با ما ( 400 چاپ)
خوش آمدید ( 199 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 176 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 133 چاپ)
پایگاههای نمایه شده ( 124 چاپ)
بیانیه اخلاق ناشر ( 118 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 118 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 117 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 114 چاپ)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 112 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 49 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb